Документ 124_043, чинний, поточна редакція — Підписання від 06.02.1996

              Меморандум 
про співробітництво між Міністерством оборони
України та Міністерством навколишнього середовища
Канади щодо Проекту з оцінки екологічного стану
та рекультивації місць колишнього розташування
міжконтинентальних балістичних ракет

Дата підписання: 6 лютого 1996 р. Дата набуття чинності: 6 лютого 1996 р.
Міністерство оборони України та Міністерство навколишнього
середовища Канади, далі "Сторони",
беручи до уваги положення Угоди про дружбу і співробітництво
між Україною і Канадою від 24 жовтня 1994 року ( 124_001 ),
ґрунтуючись на положеннях Меморандуму про взаєморозуміння між
Урядом України та Урядом Канади стосовно канадської програми
співробітництва від 24 жовтня 1994 року ( 124_033 ),
- бажаючи сприяти ліквідації розташованих в Україні ядерних
озброєнь відповідно до існуючих договірних зобов'язань України,
- вважаючи, що реалізація Проекту з оцінки екологічного стану
та рекультивації (ПОЕСР) місць колишнього розташування
міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) сприятиме вирішенню
проблем охорони навколишнього середовища в Україні,
погодились про таке:
СТАТТЯ 1
1. З метою сприяння Україні у екологічно надійному
відновленні місць колишнього розташування МБР Канадська Сторона
надасть Українській Стороні безоплатну допомогу у вигляді
технічного і професійного обладнання та приладдя, технологій та
відповідної підготовки персоналу на суму, яка не перевищуватиме
5,2 млн канадських доларів згідно з положеннями цього Меморандуму.
2. Для досягнення цілей цього Меморандуму Сторони
домовляються реалізовувати та підтримувати ПОЕСР місць колишнього
розташування МБР, основними завданнями якого з боку Канадської
Сторони є:
a) проведення практичної підготовки у Канаді двох груп
фахівців України для набуття відповідної кваліфікації та навиків
роботи з обладнанням, що необхідне для оцінки екологічного стану
та рекультивації місцевості (згідно з Додатком 1);
b) надання технічного і професійного обладнання та приладдя
для оцінки екологічного стану в одному або двох місцях колишнього
розташування МБР та проведення такої оцінки (згідно з Додатком 2);
c) надання технічного і професійного обладнання та приладдя
для відновлення місць колишнього розташування МБР та проведення
такого відновлення в одному або двох місцях (згідно з Додатком 2);
d) надання Україні можливості започаткувати у майбутньому
власні програми для навчання українських фахівців використанню
канадських технологій та обладнання.
3. Діяльність згідно з підпунктами b) та c) пункту 2 цієї
Статті буде реалізовуватися спільно фахівцями України та Канади з
використанням технологій та обладнання, наданих Канадською
Стороною.
4. Сторони сприятимуть повній реалізації ПОЕСР у трирічний
строк, починаючи з дати підписання цього Меморандуму.
СТАТТЯ 2
1. Кожна Сторона призначає виконавчі органи для виконання
положень цього Меморандуму.
2. Українська Сторона призначає повноважним виконавчим
органом, який відповідає за імплементацію цього Меморандуму, Центр
адміністративного управління військами стратегічних ядерних сил
Міністерства оборони України (ЦАУ).
Канадська Сторона призначає повноважним виконавчим органом,
який відповідає за імплементацію цього Меморандуму, Відділ
термінової технічної допомоги Міністерства навколишнього
середовища Канади (ВТТД).
3. Виконання ПОЕСР здійснюється ВТТД у співпраці з ЦАУ та
міністерствами і відомствами України, які братимуть участь у
реалізації ПОЕСР.
СТАТТЯ 3
1. Загальний бюджет проекту залежить від загальної кількості
слухачів та набору обладнання.
Кількість слухачів на другий рік залежатиме від прогресу
дев'яти слухачів після першого року навчання.
Кількість наборів обладнання залежатиме від ступеня
забруднення, визначеного під час оцінки вихідного екологічного
стану місць колишнього розташування МБР та буде визначена
додатковим Протоколом Сторін.
2. ВТТД відповідає за:
- отримання фондів у рамках канадського вкладу до ПОЕСР;
- за управління і адміністративну діяльність в рамках ПОЕСР в
Канаді та спільно з ЦАУ в Україні;
- підбір та призначення канадського технічного персоналу для
виконання робіт за ПОЕСР;
- розробку та координацію навчальних програм і робіт з оцінки
та рекультивації місцевості;
- контроль за придбанням обладнання та приладдя (згідно з
Додатком 2);
- адресування добровільних внесків на підтримку фондів
заробітної плати, офісних та лабораторних витрат у Канаді;
- звітність щодо ефективності та доцільності використання
фондів ПОЕСР;
- надання Українській Стороні технічних консультацій,
методичних посібників, а також рекомендацій щодо практичного
виконання робіт з оцінки та рекультивації місць колишнього
розташування МБР.
СТАТТЯ 4
1. Українська Сторона вживатиме всіх необхідних заходів для
ефективного виконання положень цього Меморандуму на території
України, а саме:
- забезпечить доступ українських та канадських фахівців до
вибраних місць колишнього розташування МБР для проведення оцінки
стану навколишнього середовища та екологічного відновлення
земельних ділянок;
- забезпечить надання необхідної інформації, пов'язаної з
реалізацією ПОЕСР.
2. ЦАУ відповідає за:
- організацію проведення робочих зустрічей та, працюючи
спільно з ВТТД і його партнерами з приватного сектору, за
здійснення діяльності в рамках ПОЕСР та досягнення його мети;
- призначення українських фахівців та у разі необхідності
допоміжного штату;
- визначення, разом з ВТТД, відповідних кандидатів на
навчання;
- продовження діяльності щодо оцінки та відновлення місць
колишнього розташування МБР після завершення Проекту.
СТАТТЯ 5
Обидві Сторони забезпечать надання одна одній всіх
відповідних технічних даних та інформації, пов'язаних з діяльністю
за ПОЕСР. Така інформація надається безкоштовно і не може бути
повідомленою будь-якій третій стороні без письмового дозволу
Сторони, яка надала інформацію.
СТАТТЯ 6
1. Канадський персонал, призначений для виконання робіт за
ПОЕСР, незайматиметься комерційною діяльністю в Україні. Ніхто з
канадського персоналу не отримуватиме ніяких виплат з українських
джерел.
2. Технічне і професійне обладнання та приладдя, які
ввозяться в Україну в рамках ПОЕСР, звільняються від імпортного
мита, митних тарифів та інших зборів на умовах п. 2 статті VI
Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом
Канади стосовно канадської програми співробітництва від 24 жовтня
1994 року ( 124_033 ).
3. Сторони сприятимуть забезпеченню швидкої видачі
багаторазових віз для українського та канадського персоналу, який
працюватиме за ПОЕСР.
4. Канадські фірми, їхній персонал та їхні утриманці
звільняються від податків, якими обкладається прибуток за умови,
що цей прибуток надходить з джерел за межами України, згідно з
пунктами 1 та 3 статті VI Меморандуму про взаєморозуміння між
Урядом України та Урядом Канади стосовно канадської програми
співробітництва від 24 жовтня 1994 року ( 124_033 ).
СТАТТЯ 7
Урегулювання спорів у зв'язку із спричиненням шкоди буде
здійснюватися на умовах статті VIII Меморандуму про
взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Канади стосовно
канадської програми співробітництва від 24 жовтня 1994 року
( 124_033 ).
СТАТТЯ 8
1. Все технічне і професійне обладнання та приладдя, що
надаються в рамках ПОЕСР згідно з Додатком 2 цього Меморандуму,
доставляються Канадською Стороною або уповноваженим нею органом до
пунктів призначення - місць колишнього розташування МБР, вказаних
Українською Стороною. Українська Сторона або уповноважений нею
орган повинні отримати та взяти під свій фізичний контроль все
технічне і професійне обладнання та приладдя одразу після їх
надходження до пунктів призначення в Україну. Після завершення
Проекту, зазначене технічне і професійне обладнання та приладдя
стають власністю України.
2. Відповідно до положень цього Меморандуму Канадська Сторона
або уповноважений нею орган після обов'язкових консультацій з
Українською Стороною можуть переглядати види та кількість
допомоги, що надається згідно з цим Меморандумом.
3. Обидві Сторони здійснюють огляд усього технічного і
професійного обладнання та приладдя, одержаних згідно з цим
Меморандумом, для того щоб упевнитись, що вони відповідають
специфікаціям, розробленим в ході консультацій виконавчих органів
обох Сторін. Будь-яке технічне і професійне обладнання та
приладдя, що не відповідає цим специфікаціям, протягом 30 днів
після їх одержання повертаються Канадською Стороною з метою їх
заміни.
СТАТТЯ 9
1. Сторони обмінюватимуться будь-якими офіційними
повідомленнями та іншими документами, пов'язаними з виконанням
цього Меморандуму, виключно у письмовій формі.
2. Офіційні повідомлення та інші документи вважаються
наданими з дати їх отримання Стороною, якій вони адресовані.
3. Кожна Сторона у письмовій формі повідомлятиме іншу Сторону
про зміну адрес, вказаних нижче.
Для України:
Міністерство оборони України:
Поштова адреса: Україна 252168 Київ-168 Повітрофлотський проспект, 6 військова частина А0172 Факс: (380-44) 245-41-49
Для Канади:
Міністерство навколишнього середовища Канади:
Поштова адреса: Environment Canada Emergencies Engineering Division 3439 River Road Ottawa, Ontario K1A OH3 Canada Fax: (1-613) 991-1673
СТАТТЯ 10
1. Обидві Сторони, при необхідності, можуть укладати
імплементаційні угоди або досягати інших домовленостей з метою
виконання цього Меморандуму. У випадку будь-яких розбіжностей між
цим Меморандумом та іншими домовленостями перевагу мають положення
цього Меморандуму.
2. У разі необхідності Сторони можуть проводити консультації
з метою обговорення будь-яких питань, що виникатимуть у зв'язку з
цим Меморандумом.
СТАТТЯ 11
1. Цей Меморандум набуває чинності з моменту його підписання
і залишається чинним протягом трьох років.
2. До цього Меморандуму можуть бути внесені поправки та його
дію може бути продовжено за письмовою згодою Сторін. Його дія може
бути припинена через 90 днів після направлення однією із Сторін
повідомлення про такий намір.
Вчинено у м. Києві 6 лютого 1996 року, в двох примірниках,
українською та англійською мовами, кожний з яких є в рівній мірі
автентичним.
За Міністерство оборони За Міністерство навколишнього
України середовища Канади
(підпис) (підпис)
ДОДАТОК 1
до Меморандуму про
співробітництво між
Міністерством оборони
України та Міністерством
навколишнього середовища
Канади щодо ПОЕСР місць
колишнього розташування МБР
від 6 лютого 1996 року
СТРОКИ ТА УМОВИ
навчання українських фахівців у Канаді
1. Канадська Сторона забезпечить навчання у Канаді, згідно з
ПОЕСР, вісімнадцяти - двадцяти чотирьох фахівців України.
2. Дві групи, одна у складі дев'яти осіб, інша у складі
дев'яти - п'ятнадцяти осіб, пройдуть 12-місячний навчальний курс
на засобах ВТТД та його приватних партнерів з метою отримання
необхідних теоретичних знань та практичного досвіду з питань
оцінки екологічного стану та рекультивації місцевості.
3. Навчання здійснюватиметься у два етапи:
для першої групи - протягом 1995-1996 рр.
для другої групи - протягом 1996-1997 рр.
4. Слухачам, які успішно засвоять курс навчання, будуть
видані відповідні документи щодо набутого фаху. Там, де можливо,
ці сертифікати будуть мати міжнародне визнання.
5. Слухачам буде дозволено взяти з собою до Канади найближчих
членів сім'ї на період навчання.
6. Українська Сторона вживатиме необхідних заходів з метою
недопущення порушень чинного законодавства Канади слухачами або
членами їхніх сімей.
7. Канадська Сторона може порушити питання щодо припинення
навчання та дострокового повернення будь-якого слухача в Україну у
випадку, якщо результативність його роботи буде незадовільною.
Таке рішення приймається за взаємною згодою Сторін.
8. Цей Додаток є невід'ємною частиною Меморандуму.
ДОДАТОК 2
до Меморандуму про
співробітництво між
Міністерством оборони
України та Міністерством
навколишнього середовища
Канади щодо ПОЕСР місць
колишнього розташування МБР
від 6 лютого 1996 року
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ
1. Обладнання, яке буде застосовуватися для проведення
оціночних та рекультиваційних робіт на місцях колишнього
розташування МБР згідно з ПОЕСР, буде виготовлено в Канаді та
(або) закуплено Канадською Стороною і відповідатиме вимогам щодо
можливості його застосування в кліматичних умовах України.
2. Перелік обладнання:
мобільні лабораторії або комплекти відповідного лабораторного
обладнання,
комплекти відповідного обладнання для буріння,
системи для очищення води,
системи для очищення ґрунтів,
запасні частини, хімічні речовини та різні матеріали з
розрахунку штатного (нормального) функціонування обладнання
строком на 3 роки,
інше обладнання, яке може бути погоджене в ході консультацій
між Сторонами.
3. Цей Додаток є невід'ємною частиною Меморандуму.вгору