Про дальше вдосконалення державного експортного контролю
Указ Президента України від 28.12.19961279/96
Документ 1279/96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 29.08.2003, підстава - 947/2003

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 947/2003 ( 947/2003 ) від 29.08.2003 )

Про дальше вдосконалення державного
експортного контролю
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 283/99 від 26.03.99
N 271/2000 від 21.02.2000 )

З метою забезпечення інтересів національної безпеки,
додержання міжнародних зобов'язань України щодо нерозповсюдження
зброї масового знищення та засобів її доставки, встановлення
належного державного контролю за здійсненням міжнародних передач
озброєнь, військової та спеціальної техніки, окремих видів
сировини, матеріалів, обладнання і технологій, що можуть бути
використані для створення зброї, військової та спеціальної
техніки, підвищення відповідальності органів експортного контролю
п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України: перетворити Урядову комісію з експортного контролю
( 153-92-п, 160-93-п ) на Урядову комісію з політики експортного
контролю ( 1199-97-п );
покласти на Урядову комісію з політики експортного контролю: зебезпечення міжвідомчої координації здійснення заходів
експортного контролю; розгляд питань щодо запровадження обмежень або заборони на
здійснення експорту, імпорту та транзиту товарів, стосовно яких
установлено режим контролю відповідно до міжнародних зобов'язань
України (далі - товари, що контролюються), з урахуванням інтересів
національної безпеки; вирішення окремих проблемних питань у разі здійснення
міжнародних передач зазначених товарів; розгляд матеріалів, необхідних для прийняття Президентом
України та Кабінетом Міністрів України рішень з питань, віднесених
до їх компетенції згідно з чинним законодавством у цій галузі.
2. Установити, що Урядову комісію з політики експортного
контролю очолює голова, якого призначає Кабінет Міністрів України. До складу Комісії входять представники Міністерства
закордонних справ України, Міністерства зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі України, Міністерства оборони України,
Міністерства економіки України, Міністерства машинобудування,
військово-промислового комплексу і конверсії України, Міністерства
внутрішніх справ України, Міністерства охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки України, Служби безпеки
України, Центру стратегічного планування та аналізу при Раді
національної безпеки і оборони України, Апарату Ради національної
безпеки і оборони України, апарату Кабінету Міністрів України,
Державної служби експортного контролю України, Державної митної
служби України, Державного комітету у справах охорони державного
кордону України, Державного комітету України з питань державних
секретів та технічного захисту інформації, Національного
космічного агентства України. Персональний склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів
України ( 1199-97-п ).
3. Перетворити Експертно-технічний комітет при Кабінеті
Міністрів України на Державну службу експортного контролю України
( 433/97 ) без збільшення загальної чисельності працівників
центральних органів виконавчої влади і коштів на їх утримання. Установити, що Державна служба експортного контролю України
є спеціально уповноваженим органом з питань державного експортного
контролю. ( Статтю 3 доповнено частиною другою згідно з Указом
Президента N 283/99 від 26.03.99 )
4. Покласти на Державну службу експортного контролю України
такі основні завдання: організація та здійснення державного контролю за
забезпеченням інтересів національної безпеки, додержанням
міжнародних зобов'язань України щодо нерозповсюдження зброї
масового знищення, засобів її доставки та обмеження передач
звичайних озброєнь; ужиття заходів, спрямованих на захист державних інтересів у
галузі експортного контролю; вирішення питань щодо можливості здійснення міжнародних
передач товарів, що контролюються; здійснення контролю за використанням товарів, що
контролюються, у заявлених цілях; реєстрація юридичних і фізичних осіб, діяльність яких
стосується експорту, імпорту та транзиту зазначених товарів та
надання відповідних послуг; розроблення проектів законодавчих та інших нормативних актів,
пов'язаних з регулюванням діяльності в цій галузі; створення автоматизованої системи державного експортного
контролю та забезпечення її функціонування; здійснення співробітництва з відповідними органами іноземних
держав та організаціями міжнародних режимів контролю; участь у підготовці матеріалів для розгляду Комісією з
політики експортного контролю та військово-технічного
співробітництва з іноземними державами з питань, віднесених до її
компетенції. ( Абзац статті 4 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 283/99 від 26.03.99 )
5. Установити, що рішення Державної служби експортного
контролю України, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими
для виконання міністерствами та іншими органами виконавчої влади,
усіма юридичними і фізичними особами.
6. Призначити ВАЩІЛІНА Віктора Петровича Головою Державної
служби експортного контролю України, прикомандирувавши його до
цієї Служби із залишенням на військовій службі.
7. Дозволити Державній службі експортного контролю України
мати чотирьох заступників Голови, в тому числі одного першого. ( Стаття 7 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N
283/99 від 26.03.99 )
( Статтю 8 виключено на підставі Указу Президента N 271/2000
від 21.02.2000 ) 8. Прирівняти Голову Державної служби експортного
контролю України за посадою, умовами оплати праці,
матеріально-побутового забезпечення, медичного і транспортного
обслуговування до міністра, заступників Голови - до заступників
міністрів, інших співробітників Служби - до відповідних категорій
працівників міністерств. ( Стаття 8 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 283/99 від 26.03.99 )
9. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк: здійснити організаційні заходи, пов'язані з удосконаленням
експортного контролю; подати на затвердження Президентові України проект Положення
про Державну службу експортного контролю України ( 433/97 ); затвердити Положення про Урядову комісію з політики
експортного контролю ( 1199-97-п ); привести свої рішення у відповідність із цим Указом.
10. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента
України від 3 січня 1993 року N 3 ( 3/93 ) "Про вдосконалення
державного експортного контролю".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 28 грудня 1996 року
N 1279/96вгору