Документ 1252-V, поточна редакція — Прийняття від 04.09.2007

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Заяву Верховної Ради України з приводу
законодавчого врегулювання умов та процедур
закупівель товарів, робіт і послуг
за державні кошти в Україні
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 47-48, ст.528 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити Заяву Верховної Ради України з приводу
законодавчого врегулювання умов та процедур закупівель товарів,
робіт і послуг за державні кошти в Україні (додається).
2. Голові Верховної Ради України Морозу О.О. направити
Президенту України текст Закону України "Про внесення змін до
Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти" від 19 червня 2007 року та текст цієї Заяви.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 4 вересня 2007 року
N 1252-V

ЗАЯВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
з приводу законодавчого врегулювання умов
та процедур закупівель товарів, робіт і послуг
за державні кошти в Україні

У грудні 2006 року Верховною Радою України прийнято Закон
України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з
питань закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 424-16 ). Цей Закон ( 424-16 ) було підписано та офіційно
оприлюднено Президентом України.
Водночас на адресу Голови Верховної Ради України надійшов
лист Президента України від 5 січня 2007 року N 1-1/3, в якому,
зокрема, зазначено, що прийнятий Верховною Радою України 1 грудня
2006 року Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України з питань закупівлі товарів, робіт і послуг за
державні кошти" ( 424-16 ) спрямований на вдосконалення та
спрощення механізму закупівель і приведення його у відповідність
із вимогами СОТ, дозволяє посилити контроль за використанням
державних коштів та певною мірою нормалізувати ситуацію у цій
сфері. Разом з тим у листі Президента України зазначається, що
окремі положення цього Закону ( 424-16 ) викликають певні
застереження через недосконалість, а механізм здійснення
закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти потребує
подальших змін, у тому числі з метою впровадження позитивного
міжнародного досвіду.
У зв'язку з цим Президент України запропонував Верховній Раді
України продовжити роботу над удосконаленням механізму закупівель,
зокрема підготувати нову редакцію Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) та
забезпечити прийняття й офіційне оприлюднення відповідного закону
до 15 серпня 2007 року.
Зважаючи на це, у Верховній Раді України було створено робочу
групу, яка на основі зареєстрованих законопроектів підготувала
єдиний проект, що 19 червня 2007 року був прийнятий Верховною
Радою України як закон.
Особливостями цього Закону є не лише запровадження більш
сприятливих умов проведення процедур державних закупівель, а й
збалансування системи державного і громадського контролю в
зазначеній сфері, що дуже важливо з точки зору вимог Європейського
Союзу до України в контексті розбудови в ній громадянського
суспільства.
Відповідно до вимог Конституції України ( 254к/96-ВР )
офіційний текст прийнятого Закону було направлено на підпис
Президенту України, проте Секретаріат Президента України
неправомірно відмовився від його одержання.
Зазначене дає підстави стверджувати, що ситуацію із
законодавчим регулюванням питань щодо закупівлі товарів, робіт і
послуг за державні кошти у Секретаріаті Президента України
прагнуть використати у політичній боротьбі, кінцевою метою якої є
одноосібна узурпація державної влади, запровадження всупереч
Конституції України ( 254к/96-ВР ) безмежної, такої, що підміняє
законодавчу діяльність, указотворчості.
Нав'язуючи суспільству думку про відсутність в Україні
легітимного парламенту, Президент України та його оточення хочуть
здійснити наступний крок - перебрати на себе функцію законодавця
замість того, щоб сумлінно виконувати вимоги Конституції України
( 254к/96-ВР ), частина третя статті 94 якої однозначно зобов'язує
Президента України вирішити питання щодо підписання та
оприлюднення зазначеного Закону.
З метою ознайомлення громадськості з дійсним станом
законодавчого врегулювання умов та процедур закупівель товарів,
робіт і послуг за державні кошти в Україні у засобах масової
інформації було розміщено фотокопії тексту Закону України "Про
внесення змін до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" від 19 червня 2007 року.
Враховуючи те, що у такий спосіб Президент України своєчасно,
відповідно до вимог законодавства, мав змогу ознайомитися з
текстом зазначеного Закону і не висловив жодних зауважень, Голова
Верховної Ради України звернувся з листом до глави держави з
проханням здійснити всі необхідні дії, визначені Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), для прискорення набрання чинності
зазначеним Законом.
Однак до цього часу Президентом України не виконано вимог
частини третьої статті 94 Конституції України ( 254к/96-ВР ),
згідно з якими Закон України "Про внесення змін до Закону України
"Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" від
19 червня 2007 року вважається схваленим Президентом України і має
бути офіційно оприлюдненим.
Верховна Рада України закликає Президента України
Віктора Ющенка діяти виключно у конституційний спосіб, що
унеможливлює видання ним указів нормативного характеру з питань
закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, а так само
надання доручень будь-яким державним органам та їх керівникам щодо
тимчасового унормування на рівні підзаконного акта питань, які за
Конституцією України ( 254к/96-ВР ) потребують законодавчого
регулювання і вже врегульовані на законодавчому рівні.

м. Київ
4 вересня 2007 рокувгору