Документ 1279-97-п, поточна редакція — Редакція від 14.12.2017, підстава - 949-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 листопада 1997 р. N 1279
Київ
Про розміри та Порядок визначення втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва, які підлягають відшкодуванню
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 2274 ( 2274-99-п ) від 11.12.99
N 478 ( 478-2004-п ) від 14.04.2004
N 619 ( 619-2010-п ) від 21.07.2010
N 259 ( 259-2011-п ) від 17.03.2011
N 1115 ( 1115-2011-п ) від 20.10.2011
N 938 ( 938-2013-п ) від 11.12.2013
N 918 ( 918-2015-п ) від 11.11.2015
N 482 ( 482-2016-п ) від 22.07.2016
N 949 ( 949-2017-п ) від 06.12.2017 }

З метою подальшого вдосконалення визначення втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які
підлягають відшкодуванню, Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що розміри втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню,
визначаються за нормативами згідно з додатком.
2. Затвердити Порядок визначення втрат сільськогосподарського
і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню
(додається).
3. Взяти до відома, що звільнення громадян та юридичних осіб
від відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва здійснюється у випадках, визначених
статтею 208 Земельного кодексу України ( 2768-14 ).

{ Абзац другий пункту 3 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 918 ( 918-2015-п ) від 11.11.2015 }
{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 2274
( 2274-99-п ) від 11.12.99, N 478 ( 478-2004-п ) від 14.04.2004; в
редакції Постанови КМ N 259 ( 259-2011-п ) від 17.03.2011 }
4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком (додається).
5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Державний комітет по земельних ресурсах.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.22

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 1997 р. N 1279
НОРМАТИВИ
втрат сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва, які підлягають відшкодуванню
(тис. грн. за 1 га)
а) сільськогосподарського виробництва
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Регіон | Рілля |Багаторічні| Сіножаті|Пасовища| | | |насадження | | | |—————————————————————————+———————+———————————+—————————+————————| |Автономна Республіка Крим| 96,59 | 415,26 | 20,77 | 20,09 | |Області: | | | | | |Вінницька |108,25 | 579,99 | 28,58 | 25,44 | |Волинська |110,64 | 180,13 | 92,28 | 74,02 | |Дніпропетровська | 82,87 | 145,53 | 20,3 | 20,64 | |Донецька | 91,04 | 320,46 | 26,4 | 26,13 | |Житомирська | 80,8 | 652,9 | 74,34 | 56,89 | |Закарпатська |135,58 | 342,48 | 81,76 | 62,91 | |Запорізька | 69,37 | 148,38 | 17,48 | 15,82 | |Івано-Франківська |111,19 | 135,32 | 34,36 | 34,36 | |Київська |116,74 | 615,34 | 69,34 | 43,31 | |Кіровоградська | 82 | 95,37 | 24,19 | 20,67 | |Луганська | 65,89 | 371 | 37,62 | 18,84 | |Львівська |109,55 | 142,53 | 45,9 | 42,4 | |Миколаївська | 65,78 | 230,94 | 17,37 | 17,04 | |Одеська | 75,36 | 289,76 | 27,73 | 19,22 | |Полтавська | 95,4 | 288,48 | 36,25 | 25,47 | |Рівненська |121,1 | 197,75 | 89,49 | 59,22 | |Сумська | 97,47 | 195,32 | 50,59 | 33,04 | |Тернопільська |124,58 | 198,58 | 54,57 | 40,12 | |Харківська | 86,25 | 322,74 | 24,84 | 20,18 | |Херсонська | 77,43 | 232,44 | 13,71 | 12,62 | |Хмельницька |107,92 | 378,48 | 34,43 | 30 | |Черкаська |122,95 | 331,96 | 57,17 | 23,85 | |Чернівецька |139,94 | 574,3 | 43,52 | 32,33 | |Чернігівська | 93,33 | 156,7 | 67,48 | 52,36 | |м. Київ |116,74 | 615,34 | 69,34 | 43,31 | |м. Севастополь | 96,59 | 415,26 | 20,77 | 20,09 | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
(тис. грн. за 1 га)
б) лісогосподарського виробництва
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | Регіон |Перша група лісів | Друга група лісів | |—————————————————————————+——————————————————+———————————————————| |Автономна Республіка Крим| 123,1 | - | |Області: | | | |Вінницька | 84,7 | 50,2 | |Волинська | 77,7 | 46 | |Дніпропетровська | 145 | - | |Донецька | 163,1 | - | |Житомирська | 75 | 44,4 | |Закарпатська | 29,8 | 17,9 | |Запорізька | 250,9 | - | |Івано-Франківська | 31,9 | 19,1 | |Київська | 80,5 | 47,7 | |Кіровоградська | 159,1 | 94,3 | |Луганська | 118,6 | - | |Львівська | 70,1 | 41,6 | |Миколаївська | 241,6 | - | |Одеська | 141,8 | - | |Полтавська | 130,5 | - | |Рівненська | 74,1 | 43,9 | |Сумська | 79,6 | 47,1 | |Тернопільська | 100,4 | 59,5 | |Харківська | 91,9 | - | |Херсонська | 167,3 | - | |Хмельницька | 93,2 | 55,2 | |Черкаська | 75,8 | 44,9 | |Чернівецька | 31,1 | 18,7 | |Чернігівська | 75 | 44,4 | |м. Київ | 80,5 | - | |м. Севастополь | 123,1 | - | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Примітка. Нормативи індексуються за галузями народного
господарства.

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 1997 р. N 1279
ПОРЯДОК
визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва, які підлягають відшкодуванню

1. Втрати сільськогосподарського виробництва, спричинені
вилученням сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних
насаджень, перелогів, сіножатей, пасовищ) для використання їх у
цілях, не пов'язаних із веденням сільського господарства,
визначаються на основі нормативів цих втрат по Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києву та Севастополю за
формулою:
Бд Рв = Пд х Нв х ----- х Кінт, Бо
де Рв - розмір втрат сільськогосподарського виробництва,
тис. гривень; Пд - площа ділянки сільськогосподарських угідь,
гектарів; Нв - норматив втрат сільськогосподарського виробництва,
тис. гривень; Бд - бал бонітету ділянки сільськогосподарських
угідь, що вилучається; Бо - бал бонітету сільськогосподарських
угідь по Автономній Республіці Крим, області, містах Києву та
Севастополю; Кінт - коефіцієнт інтенсивності використання
сільськогосподарських угідь (відношення показника диференціального
доходу оцінки ріллі землеоцінного району, в якому відводиться
земельна ділянка, до аналогічного показника в цілому по Автономній
Республіці Крим, області, містах Києву та Севастополю). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 949
( 949-2017-п ) від 06.12.2017 }
2. Втрати лісогосподарського виробництва, спричинені
вилученням лісових земель і чагарників (вкритих лісовою
рослинністю земель, незімкнутих лісових культур, лісових
розсадників, плантацій, рідколісся, згарищ, загиблих насаджень,
зрубів, галявин, лісових шляхів, просік, протипожежних розривів
тощо), для використання їх у цілях, не пов'язаних з веденням
лісового господарства, визначаються на основі нормативів втрат по
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києву та Севастополю
за формулою:
Рв = Пд х Нв х Кі,
де Рв - розмір втрат лісогосподарського виробництва, тис.
гривень; Пд - площа ділянки лісових земель і чагарників, що
вилучається, гектарів; Нв - норматив втрат лісогосподарського
виробництва, тис. гривень; Кі - коефіцієнт продуктивності лісових
земель і чагарників за типами лісорослинних умов (визначається за
таблицею). { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 949
( 949-2017-п ) від 06.12.2017 }
3. Втрати сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва, спричинені обмеженням прав власників землі і
землекористувачів, у тому числі орендарів, або погіршенням якості
земель, зумовленим впливом діяльності підприємств, установ і
організацій, визначаються за формулою:
Рв = (1-К) х Нв х Пд,
де Рв - розмір втрат, тис. гривень; К - коефіцієнт зниження
продуктивності угіддя; Нв - середній розмір втрат з розрахунку на
1 гектар, що визначається відповідно до пунктів 1 або 2 цього
Порядку; Пд - площа ділянки, гектарів.
Для визначення показника зниження продуктивності
сільськогосподарських угідь використовуються дані агрохімічної
паспортизації земельних ділянок, а для лісових земель і чагарників
- дані лісотаксації. { Абзац пункту 3 в редакції Постанови КМ
N 949 ( 949-2017-п ) від 06.12.2017 }

{ Абзац пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 949
( 949-2017-п ) від 06.12.2017 }

4. Відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва, спричинених вилученням
сільськогосподарських угідь, лісових земель і чагарників для
цілей, не пов'язаних із веденням сільського і лісового
господарства, провадиться юридичними і фізичними особами в
двомісячний термін після затвердження в установленому порядку
проекту відведення їм земельних ділянок, а у випадках поетапного
освоєння відведених земельних ділянок для добування корисних
копалин відкритим способом - у міру їх фактичного надання. { Абзац
перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 949
( 949-2017-п ) від 06.12.2017 }
Контроль за дотриманням порядку визначення та відшкодування
втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які
підлягають відшкодуванню, здійснюють Держгеокадастр та його
територіальні органи. { Пункт 4 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 619 ( 619-2010-п ) від 21.07.2010; із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 482 ( 482-2016-п ) від
22.07.2016 }
Розмір втрат сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва (у випадках, передбачених законом) розраховується
суб’єктами господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою
згідно із Законом України "Про землеустрій" ( 858-15 ). { Пункт 4
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 619 ( 619-2010-п ) від
21.07.2010; в редакції Постанови КМ N 482 ( 482-2016-п ) від
22.07.2016 }
Розрахунок розміру втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва (у випадках, передбачених законом)
є складовою проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
{ Абзац пункту 4 в редакції Постанови КМ N 482 ( 482-2016-п ) від
22.07.2016 }
Матеріали проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки (в тому числі розрахунок втрат), які надійшли до
Державного фонду документації із землеустрою, надаються у
користування за письмовим запитом відповідно до Положення про
Державний фонд документації із землеустрою, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р.
N 1553 ( 1553-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р., N 46,
ст. 3039). { Абзац пункту 4 в редакції Постанови КМ N 482
( 482-2016-п ) від 22.07.2016 } { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115
( 1115-2011-п ) від 20.10.2011 }
Таблиця
КОЕФІЦІЄНТИ ПРОДУКТИВНОСТІ
лісових земель і чагарників за типами лісорослинних умов
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Ступінь |Кате-| Група родючості грунтів (трофотопи) | |зволо- |горія| | |ження |лісів|—————————————————————————————————————————————————| |грунтів | | | | | | |(гігро- | | А | В | С | D | |топи) | | | | | | |————————+—————+——————————+——————————+—————————————+—————————————| | 0-1 | 1-3 | 0,496 | 0,734 | 0,971 | 1,21 | | | 4 | 0,387 | 0,737 | 0,98 | 1,22 | | | | | | | | | 2 | 1-3 | 0,6 | 1 | 1,32(1,92) | 2,19(3,61) | | | 4 | 0,559 | 1 | 1,35(1,73) | 2,22(3,6) | | | | | | | | | 3 | 1-3 | 0,548 | 0,867(1) | 1,53(2,58) | 3,13(5,59) | | | 4 | 0,474 | 0,834(1) | 1,53(2,82) | 3,17(5,59) | | | | | | | | | 4 | 1-3 | - | - | - | 0,896 | | | 4 | - | - | - | 0,906 | | | | | | | | | 4-5 | 1-3 | 0,496 | 0,600 | 0,584 | - | | | 4 | 0,387 | 0,558 | 0,592 | - | | | | | | | | | 5 | 1-3 | - | - | - | 0,584 | | | 4 | - | - | - | 0,591 | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Примітка. У дужках - для лісів гірської зони Закарпатської,
Івано-Франківської, Чернівецької та Львівської областей.
{ Таблиця із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 949
( 949-2017-п ) від 06.12.2017 }
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 1997 р. N 1279
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 1991 р.
N 238 ( 238-91-п ) "Про розміри та порядок визначення втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, що
підлягають відшкодуванню" (ЗП України, 1991 р., N 10, ст. 98).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 січня 1992 р.
N 25 ( 25-92-п ) "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів
України від 3 жовтня 1991 р. N 238" (ЗП України, 1992 р., N 2,
ст. 41).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 липня 1992 р.
N 436 ( 436-92-п ) "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів
України від 3 жовтня 1991 р. N 238" (ЗП України, 1992 р., N 8,
ст. 208).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 1993 р.
N 77 ( 77-93-п ) "Про внесення змін і доповнень до постанови
Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 1991 р. N 238 "Про розміри
та порядок визначення втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва, що підлягають відшкодуванню" (ЗП
України, 1993 р., N 4 - 5, ст. 81).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1995 р.
N 683 ( 683-95-п ) "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів
України від 3 жовтня 1991 р. N 238" (ЗП України, 1996 р., N 1,
ст. 15).вгору