Документ 1254-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.11.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.12.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 242-1 Кодексу України
про адміністративні правопорушення щодо відповідальності
за реалізацію нафтопродуктів, екологічні показники
яких не відповідають вимогам стандартів,
норм та правил
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 11, ст.139 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до статті 242-1 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:
1) у частині першій слова і цифри "статтями 153 і 188-5"
замінити словами і цифрами "статтею 153, статтею 167 (щодо
реалізації нафтопродуктів, екологічні показники яких не
відповідають вимогам стандартів, норм та правил) і статтею 188-5";
2) у пункті 1 частини другої слово і цифри "статтями 153,
188-5" замінити словами і цифрами "статтею 153 (щодо вимог з
охорони навколишнього природного середовища, використання
природних ресурсів і радіаційної безпеки), статтею 167 (щодо
реалізації нафтопродуктів, екологічні показники яких не
відповідають вимогам стандартів, норм та правил) і статтею 188-5".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 листопада 2003 року
N 1254-IVвгору