Документ 126-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.02.2010, підстава - 57-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 лютого 2009 р. N 126
Київ
Про особливості приєднання до електричних
мереж об'єктів електроенергетики, що
виробляють електричну енергію з
використанням альтернативних джерел
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 57 ( 57-2010-п ) від 27.01.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що:
організаційно-технічні заходи із створення умов для передачі
електричної енергії в місцеві (локальні) електричні мережі від
точки приєднання установки, що виробляє електричну енергію з
використанням альтернативних джерел, з установленою потужністю до
10 МВт (далі - установка з виробництва електричної енергії)
здійснюються відповідно до договору про приєднання. Ліцензіат,
який провадить діяльність з передачі електричної енергії місцевими
(локальними) електричними мережами з використанням власних мереж,
у своїх інвестиційних програмах враховує витрати, пов'язані з
приєднанням установок з виробництва електричної енергії. { Абзац
другий пункту 1 в редакції Постанови КМ N 57 ( 57-2010-п ) від
27.01.2010 }
Примірний договір про приєднання до електричних мереж
установки з виробництва електричної енергії затверджує Національна
комісія регулювання електроенергетики;
точкою приєднання є межа земельної ділянки власника установки
з виробництва електричної енергії або за його згодою частина
земельної ділянки, відведеної для розташування такої установки.
2. Власник установки з виробництва електричної енергії може
реалізовувати вироблену понад власні потреби електричну енергію на
оптовому ринку електричної енергії, або енергопостачальникові за
регульованим тарифом, або безпосередньо споживачам у встановленому
законодавством порядку за договором купівлі-продажу електричної
енергії, виробленої з використанням альтернативних джерел.
Примірний договір купівлі-продажу електричної енергії,
виробленої з використанням альтернативних джерел, затверджує
Національна комісія регулювання електроенергетики.
3. Рекомендувати Національній комісії регулювання
електроенергетики:
під час затвердження інвестиційних програм ліцензіата, який
провадить діяльність з передачі електричної енергії місцевими
(локальними) електричними мережами з використанням власних мереж,
врахувати компенсацію його витрат пов'язаних з приєднанням
установок з виробництва електричної енергії; { Абзац другий пункту
3 в редакції Постанови КМ N 57 ( 57-2010-п ) від 27.01.2010 }
установити, що власником установок з виробництва електричної
енергії дозволяється провадити діяльність з виробництва
електричної енергії без відповідної ліцензії.
4. Міністерству палива та енергетики визначити з числа
організацій, що належать до сфери його управління, такі, що
розробляють проектно-кошторисну документацію за вихідними даними
технічних умов, які видаються з метою приєднання до електричних
мереж установок з виробництва електричної енергії.
5. Рекомендувати органам місцевого самоврядування провадити
відведення земельних ділянок для будівництва об'єктів
електроенергетики з метою забезпечення приєднання до електричних
мереж установок з виробництва електричної енергії в найкоротші
строки.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 37вгору