Документ 1287-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.12.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.12.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 грудня 2011 р. N 1287
Київ
Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету,
передбачених Міністерству енергетики
та вугільної промисловості на 2011 рік,
та внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу
України ( 2456-17 ) здійснити в межах загального обсягу бюджетних
призначень, передбачених Міністерству енергетики та вугільної
промисловості на 2011 рік у загальному фонді державного бюджету
( 2857-17 ), перерозподіл видатків розвитку в сумі 7500 тис.
гривень шляхом зменшення обсягу видатків за програмою 1101190
"Заходи з реалізації Державної цільової екологічної програми
приведення в безпечний стан уранових об'єктів виробничого
об'єднання "Придніпровський хімічний завод" та збільшення обсягу
видатків за програмою 1101080 "Заходи з реалізації Державної
цільової економічної програми "Ядерне паливо".
Міністерству фінансів внести відповідні зміни до розпису
державного бюджету після погодження в установленому порядку
Міністерством енергетики та вугільної промисловості перерозподілу
видатків державного бюджету, передбаченого абзацом першим цього
пункту, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
2. Установити, що під час визначення в 2011 році одержувачів
бюджетних коштів за бюджетною програмою "Заходи з реалізації
Державної цільової економічної програми "Ядерне паливо" не
застосовуються вимоги абзаців сьомого та одинадцятого пункту 9
Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до
виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. N 228
( 228-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 9, ст. 414;
2004 р., N 17, ст. 1182; 2005 р., N 4, ст. 230; 2007 р., N 6,
ст. 227; 2011 р., N 5, ст. 248), щодо критеріїв визначення
одержувачів бюджетних коштів.
3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 2011 р. N 1287
ЗМІНИ,
що вносяться
до постанов Кабінету Міністрів України

1. У графі "Найменування заходу" завдання 3 "Створення
цирконієвого виробництва" додатка 2 до Державної цільової
економічної програми "Ядерне паливо України", затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р.
N 1004 ( 1004-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р., N 74,
ст. 2530; 2011 р., N 71, ст. 2680), слова "технічного
переоснащення державного науково-виробничого підприємства
"Цирконій" для виробництва двоокису цирконію доповнити словами "та
утримання об'єктів незавершеного будівництва".
2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для здійснення заходів з реалізації Державної цільової
економічної програми "Ядерне паливо України", затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2011 р. N 874
( 874-2011-п ) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 63,
ст. 2496):
у пункті 2 слова і цифри "(лише за напрямом, визначеним у
підпункті 4 пункту 3 цього Порядку)" виключити;
підпункт 4 пункту 3 викласти у такій редакції:
"4) утримання державним науково-виробничим підприємством
"Цирконій" об'єктів незавершеного будівництва, створених у
результаті виконання завдань і заходів Державної цільової
економічної програми "Ядерне паливо України", затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р.
N 1004 ( 1004-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р., N 74,
ст. 2530).";
пункт 5 виключити;
у пункті 12 слово "Казначейством" замінити словом
"законодавством".вгору