Про введення в дію Закону Української РСР "Про всеукраїнський та місцеві референдуми"
Постанова Верховної Ради Української РСР від 03.07.19911287-XII
Документ 1287-XII, поточна редакція — Прийняття від 03.07.1991


 
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
Про введення в дію Закону Української РСР
"Про всеукраїнський та місцеві референдуми"

 
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 33, ст. 444 )

 
     Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки п о с т а н о в л я є:
 
     1. Ввести в дію Закон Української РСР "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ) з дня його опублікування.
 
     2. Комісіям Верховної Ради Української РСР у питаннях законодавства і законності, у питаннях діяльності Рад народних депутатів, розвитку місцевого самоврядування разом з Кабінетом Міністрів Української РСР до 1 серпня 1991 року:
     підготувати і подати на розгляд Верховної Ради Української РСР пропозиції про внесення змін і доповнень до чинних законодавчих актів Української РСР, що випливають з положень Закону Української РСР "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 );
     підготувати і подати Президії Верховної Ради Української РСР пропозиції щодо форм документів референдуму, передбачених положеннями статей 17 та 36 цього Закону.
 
     3. Кабінету Міністрів Української РСР до 1 серпня 1991 року привести рішення Уряду УРСР у відповідність із Законом Української РСР "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ).
 
     4. Місцевим Радам народних депутатів до 1 серпня 1991 року привести свої рішення у відповідність із Законом Української РСР "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ).

 
 Голова Верховної Ради Української РСР                   Л.КРАВЧУК 
м. Київ, 3 липня 1991 року
N 1287-XIIвгору