Документ 125/2009, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.06.2009, підстава - 434/2009

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 434/2009 ( 434/2009 ) від 13.06.2009 }
Про зупинення дії деяких положень постанови
Кабінету Міністрів України
від 6 серпня 2008 року N 709
{ Додатково див. Конституційне подання Президента
( n0003100-09 ) від 06.03.2009 }

Кабінет Міністрів України 6 серпня 2008 року видав постанову
N 709 ( 709-2008-п ), якою вніс зміни до Порядку декларування
зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року
N 1222 ( 1222-2007-п ).
Зазначеною постановою ( 709-2008-п ) Кабінет Міністрів
України на заміну порядку декларування зміни оптово-відпускних цін
на певні продовольчі товари, що передбачав заявлення суб'єктом
господарювання органам державної влади наміру змінити ціни на
окремі товари, встановив дозвільний порядок зміни суб'єктами
господарювання оптово-відпускних цін на продовольчі товари
(пункт 3 змін, що вносяться до Порядку декларування зміни
оптово-відпускних цін на продовольчі товари) ( 709-2008-п ).
Зокрема, суб'єктів господарювання, які провадять діяльність
із виробництва та реалізації певних продовольчих товарів,
зобов'язано в разі підвищення оптово-відпускних цін більше ніж на
1 відсоток протягом місяця подавати до територіальних органів
Державної інспекції з контролю за цінами пояснювальну записку щодо
обґрунтування необхідності зміни оптово-відпускних цін разом із
документами, що містять відомості, пов'язані з виробництвом,
технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою
діяльністю суб'єктів господарювання, для надання висновків щодо
економічного обґрунтування рівнів оптово-відпускних цін на
продовольчі товари (пункти 3, 4, 5, 6 Порядку ( 1222-2007-п ) в
редакції постанови N 709) ( 709-2008-п ). На підставі висновку
територіального органу Державної інспекції з контролю за цінами
керівник (заступник керівника) уповноваженого органу у дводенний
строк погоджує декларацію зміни оптово-відпускних цін на певні
продовольчі товари; зміна оптово-відпускних цін здійснюється з
дати погодження уповноваженим органом декларації зміни
оптово-відпускних цін на певні продовольчі товари (пункти 7, 8
Порядку ( 1222-2007-п ) в редакції постанови N 709)
( 709-2008-п ).
При цьому територіальні органи Державної інспекції з контролю
за цінами мають право відмовити у наданні висновку щодо
економічного обґрунтування рівнів оптово-відпускних цін на певні
продовольчі товари (пункт 5 Порядку ( 1222-2007-п ) в редакції
постанови N 709) ( 709-2008-п ), а уповноважений орган - відмовити
в погодженні декларації (пункт 8 Порядку ( 1222-2007-п ) в
редакції постанови N 709) ( 709-2008-п ). Конкретні критерії для
відмови зазначеною постановою Кабінету Міністрів України
( 709-2008-п ) не передбачено.
Механізм декларування зміни оптово-відпускних цін на
продовольчі товари, запроваджений постановою Кабінету Міністрів
України ( 709-2008-п ), про яку йдеться, не відповідає Конституції
України ( 254к/96-ВР ) з таких підстав.
Закріплення дозвільного порядку погодження зміни суб'єктами
господарювання оптово-відпускних цін на певні продовольчі товари
обмежує суб'єктів господарювання у визначенні ціни на належний їм
товар, що є обмеженням гарантованого Конституцією України
( 254к/96-ВР ) права власників щодо розпорядження своєю власністю
(частина перша статті 41 Конституції України) ( 254к/96-ВР ),
створює загрозу усунення, обмеження чи спотворення конкуренції,
чим порушує визначені Основним Законом ( 254к/96-ВР ) держави
гарантії конституційного права на підприємницьку діяльність, за
якими держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій
діяльності, не допускається неправомірне обмеження конкуренції та
недобросовісна конкуренція (частина третя статті 42 Конституції
України) ( 254к/96-ВР ). Таким чином, цей підхід обмежує і право
кожного на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом
(частина перша статті 42 Конституції України) ( 254к/96-ВР ).
Уведення зазначених обмежень не відповідає також частині
другій статті 21 Конституції України ( 254к/96-ВР ), відповідно до
якої права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними,
частині першій статті 64 Основного Закону ( 254к/96-ВР ) держави,
за якою конституційні права і свободи людини і громадянина не
можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією
України ( 254к/96-ВР ).
Внесені зміни не відповідають і конституційним приписам щодо
забезпечення державою захисту прав усіх суб'єктів права власності
і господарювання (частина четверта статті 13 Конституції України)
( 254к/96-ВР ).
Відтак, Кабінет Міністрів України порушив й положення частини
другої статті 8 Основного Закону України ( 254к/96-ВР ), за якою
нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України
( 254к/96-ВР ) і повинні відповідати їй, а також частини другої
статті 6, частини другої статті 19 та частини третьої статті 113
Конституції України ( 254к/96-ВР ), які зобов'язують Кабінет
Міністрів України керуватися у своїй діяльності, зокрема,
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), діяти на підставі та у
спосіб, що нею передбачені.
Враховуючи викладене, відповідно до пункту 15 статті 106
Конституції України ( 254к/96-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Зупинити дію пункту 3 змін, що вносяться до Порядку
декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня
2008 року N 709 ( 709-2008-п ) "Про внесення змін до Порядку
декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари".
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 6 березня 2009 року
N 125/2009вгору