Документ 1289-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.11.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.12.2003. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення зміни до статті 56 Закону України
"Про Державний бюджет України на 2003 рік"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 12, ст.160 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Статтю 56 Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" ( 380-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 10-11, ст. 86) доповнити частиною другою такого змісту:
 
     "Поширити дію цієї статті на навчальні заклади та установи освіти, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в частині погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги та енергоносії".
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 18 листопада 2003 року
N 1289-IVвгору