Документ 1254-XII, поточна редакція — Прийняття від 25.06.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про ратифікацію Договору між Українською Радянською
Соціалістичною Республікою і Казахською Радянською
Соціалістичною Республікою

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 32, ст.421 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Ратифікувати Договір між Українською Радянською
Соціалістичною Республікою і Казахською Радянською Соціалістичною
Республікою ( 398_010 ), підписаний в Алма-Аті 20 лютого 1991
року (додається*).

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 25 червня 1991 року
N 1254-XII
____________________
* Додається до оригіналу.вгору