Документ 127-2019-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.01.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.02.2019. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 січня 2019 р. № 127
Київ

Про затвердження Порядку формування і ведення Державного реєстру імпортозаміщення та кооперації в оборонно-промисловому комплексі

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок формування і ведення Державного реєстру імпортозаміщення та кооперації в оборонно-промисловому комплексі, що додається.

2. В абзаці шостому пункту 4 Положення про Міжвідомчу координаційну комісію з питань імпортозаміщення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 р. № 251 “Про утворення Міжвідомчої координаційної комісії з питань імпортозаміщення” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 32, ст. 1120), слова “Загальнонаціонального реєстру імпортозаміщення та кооперації” замінити словами “Державного реєстру імпортозаміщення та кооперації в оборонно-промисловому комплексі”.

3. Формування і ведення Державного реєстру імпортозаміщення та кооперації в оборонно-промисловому комплексі здійснюється в межах передбачених у державному бюджеті для Мінекономрозвитку на відповідний рік призначень.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 січня 2019 р. № 127

ПОРЯДОК
формування і ведення Державного реєстру імпортозаміщення та кооперації в оборонно-промисловому комплексі

1. Цей Порядок визначає механізм формування і ведення Державного реєстру імпортозаміщення та кооперації в оборонно-промисловому комплексі (далі - Реєстр).

2. Реєстр ведеться з метою оптимізації процедур імпортозаміщення та сприяння розвитку кооперації підприємств та організацій в оборонно-промисловому комплексі та є єдиною базою даних виробників і користувачів продукції оборонного призначення (далі - суб’єкти господарювання), поставки якої на територію України повністю або частково зупинені.

3. Діяльність, пов’язана з формуванням та веденням Реєстру, провадиться з додержанням вимог законодавства про державну таємницю та доступ до публічної інформації.

4. Реєстр ведеться Мінекономрозвитку.

Ведення Реєстру передбачає:

внесення відомостей до Реєстру;

надання відомостей з Реєстру;

оновлення інформації, що міститься у Реєстрі.

5. Суб’єкти господарювання для включення до Реєстру подають Мінекономрозвитку за встановленою ним формою такі відомості:

назва продукції оборонного призначення (далі - продукція);

позначення продукції відповідно до нормативних документів та/або стандартів;

код продукції згідно з Національним класифікатором ДК 020:2016;

код продукції згідно з УКТЗЕД;

перелік нормативних документів та/або стандартів, що визначають основні вимоги до продукції;

дані щодо належності продукції до кінцевого зразка озброєння або військової техніки із зазначенням повної назви відповідного зразка (характеристика продукції);

найменування суб’єкта господарювання та його код згідно з ЄДРПОУ;

найменування структурного підрозділу суб’єкта господарювання, відповідального за подання інформації до Реєстру та її актуалізацію;

контактні дані суб’єкта господарювання;

орієнтовна щомісячна та щорічна потреба суб’єкта господарювання у продукції або орієнтовний річний обсяг виготовлення продукції таким суб’єктом;

одиниця виміру продукції;

відомості щодо відповідного іноземного аналога або опис технічних особливостей продукції вітчизняного виробництва, який сприятиме її виготовленню за кордоном.

Відомості, зазначені у цьому пункті, подаються Мінекономрозвитку разом із супровідним листом, підписаним уповноваженою особою суб’єкта господарювання.

6. Надання відомостей для включення до Реєстру здійснюється на добровільних засадах відповідно до вимог пункту 5 цього Порядку з додержанням вимог законодавства про охорону державної таємниці.

7. Внесення відомостей до Реєстру здійснюється Мінекономрозвитку протягом семи робочих днів з дня отримання ним відомостей, передбачених пунктом 5 цього Порядку.

Відповідальність за достовірність і повноту поданих до Реєстру відомостей покладається на суб’єктів господарювання, які їх подають.

8. Для отримання відомостей з Реєстру суб’єкт господарювання звертається з письмовим запитом до Мінекономрозвитку, яке протягом семи робочих днів з дня отримання запиту надає у письмовій формі суб’єкту господарювання запитувані відомості з Реєстру.

9. Оновлення інформації, що міститься у Реєстрі, здійснюється Мінекономрозвитку протягом семи робочих днів з дня отримання ним від суб’єкта господарювання відомостей, поданих відповідно до вимог пункту 5 цього Порядку.

10. Форма ведення Реєстру визначається Мінекономрозвитку.вгору