Документ 1270-97-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 04.01.1999, підстава - 17-99-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 листопада 1997 р. N 1270
Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 17 ( 17-99-п ) від 04.01.99 )
Про порядок відкриття та функціонування
спеціального позабалансового рахунку платників
податків, які прийняли рішення про
реструктуризацію податкової заборгованості

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )

Відповідно до пункту 7 статті 6 Закону України від 5 червня
1997 р. "Про списання та реструктуризацію податкової
заборгованості платників податків за станом на 31 березня 1997
року" ( 314/97-ВР ) Кабінет Міністрів України і Національний банк
України п о с т а н о в л я ю т ь:
1. Затвердити Порядок відкриття та функціонування
спеціального позабалансового рахунку платників податків, які
прийняли рішення про реструктуризацію податкової заборгованості
(додається).
2. Державній податковій адміністрації забезпечити у
двотижневий термін подання установам банків, де платникам податків
відкрито розрахункові рахунки у національній валюті, списків
платників податків, які прийняли рішення про реструктуризацію
податкової заборгованості.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Державну
податкову адміністрацію.

Прем'єр-міністр України Голова
Національного банку України
В.ПУСТОВОЙТЕНКО Ю.ЮЩЕНКО
Інд. 67

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
і Національного банку України
від 17 листопада 1997 р. N 1270
ПОРЯДОК
відкриття та функціонування спеціального
позабалансового рахунку платників податків,
які прийняли рішення про реструктуризацію
податкової заборгованості

1. Для відкриття спеціального позабалансового рахунку
платниками податків, які відповідно до пункту 7 статті 6 Закону
України від 5 червня 1997 р. "Про списання та реструктуризацію
податкової заборгованості платників податків за станом на 31
березня 1997 року" ( 314/97-ВР ) прийняли рішення про
реструктуризацію податкової заборгованості (далі - платники
податків), державні податкові адміністрації (інспекції) подають у
двотижневий термін списки таких платників установам банків, де їм
відкрито розрахункові рахунки в національній валюті. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 )
2. Органи державної податкової адміністрації разом з
установами банків проводять до 15 листопада 1997 р. інвентаризацію
станом на 1 листопада 1997 р. розрахункових документів, що
обліковуються в установах банків за позабалансовим рахунком N 9929
"Розрахункові документи, обов'язкові до сплати", за списками,
передбаченими пунктом 1 цього Порядку, для визначення нереальних
сум податкової заборгованості (двічі чи помилково виставлених) та
виявлення невиконаних (частково виконаних) документів і групують
їх за змістом: 1) платіжні вимоги на безспірне стягнення коштів за рішеннями
судів (арбітражних судів) або виконавчими написами нотаріусів; 2) платіжні доручення платників податків і інкасовані
доручення (розпорядження) органів стягнення, які визначені у
статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р.
N 8 ( 8 - 93 ) "Про стягнення не внесених у строк податків і
неподаткових платежів", на перерахування: а) до бюджетів та державних цільових фондів сум податків і
зборів, справляння яких передбачено Законом України "Про систему
оподаткування" ( 1251-12 ) та доповненнями до нього, платежів за
послуги та інших неподаткових платежів до бюджетів, які
визначаються Законом України про Державний бюджет України та
рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів
місцевого самоврядування про республіканський та місцеві бюджети
на відповідний рік, а також сум пені, штрафних та фінансових
санкцій, що застосовуються зазначеними вище органами стягнення та
зараховуються до бюджетів і державних цільових фондів; б) сум зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування та
обов'язкове соціальне страхування. 3) платіжні вимоги на безспірне стягнення та безакцептне
списання коштів у інших випадках, крім зазначених у підпунктах 1 і
2 цього пункту і передбачених законодавством; 4) платіжні доручення (інкасові розпорядження), що двічі чи
помилково виставлені.
3. Орган державної податкової адміністрації та установа банку
складають за результатами інвентаризації: протокол, в якому зазначаються суми згідно з підпунктом 3
пункту 2 цього Порядку, і перелік відповідних документів; перелік розрахункових документів і сум, що підлягають
поверненню платникам податків чи органу стягнення. При цьому
установа банку на підставі зазначеного переліку повертає у
тижневий термін після завершення інвентаризації платникам податків
чи органам стягнення платіжні доручення (інкасові розпорядження),
що двічі чи помилково ними виставлені.
4. Після закінчення інвентаризації розрахункових документів
установа банку відкриває на один рік (з дня набрання чинності
постановою, згідно з якою затверджено цей Порядок) спеціальний
позабалансовий рахунок N 9935 "Розрахункові документи щодо
стягнення у безспірному порядку сум заборгованості". Із введенням у дію (з 1 січня 1998 р.) нового плану рахунків
бухгалтерського обліку комерційних банків розрахункові документи
на стягнення у безспірному порядку сум заборгованості
обліковуватимуться за спеціальним позабалансовим рахунком N 9805
"Розрахункові документи щодо стягнення у безспірному порядку сум
заборгованості".
5. На спеціальному позабалансовому рахунку N 9935
обліковуються розрахункові документи платників податків на
безспірне стягнення заборгованості, зазначеної у протоколі, що
складається відповідно до пункту 3 цього Порядку. За приходом рахунку проводиться сума, зазначена у
розрахункових документах на безспірне стягнення заборгованості
відповідно до протоколу, яка списується установою банку станом на
1 листопада 1997 р. з позабалансового рахунку N 9929, та сума,
зазначена у розрахункових документах на безспірне стягнення такої
заборгованості, що надходитимуть до розрахункового рахунку
платника після зазначеної дати. Ці розрахункові документи
обліковуються в порядку їх календарного надходження. За видатком рахунку відображаються суми, які повністю або
частково списуються з розрахункового документа на безспірне
стягнення такої заборгованості, а також у зв'язку з відкликанням
цих сум.
6. Установа банку на підставі протоколу про результати
інвентаризації розрахункових документів, проведеної разом з
органами державної податкової служби України, списує з
позабалансового рахунку N 9929 "Розрахункові документи,
обов'язкові до сплати" суми за розрахунковими документами на
безспірне стягнення такої заборгованості та оприходує їх на
позабалансовому рахунку N 9935 "Розрахункові документи щодо
стягнення у безспірному порядку сум заборгованості". При цьому
розрахункові документи на стягнення у безспірному порядку
заборгованості (відповідно до підпункту 3 пункту 2 цього Порядку)
переносяться з картотеки до позабалансового рахунку N 9929 у
картотеку до позабалансового рахунку N 9935 у порядку календарного
надходження їх до банку. Аналогічним чином обліковуються і ті документи, що надійдуть
до банку після зазначеної дати.
7. Виконання розрахункових документів, що обліковуються на
позабалансовому рахунку N 9935, провадиться щоденно у календарному
порядку їх надходження до банку у межах 5 відсотків поточних
надходжень на розрахунковий рахунок підприємства. Механізм їх
виконання аналогічний порядку виконання розрахункових документів,
які обліковуються за позабалансовим рахунком N 9929.вгору