Про внесення змін до Тимчасового реґламенту Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.20061256
Документ 1256-2006-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.07.2007, підстава - 950-2007-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 серпня 2006 р. N 1256
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 950 ( 950-2007-п ) від 18.07.2007 }
Про внесення змін до Тимчасового реґламенту
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Тимчасового реґламенту Кабінету Міністрів України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня
2000 р. N 915 ( 915-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 24, ст. 994; 2002 р., N 36, ст. 1700, N 51, ст. 2298; 2003 р.,
N 18-19, ст. 818, N 27, ст. 1323; 2004 р., N 42, ст. 2763;
2005 р., N 9, ст. 475, N 25, ст. 1438, N 43, ст. 2711; 2006 р.,
N 22, ст. 1655, N 27, ст. 1952), зміни, що додаються.

Перший
віце-прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 40

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2006 р. N 1256
ЗМІНИ,
що вносяться до Тимчасового реґламенту
Кабінету Міністрів України
( 915-2000-п )

1. У Тимчасовому реґламенті ( 915-2000-п ):
1) у розділі I:
пункт 2 викласти у такій редакції:
"2. Кабінет Міністрів у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, а також указами
Президента України і постановами Верховної Ради України,
прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів
України";
в останньому абзаці пункту 4 слова "За дорученням Президента
України та" виключити;
2) у пункті 5 і в першому реченні абзацу другого пункту 6
розділу II слова "та доручень" виключити;
3) у розділі VI:
абзац перший пункту 6 викласти у такій редакції:
"6. Дія актів Кабінету Міністрів може бути зупинена
Президентом України з мотивів невідповідності Конституції України
( 254к/96-ВР ) з одночасним зверненням до Конституційного Суду
України щодо їх конституційності";
в абзаці третьому пункту 10 та абзаці першому пункту 18 слова
"або доручень" виключити.
2. У пункті 1 додатка 2 до Тимчасового реґламенту
( 915-2000-п ) слова "чи доручення" виключити.вгору