Документ 128-2017-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2018, підстава - 951-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 березня 2017 р. № 128
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 951 від 08.11.2017}

Про внесення змін до Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 р. № 20 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 2, ст. 88; 2008 р., № 4, ст. 107; 2009 р., № 5, ст. 123; 2010 р., № 37, ст. 1257; 2011 р., № 5, ст. 249; 2013 р., № 8, ст. 272; 2015 р., № 17, ст. 448; 2016 р., № 22, ст. 856, № 83, ст. 2736), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 37
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2017 р. № 128

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій

1. Пункт 7-1 після абзацу четвертого доповнити новими абзацами такого змісту:

“органів доходів і зборів (за балансовими рахунками 3734 “Депозитні рахунки органів стягнення (далі - депозитні рахунки 3734) для сплати до бюджету грошових зобов’язань з податку на додану вартість під час ввезення природного газу на митну територію України у сумі, що не перевищує зобов’язань з цього податку, розрахованих за офіційним курсом валюти України, визначеним відповідно до статті 3-1 Митного кодексу України на день подання додаткової митної декларації.

При цьому кошти, перераховані на депозитні рахунки 3734 органів доходів і зборів, не підлягають поверненню як кошти авансових платежів.”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - восьмий вважати відповідно абзацами сьомим - десятим.

2. Абзац четвертий пункту 7-2 замінити абзацами такого змісту:

“Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” з подальшим перерахуванням коштів субвенції на її рахунок в системі електронного адміністрування податку на додану вартість з урахуванням вимог статті 200-1 Податкового кодексу України - для сплати до бюджету грошових зобов’язань з податку на додану вартість та/або на відкриті в Казначействі рахунки органів доходів і зборів (депозитні рахунки 3734) для сплати до бюджету грошових зобов’язань з податку на додану вартість під час ввезення природного газу на митну територію України у сумі, що не перевищує зобов’язань з цього податку, розрахованих за офіційним курсом валюти України, визначеним відповідно до статті 3-1 Митного кодексу України на день подання додаткової митної декларації.

При цьому кошти, перераховані на депозитні рахунки 3734 органів доходів і зборів, не підлягають поверненню як кошти авансових платежів.”.

3. У пункті 7-4;

1) абзац перший викласти в такій редакції:

“7-4. Розрахунки, передбачені пунктами 7-1, 7-2 і 7-3 цього Порядку, проводяться протягом одного банківського дня. Розрахунки щодо сплати грошових зобов’язань або податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на додану вартість проводяться не раніше граничного строку подачі податкової декларації, а для сплати податку на додану вартість під час ввезення природного газу на митну територію України - не пізніше граничного строку подання додаткової митної декларації.”;

2) після абзацу третього доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“Зарахування коштів на рахунки органів доходів і зборів (на депозитні рахунки 3734) вважається завершенням розрахунку за спільними протокольними рішеннями в частині зарахування до бюджету податку на додану вартість, сплаченого під час ввезення природного газу на митну територію України.”.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим.вгору