Про Державну службу експортного контролю України
Указ Президента України від 27.12.20011265/2001
Документ 1265/2001, поточна редакція — Редакція від 20.04.2011, підстава - 448/2011

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Державну службу експортного контролю
України
{ Щодо затвердження Положення про Державну службу
експортного контролю України додатково дивись Указ
Президента № 342/2002 ( 342/2002 ) від 17.04.2002 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 1085/2010 ( 1085/2010 ) від 09.12.2010
N 448/2011 ( 448/2011 ) від 08.04.2011 }

З метою підвищення ефективності державного експортного
контролю та забезпечення міжнародного авторитету України, дальшого
удосконалення структури органів, що здійснюють державне управління
у цій сфері, та відповідно до пункту 15 статті 106 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити Державну службу експортного контролю України
(далі - Державна служба).
Установити, що Державна служба є центральним органом
виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики
експортного контролю. { Абзац другий статті 1 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 448/2011 ( 448/2011 ) від
08.04.2011 }
2. Кабінету Міністрів України:
здійснити заходи, пов'язані з утворенням Державної служби та
забезпеченням її функціонування, в тому числі:
- затвердити граничну чисельність працівників Державної
служби;
- подати у двомісячний строк проект Положення про Державну
службу експортного контролю України;
- вирішити в установленому порядку питання щодо ліквідації
Державної служби експортного контролю, що діє у складі
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
як урядовий орган державного управління;
подати пропозиції щодо внесення змін до актів Президента
України, які випливають із цього Указу;
привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

{ Стаття 3 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 1085/2010 ( 1085/2010 ) від 09.12.2010 }

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 27 грудня 2001 року
N 1265/2001вгору