Питання Ліцензійної палати
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.11.19971257
Документ 1257-97-п, поточна редакція — Редакція від 08.11.2000, підстава - 1658-2000-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 листопада 1997 р. N 1257
Київ
Питання Ліцензійної палати

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 755 ( 755-98-п ) від 25.05.98
N 1307 ( 1307-98-п ) від 17.08.98
N 6 ( 6-99-п ) від 04.01.99
N 1658 ( 1658-2000-п ) від 08.11.2000 )

На виконання Указу Президента України від 7 лютого 1997 р. N
104 ( 104/97 ) "Про Ліцензійну палату України" Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1.( Пункт 1 втратив чинність в частині граничної чисельності
працівників центрального апарату Ліцензійної палати та її
представництв в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі на підставі Постанови КМ N 755 ( 755-98-п )
від 25.05.98 ) Установити граничну чисельність працівників
центрального апарату Ліцензійної палати 100 одиниць та її
представництв в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі 216 одиниць. Дозволити Ліцензійній палаті
мати трьох заступників голови, у тому числі одного першого, і
колегію у кількості семи чоловік.
2. Установити, що за умовами оплати праці, медичного,
транспортного і побутового обслуговування голова Ліцензійної
палати прирівнюється до голови державного комітету, перший
заступник та заступники голови Ліцензійної палати - відповідно до
першого заступника та заступників голови державного комітету,
керівні працівники, спеціалісти і службовці центрального апарату
Ліцензійної палати - до відповідних категорій працівників
державного комітету; голова представництва Ліцензійної палати в
Автономній Республіці Крим та його заступник прирівнюються
відповідно до першого заступника та заступника міністра
Автономної Республіки Крим, голови представництв Ліцензійної
палати та їх заступники в областях, містах Києві і Севастополі -
відповідно до начальників та заступників начальників управлінь
обласних, міських у містах Києві і Севастополі державних
адміністрацій, інші працівники представництв - до відповідних
категорій працівників міністерств Автономної Республіки Крим,
управлінь, самостійних відділів обласних, міських у містах Києві
та Севастополі державних адміністрацій. ( Пункт 2 в редакції
Постанови КМ N 1307 ( 1307-98-п ) від 17.08.98 )
( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 755
( 755-98-п ) від 25.05.98 ) 3. Установити для Ліцензійної палати
ліміт легкових автомобілів у кількості трьох одиниць.
4. Державному комітетові зв'язку забезпечити Ліцензійну
палату та її підрозділи необхідними засобами зв'язку.
5. Розмістити центральний апарат Ліцензійної плати у м. Києві
по вул. Дмитрівській, 30.
6. Державному комітетові статистики, Державній податковій
адміністрації, іншим органам виконавчої влади, що ведуть реєстри
суб'єктів підприємницької діяльності, передати Ліцензійній палаті
дані про суб'єктів, які перебувають у них на обліку, в узгоджених
між ними порядку та обсягах.
7. Ліцензійній палаті у двомісячний термін затвердити в
установленому порядку положення про представництва Ліцензійної
палати в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі.
8. Затвердити зміни, що вносяться до деяких постанов Кабінету
Міністрів України (додаються).
9. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 8 серпня 1995 р. N 618 ( 618-95-п ) "Питання
Ліцензійної палати при Міністерстві економіки" (ЗП України, 1995
р., N 12, ст.272).
Перший
віце-прем'єр-міністр України А.ГОЛУБЧЕНКО
Інд.25
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1997 р. N 1257
ЗМІНИ,
що вносяться до деяких
постанов Кабінету Міністрів України
( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 6
( 6-99-п ) від 04.01.99 ) 1. У Положенні про порядок видачі
суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів
(ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 1994 р. N 316
( 316-94-п ) (ЗП України, 1994 р., N 9, ст.221; 1995 р., N 1, ст.
7, N 4, ст. 103, N 5, ст. 118, ст. 125, N 8, ст. 195, N 12, ст.
272; 1996 р., N 2, ст. 49, N 9, ст. 272, N 10, ст. 280, N 17, ст.
446, із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету
Міністрів України від 19 березня 1997 р. N 236 ( 236-97-п ), від 5
травня 1997 р. N 416 ( 416-97-п ), від 22 серпня 1997 р. N 914
( 914-97-п ):
в абзацах четвертому, восьмому та дев'ятому пункту 2
виключити слова "при Мінекономіки";
в абзацах першому та другому пункту 5 виключити слова "при
Мінекономіки".
( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1658
( 1658-2000-п ) від 08.11.2000 )
3. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 травня 1996
р. N 527 ( 527-96-п ) "Про Ліцензійну палату при Міністерстві
економіки" (ЗП України, 1996 р., N 12, ст.333) у назві та тексті
постанови виключити слова "при Міністерстві економіки".
4. В абзаці двадцять дев'ятому Концепції розвитку державної
системи ліцензування підприємницької діяльності за її видами,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня
1996 р. N 1164 ( 1164-96-п ), виключити слова "при Мінекономіки
(далі - Ліцензійна палата)".вгору