Про порядок введення в дію Закону Української РСР "Про систему оподаткування"
Постанова Верховної Ради Української РСР від 25.06.19911252-XII
Документ 1252-XII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
{ Постанова втратила чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про порядок введення в дію Закону Української РСР
"Про систему оподаткування"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 39, ст. 511 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон Української РСР "Про систему
оподаткування" ( 1251-12 ) з 1 жовтня 1991 року.
2. Кабінету Міністрів Української РСР до 1 жовтня 1991 року
подати до Верховної Ради Української РСР проекти законодавчих
актів про податки, збори і обов'язкові платежі, встановлені
Законом Української РСР "Про систему оподаткування", та пропозиції
щодо приведення законодавчих актів Української РСР у відповідність
з цим Законом.
3. Встановити, що до прийняття законодавчих актів Української
РСР з питань оподаткування на території Української РСР
застосовуються чинні акти законодавства про податки, збори і
обов'язкові платежі, якщо вони не суперечать названому Закону.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м.Київ, 25 червня 1991 року
N 1252-XIIвгору