Документ 127-2004-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.01.2011, підстава - 1236-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 лютого 2004 р. N 127
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1236 ( 1236-2010-п ) від 27.12.2010 }
{ Дію Постанови відновлено згідно з Постановою КМ
N 1168 ( 1168-2005-п ) від 07.12.2005 }
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 788 ( 788-2005-п ) від 20.08.2005 }
Про затвердження Порядку нарахування штрафів за
неповне або несвоєчасне повернення суми надміру
сплаченого податку з доходів фізичних осіб

Відповідно до підпункту 20.4.2 пункту 20.4 статті 20 Закону
України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок нарахування штрафів за неповне або
несвоєчасне повернення суми надміру сплаченого податку з доходів
фізичних осіб, що додається.
2. Міністерству фінансів за поданням Державного казначейства
передбачити бюджетні асигнування, необхідні для впровадження
механізму нарахування штрафів, що визначається згідно з Порядком,
затвердженим цією постановою.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 лютого 2004 р. N 127
ПОРЯДОК
нарахування штрафів за неповне або несвоєчасне
повернення суми надміру сплаченого податку
з доходів фізичних осіб

1. Цей Порядок визначає механізм самостійного нарахування
органами Державного казначейства штрафів за неповне або
несвоєчасне повернення суми надміру сплаченого податку з доходів
фізичних осіб, у тому числі внаслідок застосування права на
податковий кредит (далі - сума надміру сплаченого податку), які
сплачуються на користь платника.
2. Штраф нараховується у разі, коли платник податку не
отримує суму надміру сплаченого податку після закінчення
60-денного періоду від дати подання податкової декларації:
протягом 30 календарних днів - у розмірі 10 відсотків такої
суми;
від 31 до 90 календарних днів - 50 відсотків такої суми;
понад 90 календарних днів - 100 відсотків такої суми.
Для цілей цього Порядку днем отримання платником суми надміру
сплаченого податку вважається день зарахування коштів на рахунок
платника, відкритий в установі банку, або на рахунок підприємства
поштового зв'язку. У разі коли останній день граничного строку
виплати суми надміру сплаченого податку припадає на вихідний,
святковий або неробочий день, закінченням строку вважається
операційний банківський день, що настає за таким днем.
3. У разі коли повернення суми надміру сплаченого податку
здійснюється окремими частинами, штраф нараховується одночасно або
після перерахування останньої її частини виходячи із строків
затримки повернення таких частин та їх розміру.
4. Орган Державного казначейства приймає рішення про
нарахування штрафу на підставі інформації, що міститься у висновку
органу державної податкової служби про суму надміру сплаченого
податку. У рішенні зазначається прізвище, ім'я та по батькові
платника податку, його ідентифікаційний номер, дата подання
податкової декларації, банківський рахунок (у разі його наявності)
або адреса платника податку, сума надміру сплаченого податку, дата
повернення суми надміру сплаченого податку (її частин), сума
нарахованого штрафу.
Рішення готується у трьох примірниках, кожен з яких
підписується керівником органу Державного казначейства або його
заступником і скріплюється печаткою.
Форма рішення затверджується Державним казначейством.
5. Перший примірник рішення про нарахування штрафу разом з
повідомленням про зарахування належних для перерахування сум
штрафу на рахунок платника податку або підприємства поштового
зв'язку надсилається органу державної податкової служби для
ведення обліку надходження податку з доходів фізичних осіб, другий
примірник рішення - платникові податку, третій - залишається у
справах органу Державного казначейства.
6. Порядок перерахування сум штрафів і коштів на оплату
послуг банків та підприємств поштового зв'язку встановлюється
Державним казначейством.
7. Сума штрафу, не отримана платником податку протягом одного
місяця після її надходження на рахунок підприємства поштового
зв'язку, підлягає згідно з Правилами надання послуг поштового
зв'язку, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від
17 серпня 2002 р. N 1155 ( 1155-2002-п ) (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 34, ст. 1586), поверненню відділенням
поштового зв'язку до бюджету на рахунок, з якого вона
перераховувалася.вгору