Документ 126-VIII, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.06.2015, підстава - 222-VIII

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо скасування ліцензування імпорту активних фармацевтичних інгредієнтів

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 10, ст.65)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 222-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 23, ст.158}

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законів України:

1) перше речення частини першої статті 17 Закону України "Про лікарські засоби" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 22, ст. 86; 2013 р., № 23, ст. 225) після слів "ліцензії на імпорт лікарських засобів" доповнити словами "(крім АФІ)";

{Підпункт 2 пункту 1 втратив чинність на підставі Закону № 222-VIII від 02.03.2015}

3) пункт 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування імпорту лікарських засобів та визначення терміна "активний фармацевтичний інгредієнт" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 23, ст. 225) виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
15 січня 2015 року
№ 126-VIII
вгору