Документ 1257-XIV, поточна редакція — Прийняття від 01.12.1999

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про прийняття за основу проекту Закону України
про майнову відповідальність за порушення умов
договору (контракту) про виконання робіт
на будівництві об'єктів

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внесений Кабінетом Міністрів України проект Закону України
про майнову відповідальність за порушення умов договору
(контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів прийняти
за основу.
2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань
будівництва, транспорту і зв'язку доопрацювати зазначений
законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій суб'єктів права
законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради
України у другому читанні.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 1 грудня 1999 року
N 1257-XIVвгору