Документ 125-98-п, попередня редакція — Редакція від 25.12.2002, підстава - 1998-2002-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 лютого 1998 р. N 125
Про затвердження Положення про порядок державного
контролю за проведенням переговорів, пов'язаних з
укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
про здійснення міжнародних передач товарів військового
призначення та подвійного використання

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 798 ( 798-98-п ) від 04.06.98
N 1042 ( 1042-99-п ) від 15.06.99
N 244 ( 244-2001-п ) від 14.03.2001
N 24 ( 24-2002-п ) від 10.01.2002
N 1998 ( 1998-2002-п ) від 25.12.2002 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про порядок державного контролю за
проведенням переговорів, пов'язаних з укладенням
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення
міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного
використання (додається).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 30
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 лютого 1998 р. N 125
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок державного контролю за проведенням переговорів,
пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів
(контрактів) про здійснення міжнародних передач
товарів військового призначення та подвійного використання
Загальна частина
1. Це Положення визначає комплекс заходів щодо державного
контролю за проведенням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності
переговорів з іноземними суб'єктами господарської діяльності,
пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів
(контрактів) про: здійснення міжнародних передач товарів військового
призначення; експорт товарів подвійного використання до держав, щодо яких
встановлено часткове ембарго на поставки таких товарів.
2. У цьому Положенні наведені нижче поняття вживаються в
такому значенні: ембарго (повне або часткове) - заборона (обмеження) експорту
товарів військового призначення або подвійного використання до
держав, визначених міжнародними організаціями, членом яких є
Україна, або щодо яких здійснюється відповідна національна
політика; товари військового призначення * - вироби, послуги або
технології військового призначення, що у сукупності чи окремо
означають: ————————————————————————————— * Список товарів військового призначення, міжнародні
передачі яких підлягають державному контролю (додаток до Положення
про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів
військового призначення, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 8 грудня 1997 р. N 1358 ( 1358-97-п )
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 50, с. 50). ( Виноска до
абзацу третього пункту 2 в редакції Постанови КМ N 1042
( 1042-99-п ) від 15.06.99 )
————————————————————————————— а) вироби військового призначення - озброєння, боєприпаси,
військова і спеціальна техніка, спеціальні комплектуючі вироби для
їх виробництва, вибухові речовини, а також матеріали та
обладнання, спеціально призначені для розроблення, виробництва або
використання зазначених виробів; б) послуги військового призначення - надання іноземним
юридичним чи фізичним особам в Україні або за її межами послуг у
сфері проектування, розроблення, конструювання, виготовлення,
виробництва, складання, випробування, ремонту, технічного
обслуговування, модифікації, експлуатації, демілітаризації,
знищення, збуту, придбання або використання виробів чи технологій
військового призначення, а також надання іноземним особам
відповідних посередницьких послуг, технічних даних та технічної
допомоги; в) технології військового призначення (далі - технології) -
спеціальна інформація в будь-якій формі (за винятком інформації,
опублікованої у відкритій пресі), необхідна для розроблення,
виробництва або використання виробів військового призначення;
товари подвійного використання ** - окремі види виробів,
обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і технологій,
які, крім цивільного призначення, можуть бути використані під час
розроблення, виробництва або застосування товарів військового
призначення; ————————————————————————————— ** Товари подвійного використання перелічуються у: Списку товарів, що використовуються або можуть бути
використані у створенні ракетної зброї (додаток до Положення про
порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів, що
використовуються або можуть бути використані у створенні ракетної
зброї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
27 липня 1995 р. N 563 ( 563-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 11,
ст. 261); Списку ядерних матеріалів, технологій, обладнання, установок,
спеціальних неядерних матеріалів, а також обладнання, матеріалів і
технологій подвійного використання, що стосуються ядерної
діяльності та можуть бути використані у створенні ядерної зброї
(додаток до Положення про порядок контролю за експортом, імпортом
і транзитом товарів, що стосуються ядерної діяльності та можуть
бути використані у створенні ядерної зброї, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 1996 р. N 302
( 302-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 9, ст. 268); Списку товарів подвійного використання (додаток до Положення
про порядок контролю за експортом, імпортом і транзитом окремих
видів виробів, обладнання, матеріалів, програмного забезпечення і
технологій, що можуть використовуватися для створення озброєння,
військової чи спеціальної техніки, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. N 1005
( 1005-96-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 34, ст. 1283); Списку хімікатів, обладнання та технологій, що можуть бути
використані у створенні хімічної зброї, та Списку збудників
захворювань (патогенів) людини, тварин і рослин, їх генетично
змінених форм, фрагментів генетичного матеріалу та обладнання і
технологій, які можуть бути використані у створенні
бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї (додатки 1 і 2
до Положення про порядок контролю за експортом, імпортом та
транзитом товарів, що можуть бути використані у створенні
хімічної, бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня
1997 р. N 384 ( 384-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 18, с. 72; 1998 р., N 33, ст. 1244). ( Виноска до абзацу сьомого пункту 2 в редакції Постанови КМ
N 1042 ( 1042-99-п ) від 15.06.99 )
—————————————————————————————
товари - товари військового призначення або подвійного
використання, які є об'єктом міжнародних передач і підлягають
експортному контролю;
міжнародні передачі товарів - експорт, імпорт товарів
військового призначення або подвійного використання, їх транзит
через територію України, а також тимчасове вивезення за межі
України або тимчасове ввезення на територію України.
3. Дія цього Положення поширюється на проведення переговорів
(незалежно від місця їх проведення), пов'язаних з укладенням
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про експорт товарів
військового призначення, а також експорт товарів подвійного
використання та інших товарів до держав, стосовно яких встановлено
часткове ембарго на поставки таких товарів, що здійснюються
суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в установленому
порядку.
Переговори, пов'язані з укладенням зовнішньоекономічних
договорів (контрактів) про експорт товарів військового
призначення, які в установленому порядку допущені до цивільного
використання, проводяться в порядку, передбаченому цим Положенням
для товарів подвійного використання. ( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 1998 ( 1998-2002-п ) від
25.12.2002 )
4. Дія цього Положення не поширюється на проведення
переговорів, за підсумками яких не планується укладення
зовнішньоекономічних договорів (контрактів), а також на проведення
переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних
договорів (контрактів), згідно з якими передбачається: переміщення товарів військового призначення у зв'язку із
заходами, що проводяться Збройними Силами та іншими військовими
формуваннями України за межами її території або військовими
формуваннями іноземних держав на території України в рамках
міжнародних договорів; транзит товарів військового призначення або подвійного
використання через територію України; міжнародні передачі товарів подвійного використання, за
винятком експорту товарів подвійного використання до держав, щодо
яких встановлено повне або часткове ембарго на поставки таких
товарів; виконання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності робіт у
рамках міжнародних договорів України про виробничу та
науково-технічну кооперацію або військово-технічне
співробітництво; здійснення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності
імпорту виробів військового призначення та подвійного
використання; ( Абзац шостий пункту 4 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 1998 ( 1998-2002-п ) від 25.12.2002 ) здійснення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності
тимчасового ввезення на територію України виробів військового
призначення та виробів подвійного використання, за винятком їх
тимчасового ввезення, пов'язаного з наданням послуг військового
призначення; ( Абзац сьомий пункту 4 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 1998 ( 1998-2002-п ) від 25.12.2002 ) проведення робіт, пов'язаних з дослідженням та використанням
космічного простору, виробництвом та експлуатацією
ракетно-космічної техніки, укладенням договорів купівлі-продажу
ракетно-космічної техніки і технологій, за винятком виробів
ракетної техніки, обладнання, матеріалів і технологій, що
використовуються для створення ракетної зброї. ( Абзац восьмий
пункту 4 в редакції Постанови КМ N 798 ( 798-98-п ) від 04.06.98 ) експорт підприємствами-виробниками спеціально призначених
для військового використання компонентів до виробів військового
призначення для забезпечення їх виробництва в іноземних державах
за відповідними ліцензіями, які в установленому порядку передані
до цих держав суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України;
( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1998
( 1998-2002-п ) від 25.12.2002 ) експорт навчального і допоміжного спеціалізованого обладнання
та приладдя, запасних частин і технологій до виробів військового
призначення, раніше поставлених суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності України іноземному споживачу, а також послуг,
пов'язаних з їх технічним обслуговуванням, ремонтом, випробуванням
тощо, у разі, коли вони здійснюються суб'єктом
зовнішньоекономічної діяльності України, який був експортером цих
виробів. ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1998
( 1998-2002-п ) від 25.12.2002 )

Порядок державного контролю
за проведенням переговорів
5. Порядок державного контролю за проведенням переговорів
передбачає: отримання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності
висновків Держекспортконтролю щодо можливості проведення
переговорів; укладення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності
договорів (контрактів) з іноземними суб'єктами господарської
діяльності з урахуванням рекомендацій, викладених у цьому
Положенні; подання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності до
Держекспортконтролю звітів про підсумки проведення переговорів з
іноземними суб'єктами господарської діяльності; відповідальність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за
порушення встановленого порядку проведення переговорів.
6. Не допускається проведення переговорів щодо:
міжнародних передач ядерної, хімічної і біологічної зброї, а
також матеріалів, обладнання та технологій, спеціально призначених
для її створення; експорту окремих категорій товарів військового призначення та
подвійного використання до держав, щодо яких встановлено повне
ембарго на поставки таких товарів.
7. Переліки держав, щодо яких встановлено повне або часткове
ембарго на поставки товарів військового призначення або подвійного
використання, а також категорії товарів, експорт яких до
зазначених держав заборонений або обмежений, доводяться
Держекспортконтролем до відповідних центральних органів виконавчої
влади.
8. Проведення переговорів щодо експорту товарів військового
призначення, можуть здійснювати суб'єкти зовнішньоекономічної
діяльності, які мають відповідні повноваження на експорт таких
товарів. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1998
( 1998-2002-п ) від 25.12.2002 )
9. Проведення переговорів щодо експорту товарів, які є
матеріальними носіями інформації, що віднесена до державної
таємниці, здійснюється відповідно до законодавства з питань
охорони державної таємниці.
10. Експертиза в галузі експортного контролю для прийняття
рішень про можливість проведення переговорів щодо здійснення
міжнародних передач товарів проводиться згідно із законодавством з
питань експортного контролю.
11. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, які порушують
встановлений цим Положенням порядок здійснення міжнародних передач
товарів, несуть відповідальність згідно із законодавством.
Порядок отримання висновків про можливість
проведення переговорів та рекомендації щодо
укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
12. Підставою для проведення переговорів, пов'язаних з
укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про
здійснення міжнародних передач товарів, є позитивний висновок
Держекспортконтролю, що дається за результатами експертизи в
галузі експортного контролю, до проведення якої обов'язково
залучається МЗС. Позитивний висновок про можливість проведення переговорів
може використовуватися неодноразово за рішенням
Держекспортконтролю. Переліки країн-імпортерів, щодо яких висновки на проведення
переговорів, пов'язаних з укладенням зовнішньоекономічних
договорів (контрактів) на експорт товарів, підлягають
обов'язковому розгляду на засіданнях Комітету з політики
військово-технічного співробітництва та експортного контролю при
Президентові України і які визначаються цим Комітетом, доводяться
Держекспортконтролем до відома центральних органів виконавчої
влади. ( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 24
( 24-2002-п ) від 10.01.2002 )
13. Для одержання висновку про можливість проведення
переговорів суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності надсилає до
Держекспортконтролю лист із стислим викладом мети звернення, до
якого додає: заяву типової форми у трьох примірниках; письмове погодження міністерства чи іншого центрального
органу виконавчої влади, до сфери управління якого він належить.
Разом з документами, зазначеними в абзацах другому і
третьому цього пункту, суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності,
визначені постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня
1999 р. N 1228 ( 1228-99-п ) "Про надання суб'єктам
зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення
експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які
містять відомості, що становлять державну таємницю" (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 28, ст. 1412, N 45, ст. 2230; 2000 р.,
N 25, ст. 1057; 2001 р., N 5, ст. 181), надають письмове
погодження Державної компанії з експорту та імпорту продукції і
послуг військового та спеціального призначення "Укрспецекспорт"
процедури провадження маркетингової діяльності на конкретному
ринку збуту товарів військового призначення, у тому числі
встановлення контрактних (зовнішньоторговельних) цін на такі
товари. ( Абзац четвертий пункту 13 в редакції Постанови КМ N 1998
( 1998-2002-п ) від 25.12.2002 )
Крім зазначених у цьому пункті документів Держекспортконтроль
може затребувати від суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності
додаткові відомості або інші документи, необхідні для прийняття
обґрунтованого рішення для оформлення висновку. ( Абзац п'ятий
пункту 13 в редакції Постанови КМ N 1998 ( 1998-2002-п ) від
25.12.2002 )
14. Розгляд заяв, поданих для одержання висновків про
можливість проведення переговорів, здійснюється
Держекспортконтролем протягом не більш як 15 днів. У разі коли для прийняття рішення необхідно здійснити
узгодження питань з міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади, а також з Комітетом з політики
військово-технічного співробітництва та експортного контролю при
Президентові України, термін розгляду заяв може бути подовжено до
30 днів. До терміну розгляду заяв не зараховується час, необхідний для
отримання додаткової інформації. ( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1042
( 1042-99-п ) від 15.06.99, N 244 ( 244-2001-п ) від 14.03.2001 )
15. Суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, які за
результатами переговорів укладають зовнішньоекономічні договори
(контракти) про експорт товарів, рекомендується вносити до них
відомості про:
мету і місце використання товарів;
кінцевого користувача товарів;
кінцеве призначення та кількість товарів;
зобов'язання іноземного суб'єкта господарської діяльності про
те, що:
- отримані з України товари не реекспортуватимуться і не
передаватимуться будь-кому, крім кінцевого користувача, без
письмової згоди на це експортера та Держекспортконтролю;
- він надасть сертифікат кінцевого користувача, імпортний
сертифікат або інший документ, який містить гарантії
уповноваженого на це державного органу держави призначення товарів
щодо їх кінцевого використання;
- він надасть сертифікат підтвердження доставки товарів або
інший документ, оформлений уповноваженим державним органом держави
призначення товарів, яким підтверджується ввезення товару чи
кожної партії такого товару на територію цієї держави.
За рекомендацією Держекспортконтролю до зовнішньоекономічного
договору (контракту) може бути внесено зобов'язання іноземного
суб'єкта господарської діяльності про надання експортеру або
відповідним державним органам України права на здійснення контролю
за доставкою товарів кінцевому користувачу та/або проведення
перевірок використання за призначенням товарів, що експортуються з
України.
До зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про здійснення
експорту технологій, у тому числі як результатів відповідних
науково-дослідних, дослідно-конструкторських та інших видів робіт,
експортер може вносити положення про охорону прав інтелектуальної
власності або положення, що визначають обсяги і порядок переходу
права цієї власності до іншої особи.
У випадках коли передбачається експорт товарів, які є
матеріальними носіями інформації, що віднесена до державної
таємниці, в контракті може обумовлюватися така форма доставки, яка
забезпечує постійну охорону таких товарів до їх отримання
користувачем, а також охорону державної таємниці.
У разі невнесення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності
до зовнішньоекономічного договору (контракту) положень,
передбачених абзацами другим - десятим цього пункту, він
зобов'язаний отримати від іноземного суб'єкта господарської
діяльності документи, які містять зазначені у цих абзацах
відомості, зобов'язання чи гарантії.
Зазначені відомості, а також зобов'язання чи гарантії
іноземного суб'єкта господарської діяльності за згодою
Держекспортконтролю можуть не вноситися до зовнішньоекономічного
договору (контракту) у випадках здійснення експорту товарів до
держав - учасниць міжнародних режимів експортного контролю за
переліком, що додається до цього Положення.
Зовнішньоекономічний договір (контракт) про експорт товарів
військового призначення через іноземного суб'єкта господарської
діяльності - посередника може бути укладений лише за наявності у
нього повноважень на здійснення зовнішньоекономічних операцій з
товарами військового призначення, підтверджених уповноваженим на
це державним органом держави, на території якої зареєстровано
зазначеного посередника або підтверджених іншим чином, відповідно
до законодавства цієї держави. ( Абзац чотирнадятий пункту 15 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1998 ( 1998-2002-п )
від 25.12.2002 ) ( Пункт 15 в редакції Постанови КМ N 244 ( 244-2001-п ) від
14.03.2001 )
16. У разі коли за підсумками переговорів укладено
зовнішньоекономічний договір (контракт), суб'єкт
зовнішньоекономічної діяльності не пізніше ніж у 15-денний термін
подає Держекспортконтролю звіт про підсумки переговорів, до якого
додає: копію укладеного зовнішньоекономічного договору (контракту); інші документи на вимогу Держекспортконтролю. До документів, укладених іноземною мовою, додаються їх
офіційні переклади. ( Пункт 16 в редакції Постанови КМ N 1042 ( 1042-99-п ) від
15.06.99 )
Додаток
до Положення про порядок державного контролю
за проведенням переговорів, пов'язаних з укладенням
зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про
здійснення міжнародних передач товарів військового
призначення та подвійного використання
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 2002 р. N 1998)
( 1998-2002-п )
ПЕРЕЛІК
держав - учасниць міжнародних режимів
експортного контролю

------------------------------------------------------------------ Держава | ВД | РКРТ | ГЯП | КЗ | АГ ------------------------------------------------------------------ 1. Австралія * * * * *
2. Австрія * * * * *
3. Аргентина * * * * *
4. Бельгія * * * * *
5. Білорусь *
6. Болгарія * * *
7. Бразилія * *
8. Великобританія * * * * *
9. Греція * * * * *
10. Данія * * * * *
11. Ізраїль +
12. Ісландія * *
13. Ірландія * * * * *
14. Іспанія * * * * *
15. Італія * * * * *
16. Казахстан *
17. Канада * * * * *
18. Китай + *
19. Кіпр *
20. Латвія *
21. Люксембург * * * * *
22. Нідерланди * * * * *
23. Німеччина * * * * *
24. Нова Зеландія * * * * *
25. Норвегія * * * * *
26. Південно-Африканська Республіка * * *

27. Польща * * * * *
28. Португалія * * * * *
29. Республіка Корея (Південна) * * * *
30. Російська Федерація * * * *
31. Румунія * + * *
32. Словаччина * * * * *
33. Словенія * *
34. Сполучені Штати Америки * * * * *
35. Туреччина * * * *
36. Угорщина * * * * *
37. Україна * * * *
38. Фінляндія * * * * *
39. Франція * * * * *
40. Чехія * * * * *
41. Швейцарія * * * * *
42. Швеція * * * * *
43. Японія * * * * * --------------------------------------
_______________
* Держави - учасниці міжнародних режимів (ВД - Вассенаарська
домовленість, РКРТ - режим контролю за ракетними технологіями,
ГЯП - група ядерних постачальників, КЗ - комітет Зангера,
АГ - Австралійська група).
+ Держави, що прийняли зобов'язання виконувати вимоги
міжнародних режимів.
( Додаток в редакції Постанов КМ N 1042 ( 1042-99-п ) від
15.06.99, N 1998 ( 1998-2002-п ) від 25.12.2002 )вгору