Документ 1251-2011-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.09.2016, підстава - 595-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 грудня 2011 р. N 1251
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 595 ( 595-2016-п ) від 08.09.2016 }
Про затвердження Порядку укладення трудового
договору за результатами проведення конкурсу
на заміщення вакантних посад художнього
та артистичного персоналу закладів культури

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок укладення трудового договору за
результатами проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
художнього та артистичного персоналу закладів культури, що
додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 грудня 2011 р. N 1251
ПОРЯДОК
укладення трудового договору за результатами
проведення конкурсу на заміщення вакантних
посад художнього та артистичного персоналу
закладів культури

1. Цей Порядок, який розроблено відповідно до статті 21
Закону України "Про культуру" ( 2778-17 ), визначає механізм
укладення трудового договору за результатами проведення конкурсу
на заміщення вакантних посад художнього та артистичного персоналу
закладів культури (далі - конкурс).
2. У цьому Порядку термін "трудовий договір" означає укладену
між працівником і керівником закладу культури угоду, відповідно до
якої працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену такою
угодою, з дотриманням внутрішнього трудового розпорядку, а
керівник закладу культури - виплачувати працівникові заробітну
плату і забезпечувати належні умови праці, передбачені
законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.
Трудовий договір укладається за результатами проведення
конкурсу між його переможцем та закладом культури в особі
керівника.
Порядок проведення конкурсу ( z1663-13 ) визначається
Мінкультури.
3. Переможець конкурсу подає для укладення трудового договору
паспорт, трудову книжку, а у передбачених законодавством
випадках - також документ про освіту (спеціальність,
кваліфікацію), стан здоров'я, інші документи.
4. Форма трудового договору ( z1735-13 ) затверджується
Мінкультури за погодженням з Мінсоцполітики.
5. Трудовий договір оформлюється наказом або розпорядженням
керівника закладу культури про зарахування працівника на роботу.
Трудовий договір укладається в письмовій формі у двох
примірниках, що мають однакову юридичну силу, підписується
сторонами, скріплюється печаткою закладу культури і зберігається у
кожної із сторін.
6. З професійними творчими працівниками театрів може
укладатися трудовий договір згідно з цим Порядком, а також
контракт як особлива форма трудового договору - відповідно до
законодавства.
7. Трудовий договір набуває чинності з моменту його
підписання або із зазначеної сторонами у такому договорі дати і
може бути змінений або доповнений за письмовою згодою сторін.
8. Припинення трудового договору здійснюється відповідно до
законодавства.вгору