Про призначення арбітрів Вищого арбітражного суду Української РСР
Постанова Верховної Ради Української РСР від 25.06.19911260-XII
Документ 1260-XII, поточна редакція — Прийняття від 25.06.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про призначення арбітрів Вищого
арбітражного суду Української РСР
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 32, ст. 426 )

Відповідно до Закону Української РСР "Про арбітражний суд"
( 1142-12 ) Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Призначити арбітрами Вищого арбітражного суду Української
РСР:
Любинську Тамару Володимирівну. Москаленка Віктора Семеновича. Новікову Тетяну Опанасівну. Овечкіна Віктора Едуардовича. Петренко Інесу Аркадіївну. Пінчука Андрія Михайловича. Плахотнюк Світлану Олександрівну. Рибака Віталія Васильовича. Савенко Галину Володимирівну. Самойлову Ірину Костянтинівну. Семчука Віктора Васильовича. Фатєєву Світлану Миколаївну. Цихоцьку Світлану Миколаївну.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 25 червня 1991 року
N 1260-XIIвгору