Про проект Закону Української РСР про підвищення соціальних гарантій для трудящих
Постанова Верховної Ради Української РСР від 28.06.19911278-XII
Документ 1278-XII, поточна редакція — Прийняття від 28.06.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про проект Закону Української РСР
про підвищення соціальних
гарантій для трудящих
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 32, ст. 432 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити у першому читанні проект Закону Української РСР
про підвищення соціальних гарантій для трудящих.
2. Доручити Кабінету Міністрів Української РСР разом з
Комісіями Верховної Ради Української РСР у питаннях соціальної
політики та праці, з питань планування, бюджету, фінансів і цін, у
питаннях законодавства і законності з урахуванням пропозицій і
зауважень інших комісій та народних депутатів Української РСР у
триденний строк доопрацювати проект Закону Української РСР про
підвищення соціальних гарантій для трудящих і подати його на
розгляд Верховної Ради Української РСР.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 28 червня 1991 року
N 1278-XIIвгору