Про призначення заступників Голови Вищого арбітражного суду Української РСР
Постанова Верховної Ради Української РСР від 25.06.19911259-XII
Документ 1259-XII, поточна редакція — Прийняття від 25.06.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про призначення заступників Голови Вищого
арбітражного суду Української РСР
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 32, ст. 425 )

Відповідно до Закону Української РСР ( 1142-12 ) "Про
арбітражний суд" Верховна Рада Української Радянської
Соціалістичної Республіки п о с т а н о в л я є:
Призначити:
першим заступником Голови Вищого арбітражного суду
Української РСР тов. Гречковського Миколу Павловича;
заступниками Голови Вищого арбітражного супу Української РСР
тов. Демченка Сергія Федоровича та тов. Осетинського Анатолія
Йосиповича.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 25 червня 1991 року
N 1259-XIIвгору