Document 125/94-ВР, current version — Adoption on July 26, 1994

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про проект Закону України про внесення змін і
доповнень до Кодексу про шлюб та сім'ю України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 34, ст.323 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити у першому читанні проект Закону України про
внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб та сім'ю України.
2. Доручити комісіям Верховної Ради України з питань прав
людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та з питань
охорони здоров'я материнства і дитинства разом з Кабінетом
Міністрів України доопрацювати зазначений законопроект з
урахуванням пропозицій і зауважень інших комісій та народних
депутатів України і подати його на розгляд Верховної Ради України.
3. Постійним комісіям Верховної Ради України, народним
депутатам України до 20 вересня 1994 року подати в Комісію з
питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
письмові пропозиції і зауваження до законопроекту в
сформульованому вигляді.
4. Зупинити з 26 липня 1994 року усиновлення дітей, які
перебувають у громадянстві України, іноземними громадянами на
період до внесення Верховною Радою України змін і доповнень до
глави 14, статті 199 Кодексу про шлюб та сім'ю України
( 2006-07 ).
5. Кабінету Міністрів України до 1 жовтня 1994 року подати
Верховній Раді України інформацію щодо дітей, усиновлених
іноземними громадянами на території України, по роках за період з
1990 року.
6. Доручити Міністерству закордонних справ України встановити
контроль за утриманням і вихованням дітей, які перебувають у
громадянстві України і усиновлені іноземними громадянами згідно
з статтею 199 Кодексу про шлюб та сім'ю України.
7. Генеральній прокуратурі України до 1 жовтня 1994 року
подати Верховній Раді України інформацію про дотримання чинного
законодавства стосовно усиновлення на території України дітей, які
перебувають у громадянстві України, іноземними громадянами.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м.Київ, 26 липня 1994 року
N 125/94-ВРon top