Документ 1279-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.09.2011, підстава - 921-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 жовтня 2007 р. N 1279
Київ
Про затвердження Порядку відшкодування
суб'єктом господарювання витрат, пов'язаних
з проведенням експертизи (випробування)
зразків продукції
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 921 ( 921-2011-п ) від 31.08.2011 }

Відповідно до статті 16 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
( 877-16 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок відшкодування суб'єктом господарювання
витрат, пов'язаних з проведенням експертизи (випробування) зразків
продукції, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України
"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності" ( 877-16 ).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 жовтня 2007 р. N 1279
ПОРЯДОК
відшкодування суб'єктом господарювання
витрат, пов'язаних з проведенням експертизи
(випробування) зразків продукції

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування суб'єктом
господарювання витрат органу державного нагляду (контролю),
пов'язаних з проведенням експертизи (випробування) зразків
продукції (далі - експертиза), у разі підтвердження за
результатами експертизи факту порушення суб'єктом господарювання
вимог законодавства.
Дія цього Порядку не поширюється на відшкодування суб'єктом
господарювання вартості відібраних у нього зразків нехарчової
продукції та проведення їх експертизи (випробування). { Пункт 1
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 921 ( 921-2011-п ) від
31.08.2011 }
2. Орган державного нагляду (контролю) в тижневий строк після
ознайомлення суб'єкта господарювання з висновком експертизи, під
час проведення якої встановлено факт порушення вимог
законодавства, готує документи, що підтверджують витрати,
пов'язані з проведенням експертизи, та надсилає їх суб'єкту
господарювання.
Суб'єкт господарювання в тижневий строк з моменту надходження
зазначених документів зобов'язаний відшкодувати органу державного
нагляду (контролю) витрати, пов'язані з проведенням експертизи.
3. У разі незгоди суб'єкта господарювання з результатами
експертизи орган державного нагляду (контролю) може провести
повторну експертизу. Якщо за результатами проведення повторної
експертизи підтверджується факт порушення вимог законодавства,
суб'єкт господарювання відшкодовує органу державного нагляду
(контролю) витрати, пов'язані з проведенням основної та повторної
експертизи відповідно до пункту 2 цього Порядку.
4. Кошти, отримані органом державного нагляду (контролю) в
результаті відшкодування суб'єктом господарювання пов'язаних з
проведенням експертизи витрат, перераховуються до державного
бюджету.
5. У разі відмови суб'єкта господарювання від відшкодування
витрат органу державного нагляду (контролю), пов'язаних з
проведенням експертизи, зазначені витрати стягуються у судовому
порядку.вгору