Про введення в дію Закону Української РСР "Про всеукраїнський та місцеві референдуми"
Постанова Верховної Ради Української РСР від 03.07.19911287-XII
Документ 1287-XII, поточна редакція — Прийняття від 03.07.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про введення в дію Закону Української РСР
"Про всеукраїнський та місцеві референдуми"

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 33, ст. 444 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон Української РСР "Про всеукраїнський та
місцеві референдуми" ( 1286-12 ) з дня його опублікування.
2. Комісіям Верховної Ради Української РСР у питаннях
законодавства і законності, у питаннях діяльності Рад народних
депутатів, розвитку місцевого самоврядування разом з Кабінетом
Міністрів Української РСР до 1 серпня 1991 року: підготувати і подати на розгляд Верховної Ради Української
РСР пропозиції про внесення змін і доповнень до чинних
законодавчих актів Української РСР, що випливають з положень
Закону Української РСР "Про всеукраїнський та місцеві
референдуми" ( 1286-12 ); підготувати і подати Президії Верховної Ради Української РСР
пропозиції щодо форм документів референдуму, передбачених
положеннями статей 17 та 36 цього Закону.
3. Кабінету Міністрів Української РСР до 1 серпня 1991 року
привести рішення Уряду УРСР у відповідність із Законом Української
РСР "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ).
4. Місцевим Радам народних депутатів до 1 серпня 1991 року
привести свої рішення у відповідність із Законом Української РСР
"Про всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ).

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 3 липня 1991 року
N 1287-XIIвгору