Документ 1281-98-п, поточна редакція — Прийняття від 17.08.1998

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 серпня 1998 р. N 1281
Київ
Про внесення змін і доповнень до Програми закриття
неперспективних вугільних шахт і розрізів та ліквідацію
збиткових вугледобувних підприємств Міністерства вугільної
промисловості

Відповідно до Закону України "Про порядок списання
заборгованості вугледобувних та вуглепереробних підприємств
Міністерства вугільної промисловості України, що ліквідуються за
рішенням Кабінету Міністрів України, перед Державним бюджетом
України і місцевими бюджетами та державними цільовими фондами"
( 10/97-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести у додаток N 1 до Програми закриття неперспективних
вугільних шахт і розрізів, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 28 березня 1997 р. N 280 ( 280-97-п ) "Про
хід структурної перебудови вугільної промисловості" (Офіційний
вісник України, 1997 р., число 14, с. 20), зміни і доповнення, що
додаються.
2. Ліквідувати збиткові вугледобувні підприємства
Міністерства вугільної промисловості за переліком згідно з
додатком.
Міністерству вугільної промисловості забезпечити здійснення
заходів, пов'язаних з ліквідацією підприємств, зазначених у
додатку до цієї постанови.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 1998 р. N 1281

ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
що вносяться у додаток N 1 до Програми закриття
неперспективних вугільних шахт і розрізів, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від
28 березня 1997 р. N 280 ( 280-97-п )
1. У розділі "Шахти та розрізи, на яких проводилися роботи із
закриття в 1996 році":
1) з переліку шахт Львівської області виключити рядки: "Шахтарськвугілля
Ільниця** 120";
2) доповнити розділ після переліку шахт Волинської області
рядками: "Закарпатська область
Ільниця** 120".
2. Розділ "Шахти, на яких роботи із закриття розпочинаються
в 1998 році":
1) після переліку шахт Луганської області доповнити рядками:
"Дніпропетровська область
"Павлоградвугілля" Першотравнева** Г 500 1117
Львівська область
"Укрзахідвугілля" Великомостівська N 5* Г 0,3 200 865
Черкаська область
"Олександріявугілля" шахтоуправління "Ватутінське"* Б 200 487";
2) перелік шахт Донецької області доповнити рядками: "Донвугілля" Заперевальна N 1** ОС 200 1620";
3) перелік шахт Луганської області доповнити рядками: "Луганськвугілля" Ленінка* А 270 1281".

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 серпня 1998 р. N 1281

ПЕРЕЛІК
збиткових вугледобувних підприємств Міністерства
вугільної промисловості, що ліквідуються
Шахти
Донецька область
Заперевальна N 1
Кримська
Луганська область
Ленінка
Луганська
Максимівська
Закарпатська область
Ільниця
Шахтоуправління
Черкаська область
Ватутінське

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВвгору