Документ 1257/98, поточна редакція — Прийняття від 17.11.1998

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про запровадження ліцензування діяльності
господарюючих суб'єктів у сфері природних
монополій

З метою посилення державного контролю за діяльністю суб'єктів
природних монополій і підприємців, які здійснюють господарську
діяльність на суміжних ринках, та відповідно до пункту 4 розділу
XV "Перехідні положення" Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Запровадити з 1 січня 1999 року ліцензування таких видів
підприємницької діяльності:
зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень,
який встановлюється умовами та правилами здійснення
підприємницької діяльності зі зберігання природного газу
(ліцензійними умовами);
постачання природного газу;
надання послуг з користування залізничними коліями та
визначеними згідно з переліком Кабінету Міністрів України іншими
об'єктами інфраструктури залізничного транспорту загального
користування;
внутрішні і міжнародні (в межах країн СНД) перевезення
пасажирів та вантажів залізничним транспортом;
виробництво теплової енергії (крім випадків, коли вона
використовується виключно для внутрішньовиробничих потреб) в
обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами і
правилами здійснення підприємницької діяльності з виробництва
теплової енергії (ліцензійними умовами);
надання за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів
України, спеціалізованих послуг транспортних терміналів, портів,
аеропортів;
виробництво електричної енергії в обсягах, що перевищують
рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення
підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії
(ліцензійними умовами);
транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними
трубопроводами, транспортування природного і нафтового газу
трубопроводами, централізоване водопостачання, водовідведення та
централізоване постачання теплової енергії.
2. Цей Указ набирає чинності в порядку, передбаченому пунктом
4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 листопада 1998 року
N 1257/98вгору