Документ 1253-XII, поточна редакція — Прийняття від 25.06.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про проект Закону Української РСР про джерела
фінансування шляхового господарства
Української РСР
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 32, ст. 420 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити у першому читанні проект Закону Української РСР
про джерела фінансування шляхового господарства Української РСР.
2. Доручити Комісіям Верховної Ради Української РСР з питань
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, з
питань планування, бюджету, фінансів і цін, у питаннях діяльності
Рад народних депутатів, розвитку місцевого самоврядування, з
питань розвитку базових галузей народного господарства, у питаннях
законодавства і законності разом з Кабінетом Міністрів Української
РСР з урахуванням пропозицій і зауважень комісій та народних
депутатів Української РСР доопрацювати зазначений проект Закону і
подати його на розгляд Верховної Ради Української РСР.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 25 червня 1991 року
N 1253-XIIвгору