Документ 1273-XIV, действует, текущая редакция — Принятие от 03.12.1999
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 24.12.1999. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції про визнання кваліфікацій
з вищої освіти в Європейському регіоні
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 51, ст.459 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Конвенцію про визнання кваліфікацій з вищої освіти в
Європейському регіоні, підписану від імені України 11 квітня
1997 року в м. Лісабоні (Португалія) ( 994_308 ), ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 3 грудня 1999 року
N 1273-XIVвверх