Меморандум про співробітництво між Україною та провінцією Саскачеван (Канада)
Канада, Кабінет Міністрів України; Меморандум, Міжнародний документ від 02.10.1995
Документ 124_042, чинний, поточна редакція — Підписання від 02.10.1995

              Меморандум 
про співробітництво між Україною та
провінцією Саскачеван (Канада)

Дата підписання: 02.10.1995 Дата набрання чинності: 02.10.1995
ПЛАН ДІЙ
Вступ
Враховуючи те, що Уряд і народ України мають намір розвивати
свою країну як незалежну, демократичну державу та зміцнити її
добробут шляхом економічних реформ;
враховуючи те, що Уряд і народ Канади продемонстрували повну
підтримку цьому напрямку своїм ранішим визнанням незалежної
України та створенням програми технічної допомоги політичним та
економічним реформам;
враховуючи те, що Уряд та мешканці провінції Саскачеван та
Канади висловлюють бажання підтримати і доповнити завдання та
ініціативи Канади та України, встановивши і розробивши свій
власний План Дій з метою розширення зв'язків з Україною;
обидві сторони дійшли згоди щодо наступних статей
співробітництва.
А. Загальні положення
1. Двосторонній Комітет
Уряди України і провінції Саскачеван погоджуються створити
свої керівні комітети в складі старших урядових осіб для
проведення переговорів та реалізації Плану Дій. Ці комітети
очолять: Міністр закордонних справ України та Міністр з
міжурядових справ провінції Саскачеван. Міністру провінції
Саскачеван і надалі допомагатиме Дорадчий Комітет у справах
розвитку відносин між Україною та провінцією Саскачеван, створений
на громадських засадах.
2. Міжміністерські обміни
Обидві сторони погоджуються час від часу і коли в цьому буде
потреба здійснювати обмін делегаціями міністерського рівня з метою
оцінки прогресу реалізації Плану Дій і підготовки, якщо це
необхідно, відповідних поправок до нього. Формальні зміни можуть
бути внесені лише за письмової згоди Міністра закордонних справ
України та Міністра з міжурядових справ провінції Саскачеван.
3. Спільний нагляд
З метою прискорення впровадження Плану Дій обом Урядам
допомагатимуть Голова Дорадчого комітету провінції Саскачеван,
який 2 рази на рік відвідуватиме Україну, та Посол України в
Канаді або його заступник, які здійснюватимуть регулярні візити до
провінції Саскачеван. Жодний з представників не має права
здійснювати зобов'язання від імені того чи іншого уряду, якщо він
не уповноважений письмовою згодою Міністра закордонних справ
України або Міністра з міжурядових справ провінції Саскачеван.
4. Регіональне зосередження
Місце проведення заходів Плану Дій вирішуватимуть обидві
сторони, враховуючи потреби, беручи до уваги існуючі зв'язки між
громадою і Урядом провінції Саскачеван та Західною Україною,
зокрема Чернівецькою областю.
5. Державне управління
Обидві сторони погоджуються запровадити програму обмінів
старшими урядовими особами, з метою підвищення їх кваліфікації для
державного управління, політики та програмного розвитку і для
успішного застосування нижченазваних галузевих програм, включаючи:
- енергетику;
- сільське господарство;
- охорону здоров'я;
- освіту;
- навколишнє середовище;
- культуру;
- розвиток підприємницької діяльності;
- розвиток демократії.
Такі обміни можна буде проводити в рамках різних програм, що
фінансуються Урядом Канади, до тієї міри, доки вони
відповідатимуть цілям та вимогам таких програм. Організаційні
деталі вирішуватимуть відповідні представники галузей в Україні та
провінції Саскачеван, а також канадські виконавці програми.
Б. Галузеві обміни
Енергетика
6. Відновлення електричної системи
В світлі існуючого Меморандуму про взаєморозуміння (жовтень
1993 р.) та з огляду на плани українського Міністерства енергетики
і електрифікації щодо пошуку міжнародних пропозицій для
фібро-оптичного проекту, який фінансуватиметься Світовим Банком,
Корпорація "Саск-Повер" (Sask-power) розгляне можливість надання
своєї пропозиції для цього проекту. Мета цього проекту -
поліпшення систем зв'язку на українських підприємствах
енергетики.
"Саск-Повер" також продовжить пошуки можливостей в Україні
для співробітництва з українськими підприємствами енергетики для
підвищення продуктивності і зростання тривалості експлуатації
теплових електростанцій шляхом посилення системи контролю та
проектів оновлення станцій.
7. Нафтова, газова та ядерна енергетика
Згідно з метою та змістом Енергетичного Плану країн "Великої
Сімки" для України, Державний комітет по нафті та газу України і
Управління енергетики та гірництва провінції Саскачеван
погоджуються на співробітництво через координаційну Раду, що
сприятиме обміну інформації і спеціалістами відповідно до
законодавчої, регулюючої, адміністративної та фінансової систем,
для організації нафтового та газового секторів.
Буде створена Спеціальна Робоча Група в складі спеціалістів
по нафті та газу з обох сторін для визначення конкретних проектів
співробітництва в нафтовій та газовій галузях України, і для
визначення відповідних фінансових та регулюючих структур, які
сприяють розвитку підприємництва і співробітництва в технічній
галузі. Обидві сторони підтримують обговорення Державним Комітетом
по ядерній енергетиці України та Компанії "Атомна Енергетика
Канади Лтд" (AECL) подальшого співробітництва в цьому секторі
згідно з Українською енергетичною програмою розвитку.
Сільське господарство
8. Зразкова ферма
Провінція Саскачеван спільно з агроіндустрією і
сільськогосподарським кооперативним сектором погоджується брати
участь у розвитку існуючої зразкової ферми в
Переяславі-Хмельницькому на Україні.
Мета проекту:
- продемонструвати сучасні способи фермерства українським
фермерам (землеробство, тваринництво), наголошуючи на насінництві,
(зокрема, люцерна та інші фуражні культури);
- допомагати розвитку інфраструктури і методів, необхідних як
для виробництва, так і для продажу на внутрішньому і зовнішньому
ринках сільськогосподарської продукції.
Деталі запропонованої участі обговорюватимуться відповідно
стороною провінції Саскачеван, канадською та українською
сторонами.
9. Сільськогосподарське навчання
У зв'язку з участю провінції Саскачеван у проекті зразкової
ферми Уряд Саскачевану погоджується розглянути розвиток програми
обміну у галузі управління фермерським господарством у
співробітництві з провінційним відділом Конгресу Українців Канади
- Саскачеванською Провінційною Радою (КУК-СПР). Учасники з
областей України повинні мати право на цей обмін. Організаційні
питання мають бути обговорені відповідними Департаментами
сільського господарства і КУК-СПР.
Охорона здоров'я
10. Канадський проект семінару з питань охорони здоров'я
Провідні посадові особи Саскачеванського Департаменту Охорони
здоров'я братимуть участь у Канадському проекті семінару з питань
охорони здоров'я, який фінансується Урядом Канади. Провінція
Саскачеван, засновник канадської системи охорони здоров'я, готова
взяти участь у запропонованому проекті Світового банку в галузі
Управління системою охорони здоров'я, але потребує запрошення від
Міністра Охорони здоров'я України для цієї участі.
На прохання Уряду України Департамент охорони здоров'я
провінції Саскачеван також готовий обговорити інші можливі проекти
технічного співробітництва зі своїми колегами, або відповідними
закладами в Україні, включаючи необхідні фінансові угоди.
Освіта
11. Розробка навчального плану
Відповідно до резолюцій Конференції з питань освіти, що
відбулась у 1994 році в Україні, Саскачеванський Департамент
освіти, навчання та зайнятості (СДОНЗ) погоджується перейти до
програми розробки навчального плану для початкової і середньої
освіти в Україні. Це включатиме восьмимісячні стажування фахівців
з української мови і викладачів відповідних галузей України у
Саскачевані. Документи навчального плану і підручники для
викладачів будуть спільно розроблені Департаментами освіти у
Саскачевані та Україні. Представники обласних шкільних
адміністрацій будуть мати право брати участь у цій програмі.
Деталі матеріально-технічного забезпечення будуть обговорені
Департаментом освіти Саскачевану і Міністерством освіти України.
12. Обмін студентськими групами
СДОНЗ продовжить сприяти і надавати матеріально-технічну
підтримку провінційним учбовим закладам, які бажають здійснювати
обмін групами студентів з аналогічними закладами в Україні,
включаючи існуючий обмін групами учнів середньої школи з
Чернівецької області і обмін групами студентів згідно з літньою
програмою поглиблення знань в Інституті ім. П. Могили у Саскатуні.
Культура
13. Заходи у сфері культури
Для зміцнення розуміння і значення відповідних народів і
культур, Міністерство культури України і Департамент
Муніципалітету (відділ мистецтва, культурних заходів і
багато-культурності провінції Саскачеван) готові сприяти створенню
партнерства між відповідними організаціями у своїй юрисдикції для
таких цілей:
- виробництво і демонстрація художніх фільмів;
- виробництво і демонстрація документальних відеофільмів;
- обмін виданням книжок і правом видання;
- звукозапис і демонстрація;
- обмін телевізійними програмами.
Обидві сторони вживатимуть заходів для визначення і сприяння
відповідним партнерам кожної з зазначених ініціатив. Виробництво,
програмування, фінансові та комерційні угоди укладаються
відповідними виконавчими партнерами для кожного проекту.
Розвиток підприємницької діяльності
14. Розвиток підприємницької діяльності
Саскачеванський Департамент Економічного Розвитку у співпраці
з Саскачеванським університетом і містом Саскатуном розгляне
можливість сприяння створенню малих підприємств у Чернівецькій
області Західної України.
15. Розвиток торгівлі та інвестицій
Саскачеванський департамент Економічного Розвитку
співпрацюватиме з Дорадчим Комітетом, щоб сприяти Торговій Палаті
Саскачевану:
- створити підкомітет провінційних компаній, зацікавлених у
розвитку підприємницької діяльності з своїми колегами в Україні;
- встановити зв'язки з Канадсько-українською Торговою Палатою
з метою розповсюдження інформації про підприємницькі можливості
для обох сторін.
Саскачеванський Департамент Економічного Розвитку також
сприятиме Саскачеванським компаніям у користуванні послугами
федеральних і провінційних торгових агентств у розповсюдженні
інформації про можливості експорту в Україну й імпорту з України.
Участь Саскачеванських компаній у федерально-провінційному
Підприємницькому Плані Міжнародної Торгівлі для України і Програмі
Відродження Східної Європи буде також активно підтримуватись.
16. Включення до асортименту продажу в Саскачевані,
українських міцних напоїв
Саскачеванське Управління міцних напоїв та азартних ігор
(СУМНАІ) погоджується внести до свого реєстру відповідні горілчані
напої з України для продажу у своїх магазинах у Саскачевані згідно
з принципами своєї політики. Департамент Економічного Розвитку
активно сприятиме підприємницькій діяльності між українськими
постачальниками міцних напоїв і СУМНАІ і вивчить можливості
подальшого постачання державними та приватними секторами як у
Саскачевані, так і в Україні.
Розвиток демократії
17. Обмін парламентським досвідом
Саскачеван погоджується розглянути розробку програми обміну
навчанням для парламентських посадових осіб з України, або спільно
з національною програмою, або у більш обмеженому масштабі,
включаючи тільки провінцію і її заклади. Подробиці обміну будуть
обговорені між Законодавчою Асамблеєю Саскачевану, разом з
Юридичним коледжем при Саскачеванському університеті та
відповідними установами в Україні.
Цей План діяльності є однаково рівнозначним українською і
англійською мовами.
Підписано 2 жовтня 1995 року в м. Києві, Україна.
За Уряд України За Уряд провінції Саскачеван
(Канада)
(підпис) (підпис)
Павло Лазаренко Рой Романов
Перший Віце-прем'єр-міністр Прем'єр провінції Саскачеван
Українивгору