Про внесення змін до деяких законів України
Закон України від 18.11.20031268-IV
Документ 1268-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.11.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.12.2003. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законів України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 11, ст.141 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести зміни до таких законів України:
 
     1. Частину першу статті 46 Закону України "Про інформацію" ( 2657-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст. 650) після слів "релігійної ворожнечі" доповнити словами "вчинення терористичних актів".
 
     2. Абзац шостий частини першої статті 3 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" ( 2782-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 1, ст. 1) після слів "з метою вчинення" доповнити словами "терористичних актів та".
 
     3. Частину першу статті 28 Закону України "Про видавничу справу" ( 318/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 32, ст. 206) після слів "релігійної ворожнечі" доповнити словами "вчинення терористичних актів".
 
     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                     Л.КУЧМА 
м. Київ, 18 листопада 2003 року
N 1268-IVвгору