Документ 126-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.02.2011
( Остання подія — Редакція, відбудеться 01.01.2020, підстава - 419-2019-п. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 лютого 2011 р. N 126
Київ
Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р.
N 830 і від 31 січня 2001 р. N 74

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 20 липня
1996 р. N 830 ( 830-96-п ) "Про затвердження Типового положення з
планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних
та дослідно-конструкторських робіт" (ЗП України, 1996 р., N 15,
ст. 405) і від 31 січня 2001 р. N 74 ( 74-2001-п ) "Про умови
оплати праці працівників бюджетних науково-дослідних установ і
організацій та інших наукових установ Національної академії наук"
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 5, ст. 182) зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 лютого 2011 р. N 126
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 20 липня 1996 р. N 830 ( 830-96-п )
і від 31 січня 2001 р. N 74 ( 74-2001-п )

1. Підпункт 4 пункту 10 Типового положення з планування,
обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 20 липня 1996 р. N 830 ( 830-96-п ),
викласти в такій редакції:
"4) плата за виконану роботу штатним працівникам та
працівникам, які не перебувають у штаті організації і виконують
роботи (надають послуги) згідно з договором цивільно-правового
характеру, включаючи договір підряду, за умови, що розрахунки з
працівниками, які не перебувають у штаті організації, за виконану
роботу провадяться безпосередньо цією організацією. Розмір коштів,
спрямованих на таку виплату зазначеним працівникам, визначається
виходячи з кошторису на виконання робіт (надання послуг) за
договором і платіжним документом.
Плата за виконання разових робіт (ремонт інвентаря, побіл і
фарбування, проведення експертизи тощо) штатним працівникам і
працівникам, які не перебувають у штаті організації;".
2. Підпункт "в" пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2001 р. N 74 ( 74-2001-п ) викласти в такій редакції:
"в) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх
особистого внеску в загальні результати роботи у межах фонду
преміювання, що враховується у розрахунках до кошторису, та
економії фонду оплати праці.
Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників
визначаються у положенні про преміювання працівників відповідної
установи.".вгору