Документ 1257-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.04.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.04.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД)
та соціальний захист населення"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 36-37,
ст.514 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про запобігання захворюванню на
синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист
населення" ( 1972-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р.,
N 35, ст. 235) такі зміни:
статтю 21 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"одержання щорічної відпустки у літній чи інший зручний для
них час до досягнення дітьми 16 років";
статтю 22 виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 14 квітня 2009 року
N 1257-VIвгору