Про затвердження Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Перелік від 29.08.20021266
Документ 1266-2002-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.08.2019, підстава - 722-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 серпня 2002 р. N 1266
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 722 ( 722-2019-п ) від 14.08.2019 }
Про затвердження Порядку визначення виробників і покупців
спирту та здійснення контролю за його обігом
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 424 ( 424-2003-п ) від 31.03.2003
N 374 ( 374-2004-п ) від 24.03.2004
N 869 ( 869-2004-п ) від 05.07.2004
N 1714 ( 1714-2004-п ) від 23.12.2004
N 275 ( 275-2005-п ) від 13.04.2005
N 1147 ( 1147-2005-п ) від 30.11.2005
N 788 ( 788-2006-п ) від 06.06.2006
N 767 ( 767-2007-п ) від 23.05.2007
N 1127 ( 1127-2008-п ) від 27.12.2008
N 27 ( 27-2009-п ) від 21.01.2009
N 242 ( 242-2009-п ) від 05.03.2009
N 145 ( 145-2010-п ) від 17.02.2010
N 219 ( 219-2010-п ) від 02.03.2010
N 850 ( 850-2011-п ) від 10.08.2011
N 955 ( 955-2013-п ) від 25.12.2013
N 194 ( 194-2014-п ) від 18.06.2014 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок визначення виробників і покупців спирту
та здійснення контролю за його обігом (додається). ( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 424 ( 424-2003-п ) від
31.03.2003 )
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.
3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 серпня 2002 р. N 1266
ПОРЯДОК
визначення виробників і покупців
спирту та здійснення контролю за його обігом
{ У тексті Порядку слова "акцизний збір" і "Державна податкова
адміністрація" в усіх відмінках замінено відповідно словами
"акцизний податок" і "ДПС" у відповідному відмінку згідно
з Постановою КМ N 850 ( 850-2011-п ) від 10.08.2011 }

1. Цей Порядок установлює процедуру визначення виробників і
покупців спирту етилового, коньячного і плодового, спирту
етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового
ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю
плодового, спирту етилового ректифікованого денатурованого, спирту
етилового денатурованого (спирту технічного), абсолютованого
спирту, біоетанолу (далі - спирт), фракції головної етилового
спирту, а також механізм здійснення контролю за обігом спирту і
поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності,
постачальників, у тому числі виробників (далі - постачальники), і
тих, що провадять його закупівлю (далі - покупці), незалежно від
форми власності. { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 424 ( 424-2003-п ) від
31.03.2003, із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 374
( 374-2004-п ) від 24.03.2004, N 145 ( 145-2010-п ) від
17.02.2010 }
2. З метою формування обсягу виробництва спирту покупці не
пізніше ніж 1 жовтня року, що передує планованому, укладають з
постачальниками договори на його поставку в наступному році із
зазначенням її строків та умов. Договір укладається у чотирьох
примірниках згідно з примірним договором, який затверджується
спільним наказом Мінагрополітики і ДПС.
Постачальники спирту подають до 1 листопада року, що передує
планованому, відповідним центральним і місцевим органам виконавчої
влади, до сфери управління яких належать підприємства -
постачальники спирту (далі - уповноважені органи), по одному
примірнику договорів.
Уповноважені органи на підставі договорів:
затверджують до 1 грудня року, що передує планованому, обсяги
виробництва та споживання спирту за напрямами використання та
інформують про це Мінекономрозвитку для складення і затвердження
балансу виробництва та споживання спирту. { Абзац четвертий пункту
2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 850
( 850-2011-п ) від 10.08.2011 }

{ Абзац п'ятий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 194 ( 194-2014-п ) від 18.06.2014 }

{ Абзац шостий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 194 ( 194-2014-п ) від 18.06.2014 }
{ Пункт 2 в редакції Постанов КМ N 424 ( 424-2003-п ) від
31.03.2003, N 869 ( 869-2004-п ) від 05.07.2004 }
3. { Абзац перший пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 194 ( 194-2014-п ) від 18.06.2014 }

{ Абзац другий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 869 ( 869-2004-п ) від 05.07.2004 }

{ Абзац третій пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 194 ( 194-2014-п ) від 18.06.2014 }

{ Абзац четвертий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 194 ( 194-2014-п ) від 18.06.2014 }

{ Абзац п'ятий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 194 ( 194-2014-п ) від 18.06.2014 }

{ Абзац шостий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 194 ( 194-2014-п ) від 18.06.2014 }

Постачальники подають уповноваженим органам до 15 числа
першого місяця наступного кварталу звіт про відвантаження спирту
за встановленою формою. { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 869 ( 869-2004-п ) від 05.07.2004 }
Відвантаження спирту етилового для виробництва лікарських
засобів (у тому числі компонентів крові та виготовлених з них
препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів і
еліксирів, за ставкою акцизного податку в розмірі 0 гривень за 1
літр 100-відсоткового спирту етилового проводиться в межах квот,
затверджених Кабінетом Міністрів України. { Пункт 3 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 242 ( 242-2009-п ) від
05.03.2009 }
Без ліцензії на оптову торгівлю проводиться відпуск спирту
етилового закладам охорони здоров'я та підприємствам
зооветеринарного постачання незалежно від форми власності, що
здійснюють оптову торгівлю спиртом етиловим для медичних і
ветеринарних цілей. Перелік зазначених закладів охорони здоров'я
та підприємств зооветеринарного постачання затверджується
Кабінетом Міністрів України. { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 219 ( 219-2010-п ) від 02.03.2010 }
4. Для отримання спирту покупець надає постачальнику:
довіреність покупця за встановленою формою - в разі отримання
спирту представником покупця у постачальника;
платіжний документ про внесення плати за спирт;
платіжний документ про сплату акцизного податку або взятий на
облік в Державній податковій службі податковий вексель на суму
податку, нарахованого на обсяг спирту, якщо це передбачено
Податковим кодексом України.
Відпуск спирту без зазначених документів забороняється.
У разі повернення спирту або невиправного браку, який
утворився у процесі виробництва алкогольних напоїв, згідно з
пунктами 12 і 13 цього Порядку документи, зазначені в цьому
пункті, не надаються. { Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 194 ( 194-2014-п ) від
18.06.2014 }
5. Оформлення документів на відвантаження спирту та фракції
головної етилового спирту здійснюється посадовими особами,
уповноваженими на це наказом керівника підприємства-постачальника.
6. Відвантаження спирту етилового з акцизного складу
здійснюється на підставі дозволу, виданого уповноваженим
представником органу державної податкової служби на цьому складі,
та документів, зазначених у пункті 3 Порядку.
Форма довідки та порядок її видачі визначаються ДПС.
Дозвіл на відпуск спирту етилового з акцизного складу (крім
відпуску спирту етилового на експорт) видається за умови сплати
акцизного податку із спирту, що повинен бути переданий, грошима
або забезпечення його сплати податковим векселем, авальованим
банком (податковою розпискою). { Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 275 ( 275-2005-п ) від
13.04.2005 }
7. Розрахунки за спирт та фракцію головну етилового спирту
здійснюються виключно у безготівковій формі через установи банків
безпосередньо покупцем.
8. На відпущений спирт, незалежно від напрямів його
використання, постачальником заповнюється товарно-транспортна
накладна, а у разі транспортування спирту автомобільним видом
транспорту - спеціальна товарно-транспортна накладна встановлених
зразків. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 955
( 955-2013-п ) від 25.12.2013 }
9. Транспортування спирту здійснюється відповідно до вимог
законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів.
Транспортування спирту етилового, коньячного і плодового
здійснюється за умови обов'язкового попереднього інформування
органів державної податкової служби у супроводженні її
представників та відповідно до вимог законодавства з питань
перевезення небезпечних вантажів. { Пункт 9 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 374 ( 374-2004-п ) від 24.03.2004 }
Порядок надання інформації про транспортування та контроль за
таким транспортуванням визначається ДПС за погодженням з
Держмитслужбою, МВС та Мінінфраструктури. { Пункт 9 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 374 ( 374-2004-п ) від
24.03.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 850
( 850-2011-п ) від 10.08.2011 }
10. Забороняється транспортування спирту без
товарно-транспортних накладних.
11. Умови перевезення спирту за межі митної території України
визначаються Держмитслужбою.
12. Покупцям, які придбали спирт, забороняється
використовувати його не за призначенням, продавати, крім оптової
торгівлі, що здійснюється закладами охорони здоров'я та
підприємствами зооветеринарного постачання на медичні та
ветеринарні цілі, або передавати іншим суб'єктам підприємницької
діяльності, в тому числі в борг, а також обмінювати. { Абзац
перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1714 ( 1714-2004-п ) від 23.12.2004 }
У разі припинення діяльності або закінчення терміну дії
ліцензії та в інших випадках (за наявності об'єктивних причин) за
погодженням з департаментом: { Пункт 12 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 1714 ( 1714-2004-п ) від 23.12.2004; із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 194 ( 194-2014-п ) від
18.06.2014 }
покупець спирту реалізує залишки спирту та спиртовмісних
рідин виробнику спирту; { Пункт 12 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 1714 ( 1714-2004-п ) від 23.12.2004 }
виробник спирту реалізує залишки спирту та фракції головної
етилового спирту. { Пункт 12 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 1714 ( 1714-2004-п ) від 23.12.2004 }
Мета використання спирту покупцями може бути змінена з
дозволу департаменту. Покупці спирту несуть відповідальність за
нецільове використання спирту відповідно до закону.
13. Невиправний брак, який утворився в процесі виробництва
алкогольних напоїв, передається для промислової переробки
підприємству - виробнику спирту.
Повернення спирту, спиртовмісних рідин та невиправного браку
проводиться в порядку, визначеному ДПС. { Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 194
( 194-2014-п ) від 18.06.2014 }

14. { Абзац перший пункту 14 виключено на підставі Постанови
КМ N 194 ( 194-2014-п ) від 18.06.2014 }

Для виготовлення харчових продуктів не використовується
конфіскований спирт або такий, що перейшов у власність держави з
інших підстав, та (або) виробника якого не визначено. { Абзац
другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 374 ( 374-2004-п ) від 24.03.2004 }
15. Працівниками департаменту та його регіональних управлінь
у разі встановлення порушень обліку та зберігання спирту
проводиться інвентаризація спирту, водно-спиртової рідини на всіх
стадіях технологічного процесу і готової продукції з вмістом
спирту та марок акцизного податку в місцях їх зберігання. Для
проведення перевірки зазначені працівники мають право
безперешкодного доступу на територію всіх цехів і дільниць,
спиртосховищ, складів підприємств та організацій згідно з їх
режимом роботи.
16. Постачальник і покупець щомісяця, не пізніше 20 числа
місяця, що настає за звітним, подають до органу державної
податкової служби за місцем реєстрації звіти про обсяги
виробництва і реалізації спирту (в тому числі на експорт) та про
обсяги його надходження і використання за формою, затвердженою
ДПС та погодженою з Держстатом. { Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 850
( 850-2011-п ) від 10.08.2011 }
16-1. { Абзац перший пункту 16-1 виключено на підставі
Постанови КМ N 850 ( 850-2011-п ) від 10.08.2011 }
Виробники спирту вносяться до Єдиного державного реєстру
виробників спирту.
Реєстрації не підлягають покупці з обсягами споживання
спирту, що не перевищує 100 декалітрів на квартал, та покупці, які
отримують спирт за повною ставкою акцизного податку. { Порядок доповнено пунктом 16-1 згідно з Постановою КМ N 424
( 424-2003-п ) від 31.03.2003 }
17. Місця зберігання спирту вносяться до Єдиного реєстру
місць зберігання спирту (далі - Єдиний реєстр) у порядку,
визначеному ДПС. { Абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 374 ( 374-2004-п ) від 24.03.2004 }
До Єдиного реєстру вносяться:
місця зберігання спирту суб'єктів підприємницької
діяльності - виробників спирту та алкогольних напоїв;
місця зберігання спирту суб'єктів господарювання, які
отримують спирт для забезпечення виробничих та інших потреб, якщо
його кількість перевищує 100 декалітрів на квартал.
Спирт зберігається його власником виключно в місцях
зберігання спирту, внесених до Єдиного реєстру за його заявою.
{ Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 374
( 374-2004-п ) від 24.03.2004 }
Спирт безхазяйний або конфіскований чи такий, що перейшов у
власність держави з інших підстав, зберігається в місцях
зберігання спирту, внесених до Єдиного реєстру, згідно з
договорами, укладеними із суб'єктами підприємницької діяльності,
які мають місця зберігання спирту, внесені до Єдиного реєстру. Про
надходження спирту на зберігання суб'єкт підприємницької
діяльності протягом 3 робочих днів надсилає департаменту
відповідне повідомлення разом з копією договору, засвідченою
нотаріусом або сторонами, які уклали такий договір. { Пункт 17
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 374 ( 374-2004-п ) від
24.03.2004 }
Спирт повинен зберігатися та обліковуватися орендарем
спиртосховища (спиртобази) окремо від продукції орендодавця.
У спиртосховищі (на спиртобазі) повинні бути належні умови для
проведення інвентаризації та обліку спирту окремо орендарем і
орендодавцем, що є обов'язковою умовою договору оренди.
18. У місцях здійснення технологічного процесу виробництва
спирту або продукції з його вмістом повинне бути зареєстровано
одне або кілька місць зберігання спирту.
19. Довідка про відповідність місця зберігання спирту вимогам
діючих будівельних, технологічних, протипожежних, техніки безпеки
та санітарних норм і правил складається один раз на 5 років
працівниками департаменту або його регіональних управлінь. Порядок
оформлення довідки затверджується ДПС.
Місця зберігання спирту повинні відповідати вимогам,
установленим ДПС, бути обладнані необхідними засобами
вимірювальної техніки, повіреними в установленому законодавством
порядку, та мати відповідні умови для проведення інвентаризації
спирту. { Абзац другий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 850 ( 850-2011-п ) від 10.08.2011 }
20. На підставі довідки про відповідність місця зберігання
спирту встановленим вимогам та заяви суб'єкта підприємницької
діяльності департамент вносить місце зберігання спирту до Єдиного
реєстру і видає довідку за формою, затвердженою ДПС.
{ Пункт 21 виключено на підставі Постанови КМ N 275
( 275-2005-п ) від 13.04.2005 }
{ Пункт 22 виключено на підставі Постанови КМ N 424
( 424-2003-п ) від 31.03.2003 }
23. Спирт етиловий денатурований (спирт технічний)
відпускається підприємствам для виробничих потреб лише з
денатуруючими добавками згідно з додатком 1 до цього Порядку.
Зазначений спирт використовується в галузях промисловості на
виробництво продукції, перелік якої наведено в додатку 2 до цього
Положення.
Відвантаження спирту етилового денатурованого (спирту
технічного) для потреб підприємств - виробників продуктів
органічного синтезу проводиться в межах квот, встановлених
Кабінетом Міністрів України. { Пункт 23 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 788 ( 788-2006-п ) від 06.06.2006 }
Забороняється відвантаження спирту етилового денатурованого
(спирту технічного) для потреб підприємств - виробників продуктів
органічного синтезу у разі відсутності на державних
підприємствах - виробниках спирту етилового денатурованого (спирту
технічного) спеціальних технічних пристроїв, які фіксують в
електронному вигляді дані про обсяг спирту та використання
денатуруючих добавок. { Пункт 23 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 788 ( 788-2006-п ) від 06.06.2006 } { Пункт 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 424
( 424-2003-п ) від 31.03.2003 }
24. Для отримання в органі державної податкової служби за
місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності довідки про
обсяг і мету використання спирту подається:
оригінал договору на поставку спирту; { Абзац другий пункту
24 в редакції Постанови КМ N 869 ( 869-2004-п ) від 05.07.2004 }
розрахунок потреби у спирті згідно з обсягом виробництва
продукції та нормами витрат спирту за формою, що затверджується
ДПС, підписаний керівником та головним бухгалтером суб'єкта
підприємницької діяльності - покупця спирту і скріплений печаткою;
копія довідки про внесення місця зберігання спирту до Єдиного
реєстру;
копія ліцензії на виробництво продукції, яка підлягає
ліцензуванню, або копія статуту підприємства, яке випускає
неліцензійну продукцію.
За наявності цих документів уповноважена посадова особа
органу державної податкової служби за місцем реєстрації суб'єкта
підприємницької діяльності у п'ятиденний термін видає довідку у
трьох примірниках. Форма довідки затверджується ДПС.
Кожний примірник довідки підписується керівником органу
державної податкової служби (або його заступником), скріплюється
печаткою та реєструється в журналі, форма якого затверджується
ДПС. Перший примірник довідки видається під розписку уповноваженій
особі суб'єкта підприємницької діяльності, другий - надсилається
департаменту, третій примірник, на якому робиться відмітка про
отримання довідки покупцем із зазначенням ініціалів, прізвища і
посади уповноваженої особи покупця, зберігається в органі
державної податкової служби у справі покупця.
{ Абзац пункту 24 виключено на підставі Постанови КМ N 424
( 424-2003-п ) від 31.03.2003 }

Додаток 1
до Порядку
ПЕРЕЛІК
денатуруючих добавок до спирту етилового
денатурованого (спирту технічного) та барвників,
що додаються у суміші з добавками
------------------------------------------------------------------ Назва денатуруючої добавки, | Масова частка, відсотків барвника | ------------------------------------------------------------------ Ацетон (ГОСТ 2768-84) не менш як 15
Бензин (ДСТУ 4063-2001) не менш як 1
Гас (ТУ 38.401-58-10-90) не менш як 1
Денатоніум бензоат (бітрекс) не менш як 0,0015
(САS 3734-33-6), 25-відсотковий
розчин
Етилацетат (ГОСТ 8981-78) не менш як 0,5
Етиловий ефір не менш як 0,5
Скипидар (ГОСТ 1571-82Е) не менш як 1
Сольвент (ГОСТ 10214-78) не менш як 1
Толуол (ГОСТ 14710-78Е, не менш як 15
СТ СЗВ 5476-86)
Циклогексан (ГОСТ 14198-78) не менш як 0,5
Барвник метиленовий синій не менш як 0,001
(ТУ 6-09-29-76)
Барвник основний фіолетовий К не менш як 0,0005
(ГОСТ 22698-77)
_______________
Примітки: 1. Для денатурації обов'язково використовується не менш
як дві денатуруючі добавки та один барвник.
2. Інші дозволені МОЗ денатуруючі добавки, не зазначені
у переліку, використовуються згідно з умовами контрактів
поставки спирту на експорт.
{ Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 1147 ( 1147-2005-п ) від
30.11.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 27
( 27-2009-п ) від 21.01.2009 }

Додаток 2
до Порядку
ПЕРЕЛІК
продукції, на виробництво якої використовується
спирт етиловий денатурований (спирт технічний)

------------------------------------------------------------------ Код згідно з | Найменування | Галузь використання УКТЗЕД | продукції | ------------------------------------------------------------------ 2912 12 00 00 Ацетальдегід хімічна промисловість
для виробництва кротонового
альдегіду пентавриту -
вихідного продукту для
виробництва поліефірів і на їх
основі сітчастих
поліуретанових матеріалів для
меблевої промисловості,
будівництва, виготовлення
лаків і фарб, ацетону
2914 11 00 00 Ацетон хімічна промисловість
як розчинник для технічних і
побутових потреб
2901 24 19 00 Бутадієн хімічна промисловість
для виробництва широкого
асортименту бутадієнвмісного
каучуку
2915 32 00 00 Вінілацетат хімічна промисловість
як компонент для полімеризації
пластмас і клеїв
2909 11 00 00 Діетиловий ефір хімічна і фармацевтична
промисловість
як розчинник у виробництві
медичних препаратів,
фармацевтичний продукт
2920 90 10 00 Діетилсульфат хімічна і фармацевтична
промисловість
як алкілувальний реагент у
виробництві хімічних засобів
захисту рослин і субстанцій
медичних препаратів
2916 19 80 00 Кротоновий газова промисловість
альдегід як одорант природного газу
хімічна і фармацевтична
промисловість
для виробництва сорбінової
кислоти
як напівпродукт у виробництві
фармацевтичних препаратів
2915 50 00 00 Пропіонова хімічна промисловість
кислота для виробництва пропіонату
натрію і кальцію технічного
призначення, хлорованої
пропіонової кислоти, яка
використовується для
виготовлення засобів боротьби
із шкідниками, вінілпропіонату
і на його основі дисперсій для
клеїв і лаків, складних
ефірів, які використовуються
як хімікати і розчинники
для виробництва целюлози і
трипропіонатів целюлози
кормова промисловість
для консервації вологого зерна
і кукурудзи на зерно,
комбікормів, силосу, пивної
дробини та інших кормів з
метою захисту від впливу
справжніх дріжджових і
пліснявих грибків та бактерій
як глюкопластична речовина
фармацевтична промисловість
для виробництва гормональних
ефірів, антимікотиків тощо, а
також ветеринарних препаратів
харчова промисловість
2921 19 10 00 Триетиламін хімічна промисловість
безводний для виробництва четвертинних
амонієвих солей, змочувачів,
просочувальних і
дезінфекційних засобів,
гербіцидів
як каталізатор для спінювання
поліуретану, стабілізатор у
лаках та інших продуктах
2915 21 00 00 Оцтова кислота хімічна промисловість
для виробництва вінілацетату,
сорбінової кислоти, оцтового
ангідриду, складних ефірів,
які використовуються як
хімікати і розчинники
харчова промисловість
як консервант
2915 24 00 00 Оцтовий ангідрид хімічна і фармацевтична
промисловість
для виробництва ацетилцелюлози
як напівпродукт у виробництві
фармацевтичних препаратів
2915 31 00 00 Етилацетат хімічна і фармацевтична
промисловість
для виробництва розчинників
як напівпродукт у виробництві
фармацевтичних препаратів
2901 21 90 00 Етилен хімічна промисловість
для виробництва поліетилену і
сополімерів на його основі,
етилбензолу, вінілацетату,
окису етилену, етиленгліколю
та інших хімічних продуктів
2902 60 00 00 Етилбензол хімічна промисловість
для виробництва стиролу та на
його основі полістиролу і
бутадієнстирольного каучуку
2501 00 - 2530 Сіль; сірка; хімічна промисловість
землі та
каміння;
штукатурні
матеріали,
вапняк та
цемент
2801 - 2851 00 Продукти -"-
неорганічної
хімії;
сполуки
неорганічні
або органічні
дорогоцінних і
рідкісно-
земельних
металів,
радіоактивних
елементів або
ізотопів
2901 - 2941 Органічні -"-
хімічні
сполуки
3101 00 00 00 - Добрива хімічна промисловість
3105 для виробництва мінеральних та
органічних добрив
3201 - 3215 Екстракти хімічна промисловість
дубильні або
фарбувальні;
таніни та їх
похідні;
барвники,
пігменти та
інші барвники,
фарби і лаки;
шпаклівки та
інші мастики,
чорнило
3402 - 3406 00 Поверхнево- -"-
активні
органічні
речовини,
миючі засоби,
мастильні
матеріали,
штучний віск,
суміші для
чищення або
полірування,
свічки та
аналогічні
вироби
3501 - 3507 Білкові хімічна та біохімічна
речовини; промисловість
модифіковані
крохмалі;
клеї;
ферменти
3601 00 00 00 - Вибухові хімічна промисловість
3606 речовини;
піротехнічні
вироби;
сірники;
пірофорні
сплави;
деякі
речовини, що
загоряються
3701 - 3707 Фото- та -"-
кінотовари
3801 - 3823 Інші продукти -"-
хімічної
промисловості
3901 - 3925 Пластмаси -"-
та вироби
з них
4001 - 4017 00 Каучук та -"-
гумові
вироби
4401 - 4421 Деревина -"-
та вироби
з неї;
деревне
вугілля
4802 30 00 00 Папір, що для виробництва
використовується паперових
як основа для виробів
копіювального
паперу
4802 52 Папір та картон -"-
інші, без
вмісту волокон,
одержаних
механічним
способом,
або ті, в яких
такі волокна
становлять
не більш як
10 мас. %
загальної маси
волокна з масою
1 кв. метра 40 г
або більше,
але не більш
як 150 г
4803 00 Папір, що для виробництва
використовується паперових виробів
для виробництва
туалетного
паперу, серветок
для зняття
макіяжу,
рушників,
серветок або
інших паперових
виробів
домашнього,
гігієнічного або
косметичного
вжитку,
целюлозної вати
та полотна з
целюлозних
волокон,
крепованих або
некрепованих,
стиснених або
нестиснених,
гофрованих або
негофрованих,
перфорованих або
неперфорованих,
з пофарбованою
або
непофарбованою
поверхнею, або
з надрукованим
на поверхні
малюнком, у
рулонах або в
аркушах
4814 20 00 00 Папір для -"-
шпалер та
аналогічні
покриття
стін, вироблені
з паперу,
покритого з
лицьового боку
зернистим чи
звичайним
способом
тисненим,
пофарбованим,
друкованим
малюнком
або іншим
способом
оздобленим шаром
пластмаси
4818 10 90 00 Туалетний папір -"-
з масою
1 кв. метра
кожного шару
понад 25 г
4819 Ящики, -"-
коробки,
мішки,
пакувальні
конверти,
пакунки та
інша тара з
паперу,
картону,
целюлозної
вати або
полотна з
целюлозного
волокна;
канцелярські
картонажні
вироби,
торговельні
картонажні
вироби тощо
4820 Журнали -"-
реєстраційні,
бухгалтерські
книги,
записні книжки,
книжки бланків
(блокноти,
книжки
для замовлень,
книжки
квитанцій),
книжки-пам'ятки
для нотаток,
щоденники,
блокноти
поштового
паперу та
аналогічні
вироби, зошити,
нотатники,
зшивачі
(з перекидними
аркушами або
неперекидними),
палітурка,
папки та
обкладинки
канцелярських
справ,
інші шкільні,
канцелярські
вироби з паперу
або картону,
включаючи
відривні
самокопіювальні
ділові бланки та
формуляри, з
аркушами
копіювального
паперу або без
нього; альбоми
для зразків або
для колекцій та
обкладинки книжок
з паперу або
картону
4823 40 00 00 Папір для виробництва паперових
розграфлений для виробів
записувальних
приладів у
рулонах,
в аркушах або на
дисках
4823 51 - 4823 Папір та картон -"-
59 інших типів для
писання,
друкування
або інших
графічних
цілей
5001 - 5007 Шовк текстильна промисловість
5101 - 5113 00 Вовна, тонкий та -"-
00 00 грубий волос
тварин;
пряжа і тканини
з кінського
волосу
5201 - 5212 Бавовна -"-
5301 - 5311 00 Волокна рослинні -"-
текстильні інші;
пряжа з паперу і
тканини з
паперової пряжі
5401 - 5408 Нитки синтетичні -"-
або штучні
5501 - 5516 Хімічні волокна хімічна промисловість
5601 - 5609 00 Вата, повсть і текстильна промисловість
00 00 неткані
матеріали;
спеціальна пряжа;
шпагати, мотузки,
троси; мотузяні
вироби
5701 - 5705 00 Килими та інші -"-
текстильні
покриття
для підлоги
5801 - 5811 00 Спеціальні -"-
00 00 тканини;
текстильні
тканини з
ворсом;
мереживо;
гобелени;
оздоблювальні
матеріали;
вишивка
5901 - 5911 Текстильні -"-
матеріали,
просочені,
покриті або
дубльовані;
технічні
вироби з
текстильних
матеріалів
6001 - 6002 Трикотажні -"-
полотна
6101 - 6117 Одяг та речі -"-
до одягу
трикотажні
6201 - 6217 Одяг та речі -"-
до одягу
текстильні (крім
трикотажних)
6301 - 6310 Інші готові -"-
текстильні
вироби;
комплекти;
мотлох та
ганчір'я
6401 - 6406 Взуття, гетри -"-
та аналогічні
вироби;
їх частини
6501 00 00 00 - Головні убори -"-
6506 та їх частини
6601 - 6603 Парасольки, -"-
парасольки від
сонця, палиці,
палиці-сидіння,
батоги, хлисти
та їх частини
6701 00 00 00 - Оброблені пір'я легка промисловість
6704 та пух і вироби
з них;
штучні квіти;
вироби з
людського волосся
7201 - 7229 Чорні метали металургійна промисловість
7301 - 7326 Вироби з чорних металургійна промисловість
металів
7401 - 7418 Мідь і вироби -"-
з міді
7501 - 7508 Нікель і вироби -"-
з нікелю
7601 - 7616 Алюміній і -"-
вироби з
алюмінію
7801 - 7806 00 Свинець і -"-
вироби із
свинцю
7901 - 7907 00 Цинк і вироби -"-
00 00 з цинку
8001 - 8007 00 Олово і вироби -"-
00 00 з олова
8101 - 8113 00 Інші -"-
недорогоцінні
метали,
металокераміка,
вироби з них
8201 - 8215 Інструменти, -"-
ножові вироби
і столові прибори
з недорогоцінних
металів, частини
цих виробів з
недорогоцінних
металів
8301 - 8311 Інші вироби з
недорогоцінних
металів
8401 - 8485 Реактори ядерні, машинобудівна промисловість
котли, машини,
апарати і
механічні
пристрої;
їх частини
8501 - 8548 Електричні -"-
машини і
устаткування
та їх частини,
апаратура для
записування або
відтворення
звуку, апаратура
для записування
або відтворення
зображення і
звуку по
телебаченню та
частини і
приладдя
до них
8601 - 8609 00 Засоби -"-
пересування
та устаткування
для залізничних
або аналогічних
колій та їх
частини,
механічне
(у тому числі
електромеханічне)
обладнання
сигналізації для
шляхів сполучення
8701 - 8716 Автомобілі, -"-
тягачі,
велосипеди
та інші наземні
транспортні
засоби, їх
частини та
приладдя
9001 - 9033 00 Прилади та -"-
00 00 апарати оптичні,
для
фотографування
або кінозйомки,
вимірювання,
контролю або
вимірювання
точності,
апарати
медико-
хірургічні,
годинники,
музичні
інструменти,
їх частини та
приладдя
9101 - 9114 Годинники та для виробництва годинників
частини
до них
9201 - 9209 Музичні для виробництва музичних
інструменти, інструментів
частини
та приладдя
до них
9301 00 00 00 - Зброя, оборонна промисловість
9307 00 00 00 боєприпаси,
їх частини та
приладдя
9401 - 9406 00 Меблі, медико- машинобудівна та місцева
хірургічні промисловість
меблі,
постільні речі
та аналогічні
товари,
освітлювальні
прилади,
не включені
до інших
угруповань;
лампи для
реклами,
світлові
покажчики,
табло та
аналогічні
вироби, збірні
будівельні
конструкції
130213000 Екстракт хмелю харчова промисловість
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1147
( 1147-2005-п ) від 30.11.2005 )

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 серпня 2002 р. N 1266
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1996 р.
N 1438 ( 1438-96-п ) "Про Положення про порядок контролю за
зберіганням, відпуском і транспортуванням спирту етилового"
(ЗП України, 1996 р., N 20, ст. 571).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня
1998 р. N 1429 ( 1429-98-п ) "Про затвердження Порядку отримання
суб'єктами підприємницької діяльності спирту етилового, що
використовується вітчизняними товаровиробниками для виготовлення
вибухових речовин, парфумів, нітроцелюлози, пектину, есенції і
оцту харчових та напівфабрикатів: спиртованих соків, морсів,
настоїв, які реалізуються для промислової переробки і не
підлягають реалізації в роздрібній торгівлі" (Офіційний вісник
України, 1998 р., N 37, ст. 1357).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 1999 р.
N 55 ( 55-99-п ) "Про внесення змін і доповнення до Порядку
отримання суб'єктами підприємницької діяльності спирту етилового,
що використовується вітчизняними товаровиробниками для
виготовлення вибухових речовин, парфумів, нітроцелюлози та
напівфабрикатів: спиртованих соків, морсів, настоїв, які
реалізуються для промислової переробки і не підлягають реалізації
в роздрібній торгівлі" (Офіційний вісник України, 1999 р., N З,
ст. 98).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 р.
N 342 ( 342-99-п ) "Про затвердження Порядку отримання суб'єктами
підприємницької діяльності спирту етилового денатурованого (спирту
технічного), який використовується для виготовлення продукції з
його вмістом" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 10, ст. 392).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня
1999 р. N 498 ( 498-99-п ) "Про затвердження Порядку отримання
суб'єктами підприємницької діяльності - підприємствами первинного
виноробства спирту етилового неденатурованого та його цільового
використання" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 14, ст. 559).
6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 серпня
1999 р. N 887 ( 887-99-р ) (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 35, ст. 1812).
7. Пункт 16 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
18 жовтня 1999 р. N 1919 ( 1919-99-п ) (Офіційний вісник України,
1999 р., N 42, ст. 2096).
8. Пункт 1 змін і доповнень, що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України з питань порядку отримання суб'єктами
підприємницької діяльності спирту етилового та контролю за його
цільовим використанням, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 22 листопада 1999 р. N 2112 ( 2112-99-п ) (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 47, ст. 2299).
9. Пункти 2 і 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету
Міністрів України з питань отримання спирту етилового та
здійснення контролю за його цільовим використанням, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2000 р. N 1129
( 1129-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 29,
ст. 1223).
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада
2000 р. N 1661 ( 1661-2000-п ) "Про внесення зміни до постанови
Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 р. N 342
( 342-99-п )" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 45, ст. 1939).
11. Пункт 23 змін, що вносяться до постанов Кабінету
Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 27 грудня 2001 р. N 1758 ( 1758-2001-п ) (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 1, ст. 4).вгору