Про деякі питання діяльності Митно-тарифної ради України
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.20021260
Документ 1260-2002-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.04.2013, підстава - 180-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 серпня 2002 р. N 1260
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }
Про деякі питання діяльності
Митно-тарифної ради України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Положення про Митно-тарифну раду України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого
1994 р. N 62 ( 62-94-п ) (ЗП України, 1994 р., N 6, ст. 140), такі
зміни:
абзаци п'ятий і восьмий пункту 4 викласти в такій редакції:
"підготовка і розгляд пропозицій про внесення змін до
Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності";
"розроблення та розгляд пропозицій про надання тарифних пільг
і преференцій, а також заходів, спрямованих на захист внутрішнього
ринку";
абзац сьомий цього пункту виключити.
2. Установити, що пропозиції щодо внесення змін до Митного
тарифу України подаються Митно-тарифній раді центральними органами
виконавчої влади в порядку і за формою, затвердженими
Митно-тарифною радою.
3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1213
( 1213-98-п ) "Про порядок внесення змін до ставок ввізного мита"
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 31, ст. 1178).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 27вгору