Про страховий фонд безпеки авіації
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.19981272
Документ 1272-98-п, перша редакція — Прийняття від 17.08.1998
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 серпня 1998 р. N 1272
Київ
Про страховий фонд безпеки авіації

Відповідно до статті 106 Повітряного кодексу України
( 3167-12 ) та на виконання Указу Президента України від 2 вересня
1997 р. "Про заходи щодо впровадження в Україні єдиної системи
проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування" ( 937/97 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи та Міністерства транспорту про створення
при Державній авіаційній адміністрації страхового фонду безпеки
авіації.
2. Установити, що кошти цього Фонду формуються за рахунок
надходження відрахувань 10 відсотків платежів з видів
обов'язкового страхування, визначених для авіації статтею 6 Закону
України "Про страхування" ( 85/96-ВР ).
3. Міністерству транспорту разом з Державною авіаційною
адміністрацією, Міністерством фінансів, Міністерством з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи і Комітетом у справах нагляду за
страховою діяльністю у місячний термін розробити і затвердити в
установленому порядку Положення про порядок формування і
використання страхового фонду безпеки авіації.
4. Державній авіаційній адміністрації спрямовувати Головному
центру координації авіаційних робіт з пошуку і рятування
Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 10 відсотків
коштів страхового фонду безпеки авіації.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 33вгору