Питання системи обліку публічної інформації
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 21.11.20111277
Документ 1277-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.11.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.12.2011. Подивитися в історії? )


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 21 листопада 2011 р. N 1277
Київ
 
Питання системи обліку публічної інформації

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Затвердити Положення про систему обліку публічної інформації, що додається.
 
     2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям у тримісячний строк забезпечити:
 
     створення, функціонування та ведення системи обліку публічної інформації;
 
     доступ до системи обліку публічної інформації.
 
     3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування забезпечити створення, функціонування та ведення системи обліку публічної інформації.

 
   Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ 
     Інд. 70

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2011 р. N 1277
 
ПОЛОЖЕННЯ
про систему обліку публічної інформації

 
     1. Це Положення встановлює загальні вимоги щодо забезпечення збереження та доступу до публічної інформації шляхом створення, функціонування і ведення системи обліку публічної інформації, в якій реєструються документи, що перебувають у суб'єктів владних повноважень.
 
     2. Система обліку публічної інформації (далі - система обліку) - це електронна база даних, що містить інформацію про документи, які перебувають у суб'єкта владних повноважень (далі - документи).
 
     3. Адміністратором системи обліку є суб'єкт владних повноважень, що забезпечує її створення, функціонування та ведення в межах своїх повноважень.
 
     4. Адміністратор системи обліку забезпечує:
 
     реєстрацію документів;
 
     стабільну роботу системи обліку;
 
     оприлюднення системи обліку на офіційному веб-сайті, а в разі його відсутності - в інший прийнятний спосіб;
 
     надання доступу до системи обліку за запитами;
 
     здійснення оновлення програмного забезпечення системи обліку;
 
     можливість пошуку, перегляду, отримання електронних копій шляхом копіювання інформації з системи обліку в цілому або її частин користувачами системи обліку;
 
     здійснення інших функцій відповідно до законодавства.
 
     5. Реєстрація документів здійснюється шляхом внесення в облікову картку таких відомостей про документи в електронному вигляді:
 
     номер облікової картки;
 
     назва документа;
 
     номер документа;
 
     дата створення документа;
 
     дата надходження документа;
 
     джерело інформації (автор, відповідний підрозділ);
 
     передбачена законом підстава віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом;
 
     строк обмеження доступу до інформації (у разі, якщо вона віднесена до інформації з обмеженим доступом);
 
     галузь;
 
     ключові слова;
 
     тип, носій (текстовий документ, плівки, відео- та аудіозаписи тощо);
 
     вид (нормативні акти, угоди, рішення, протоколи, звіти, прес-релізи);
 
     проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи тощо);
 
     форма зберігання документа;
 
     місце зберігання документа.
 
     У разі потреби може зазначатися додаткова інформація.
 
     6. Система обліку ведеться державною мовою.
 
     7. Внесення змін до системи обліку у разі виявлення неточності, помилки або зміни інформації про документ, внесеної раніше, здійснюється шляхом створення додаткової до існуючої облікової картки, із зазначенням у системі обліку факту внесення змін, змісту змін та дати.
 
     8. Внесення до системи обліку відомостей про документи здійснюється з урахуванням частини сьомої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ).
 
     9. Захист інформації в системі обліку здійснюється шляхом створення комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.вгору