Документ 1284/99, поточна редакція — Прийняття від 06.10.1999

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про першочергові заходи щодо реалізації державної
молодіжної політики та підтримки молодіжних
громадських організацій

З метою реалізації державної молодіжної політики, поліпшення
соціально-економічного становища молоді, більш широкого залучення
її до участі у процесах державотворення і громадському житті,
підтримки молодіжних громадських організацій, активізації
діяльності органів державної влади у цій сфері
п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України:
запровадити з 1 січня 2000 року механізм надання молодим
громадянам пільгових довгострокових кредитів на здобуття освіти у
вищих навчальних закладах, передбачаючи у державному бюджеті кошти
на ці цілі;
здійснити заходи щодо забезпечення молоді житлом,
передбачивши у проекті Державного бюджету України на 2000 рік 70
млн. гривень для надання пільгових довгострокових державних
кредитів молодим сім'ям і одиноким молодим громадянам на
будівництво (реконструкцію) житла;
передбачати під час розроблення Державного бюджету України на
2000 рік та наступні роки видатки на фінансування молодіжних
програм і заходів, спрямованих на соціальну підтримку молоді,
окремими рядками для Державного комітету України у справах сім'ї
та молоді і Українського національного комітету молодіжних
організацій, не допускаючи скорочення обсягів цих видатків, а
також забезпечити фінансування молодіжних програм і заходів на
1999 рік у обсягах, передбачених Державним бюджетом України;
забезпечити, починаючи з поточного навчального року, надання
передбачених Законом України "Про сприяння соціальному становленню
та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 ) пільг на проїзд у
транспорті для учнів та студентів денної форми навчання.
2. Міністерству агропромислового комплексу України,
Міністерству освіти України, Державному комітету України у справах
сім'ї та молоді розробити до 1 лютого 2000 року програму "Сільська
молодь", у якій визначити шляхи вирішення проблем, пов'язаних з
навчанням, соціально-економічним забезпеченням, працевлаштуванням
молоді, що проживає на селі.
3. Міністерству освіти України, Міністерству фінансів
України, Державному комітету України у справах сім'ї та молоді,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити
виконання міжгалузевої програми "Студентське здоров'я", здійснити
комплекс заходів щодо фінансового та матеріального зміцнення
оздоровчо-спортивних таборів, санаторіїв-профілакторіїв вищих
навчальних закладів.
4. Міністерству охорони здоров'я України, Фонду державного
майна України, Державному комітету України у справах сім'ї та
молоді, відповідним місцевим органам виконавчої влади разом з
Федерацією професійних спілок України та Українським національним
комітетом молодіжних організацій вирішити до 1 листопада 1999 року
питання щодо організації:
Національного молодіжного оздоровчого центру, який
передбачається створити на базі санаторіїв "Червоний маяк" та
"Юність" (селище Сімеїз, Автономна Республіка Крим);
Всеукраїнського культурно-оздоровчого центру "Канів", що
створюється на базі туристичної бази "Канів" (Черкаська область).
5. Фонду державного майна України, Київській міській
державній адміністрації вирішити до 1 листопада 1999 року питання
щодо розміщення в м.Києві виконавчих органів Українського
національного комітету молодіжних організацій та всеукраїнських
молодіжних громадських організацій.
6. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
провести до 1 січня 2000 року аналіз становища молоді з метою
розв'язання існуючих економічних та соціальних проблем у
молодіжному середовищі та активізувати діяльність місцевих органів
виконавчої влади щодо їх вирішення;
під час розроблення місцевих бюджетів передбачати окремим
рядком кошти на фінансування місцевих молодіжних програм і
заходів, спрямованих на соціальну підтримку молоді, в тому числі
надання молодим громадянам пільгових довгострокових кредитів на
здобуття освіти у вищих навчальних закладах, програм і проектів
молодіжних громадських організацій;
забезпечити широку підтримку діяльності молодіжних
громадських організацій, надання їм організаційної, фінансової,
інформаційної, технічної та іншої допомоги.
7. Міністерству транспорту України, Міністерству освіти
України, Міністерству економіки України, Міністерству фінансів
України, Державному комітету України у справах сім'ї та молоді,
Державному комітету України по туризму вирішити до 1 січня 2000
року питання щодо національного агентства "Молодіжна картка",
створення якого передбачено постановою Кабінету Міністрів України
від 18 червня 1999 року N 1059 ( 1059-99-п ) "Про стан реалізації
державної молодіжної політики".
8. Міністерству освіти України, Міністерству фінансів України
за погодженням з Міністерством юстиції України, Державним
комітетом України у справах сім'ї та молоді розробити і
запровадити до 1 січня 2000 року механізм матеріального
стимулювання студентів - відмінників навчання.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 жовтня 1999 року
N 1284/99вгору