Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2018125
Документ 125-2018-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.02.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.03.2018. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 лютого 2018 р. № 125
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 14 листопада 2017 р. № 2203-VIII “Про внесення змін до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” щодо посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції, учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих таких осіб”.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2018 р. № 125

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1317 “Питання медико-соціальної експертизи” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 95, ст. 3265; 2012 р., № 42, ст. 1618; 2015 р., № 57, ст. 1869; 2016 р., № 70, ст. 2356):

1) у вступній частині постанови слова “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” та “Про реабілітацію інвалідів в Україні” замінити відповідно словами “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” та “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”;

2) у Положенні про медико-соціальну експертизу, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 2 слова “Про реабілітацію інвалідів в Україні”  замінити словами “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”;

у тексті Положення слово “інвалід” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “особа з інвалідністю” у відповідному відмінку і числі;

3) у Положенні про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 2 слова “Про реабілітацію інвалідів в Україні”  замінити словами “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”;

в абзаці третьому пункту 16 та пункті 17 слово “дітей-інвалідів” замінити словами “дітей з інвалідністю”;

у пункті 19-2:

в абзаці першому слова “контузією або каліцтвом” замінити словами “контузією, каліцтвом або захворюванням”;

в абзаці третьому слова “Порядку надання статусу інваліда війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення” замінити словами “Порядку надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення”;

у пункті 26:

абзац десятий викласти в такій редакції:

“- одержані в районах бойових дій у період Другої світової війни та від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння у повоєнний період; від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції до 1 грудня 2014 р., а з 1 грудня 2014 р. - на території проведення антитерористичної операції, де органи державної влади здійснюють свої повноваження, та в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, під час проведення антитерористичної операції; під час виконання робіт, пов’язаних з розмінуванням боєприпасів, незалежно від часу їх виконання;”;

абзац сімнадцятий після слова “каліцтва” доповнити словами “або захворювання”;

у тексті Положення слова “Великої Вітчизняної” замінити словами “Другої світової”, а слово “інвалід” в усіх відмінках і формах числа - словами “особа з інвалідністю” у відповідному відмінку і числі.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 685 “Про затвердження Порядку надання статусу інваліда війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 74, ст. 2434; 2016 р., № 35, ст. 1360, № 68, ст. 2281; 2017 р., № 38, ст. 1204):

1) у назві та постановляючій частині постанови слова “інваліда війни” та “внаслідок поранення, контузії або каліцтва” замінити відповідно словами “особи з інвалідністю внаслідок війни” та “внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання”;

2) у Порядку надання статусу інваліда війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженому зазначеною постановою:

у назві та пункті 1 Порядку слова “інваліда війни” та “внаслідок поранення, контузії або каліцтва” замінити відповідно словами “особи з інвалідністю внаслідок війни” та “внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання”;

підпункт 1 пункту 4 викласти в такій редакції:

“1) для осіб, зазначених в абзацах другому і четвертому пункту 2 цього Порядку:

довідка медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;

документи про безпосередню участь особи, яка захищала незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брала безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;”;

пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни з написом “Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни” та нагрудний знак “Ветеран війни - особа з інвалідністю” видається відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 302 (ЗП України, 1994 р., № 9, ст. 218).”;

у тексті Порядку слова “інваліда війни” та “стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва” замінити відповідно словами “особи з інвалідністю внаслідок війни” та “стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання”.

3. У Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, деяким категоріям осіб, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 740 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 78, ст. 2605; 2016 р., № 35, ст. 1360, № 42, ст. 1575; 2017 р., № 8, ст. 238, № 38, ст. 1204):

1) в абзаці четвертому пункту 2 слова “внаслідок поранення, контузії чи каліцтва” замінити словами “внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання”;

2) в абзаці шостому пункту 3 слово “інвалідами” замінити словами “особами з інвалідністю”;

3) в абзаці четвертому підпункту 2 та абзаці третьому підпункту 3 пункту 4 слова “інваліда війни” замінити словами “особи з інвалідністю внаслідок війни”;

4) у тексті Порядку слова “внаслідок поранення, контузії або каліцтва” замінити словами “внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання”.

4. У Порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2016 р. № 336 “Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та членів їх сімей” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 42, ст. 1575; 2017 р., № 38, ст. 1204, № 92, ст. 2789):

1) в абзаці третьому пункту 8 слова “інваліда війни” замінити словами “особи з інвалідністю внаслідок війни”;

2) у тексті Порядку:

слово “інвалідами” замінити словами “особами з інвалідністю”;

слова “внаслідок поранення, контузії або каліцтва” та “внаслідок поранення, контузії чи каліцтва” замінити словами “внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання”.вгору