Про зміни в складі постійних комісій Верховної Ради Української РСР
Постанова Верховної Ради Української РСР від 25.06.19911256-XII
Документ 1256-XII, поточна редакція — Прийняття від 25.06.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про зміни в складі постійних комісій
Верховної Ради Української РСР
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 32, ст. 422 )

Враховуючи побажання народних депутатів, Верховна Рада
Української Радянської Соціалістичної Республіки
п о с т а н о в л я є:
1. Обрати народного депутата Дудченка Віталія Івановича
членом Комісії Верховної Ради Української РСР у справах жінок,
охорони сім'ї, материнства і дитинства ( 39-12 ), увільнивши його
від обов'язків члена Комісії Верховної Ради Української РСР у
питаннях законодавства і законності ( 23-12 ).
2. Обрати народного депутата Іоффе Юлія Яковича членом
Комісії Верховної Ради Української РСР у питаннях соціальної
політики та праці ( 33-12 ), увільнивши його від обов'язків члена
Комісії Верховної Ради Української РСР з питань розвитку базових
галузей народного господарства ( 29-12 ).
3. Обрати народного депутата Коваленка Миколу Митрофановича
членом Комісії Верховної Ради Української РСР з питань відродження
та соціального розвитку села ( 32-12 ), увільнивши його від
обов'язків члена Комісії Верховної Ради Української РСР з питань
Чорнобильської катастрофи ( 35-12 ).
4. Обрати народного депутата Колінця Володимира
Володимировича членом Комісії Верховної Ради Української РСР з
питань культури та духовного відродження ( 38-12 ), увільнивши
його від обов'язків члена Комісії Верховної Ради Української РСР у
питаннях законодавства і законності ( 23-12 ).
5. Обрати народного депутата Крижанівського Володимира
Петровича членом Комісії Верховної Ради Української РСР у правах
людини ( 42-12 ), увільнивши його від обов'язків члена Комісії
Верховної Ради Української РСР з питань будівництва, архітектури
та житлово-комунального господарства ( 30-12 ).
6. Обрати народного депутата Кузьменка Миколу Івановича
членом Комісії Верховної Ради Української РСР з питань
агропромислового комплексу ( 31-12 ), увільнивши його від
обов'язків члена Комісії Верховної Ради Української РСР у питаннях
соціальної політики та праці ( 33-12 ).
7. Обрати народного депутата Макара Івана Івановича членом
Комісії Верховної Ради Української РСР у питаннях законодавства і
законності ( 23-12 ), увільнивши його від обов'язків члена Комісії
Верховної Ради Української РСР з питань агропромислового
комплексу ( 31-12 ).
8. Обрати народного депутата Матійка Анатолія Семеновича
членом Комісії Верховної Ради Української РСР з питань
Чорнобильської катастрофи ( 35-12 ), увільнивши його від
обов'язків члена Комісії Верховної Ради Української РСР з питань
здоров'я людини ( 36-12 ).
9. Обрати народного депутата Мещерякова Валерія Федоровича
членом Комісії Верховної Ради Української РСР з питань державного
суверенітету, міжреспубліканських і міжнаціональних відносин
( 25-12 ), увільнивши його від обов'язків члена Комісії Верховної
Ради Української РСР з питань культури та духовного відродження
( 38-12 ).
10. Обрати народного депутата Рибіна Олександра Миколайовича
членом Комісії Верховної Ради Української РСР з питань
агропромислового комплексу ( 31-12 ).
11. Обрати народного депутата Саввіна Олексія Михайловича
членом Комісії Верховної Ради Української РСР з питань відродження
та соціального розвитку села ( 32-12 ), увільнивши його від
обов'язків члена Комісії Верховної Ради Української РСР у правах
людини ( 42-12 ).
12. Обрати народного депутата Сівкову Лідію Миколаївну членом
Комісії Верховної Ради Української РСР з питань відродження та
соціального розвитку села ( 32-12 ), увільнивши її від обов'язків
члена Комісії Верховної Ради Української РСР у справах жінок,
охорони сім'ї, материнства і дитинства ( 39-12 ).
13. Обрати народного депутата Ткачука Анатолія Федоровича
членом Комісії Верховної Ради Української РСР у питаннях
законодавства і законності ( 23-12 ), увільнивши його від
обов'язків члена Комісії Верховної Ради Української РСР з питань
державного суверенітету, міжреспубліканських і міжнаціональних
відносин ( 25-12 ).
14. Обрати народного депутата Яхеєву Тетяну Михайлівну членом
Комісії Верховної Ради Української РСР з питань державного
суверенітету, міжреспубліканських і міжнаціональних відносин
( 25-12 ), увільнивши її від обов'язків члена Комісії Верховної
Ради Української РСР з питань економічної реформи і управління
народним господарством ( 28-12 ).

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 25 червня 1991 року
N 1256-XIIвгору