Меморандум взаємопорозуміння між Генеральною прокуратурою України та Міністерством юстиції Канади
Генеральна прокуратура України, Канада; Меморандум, Міжнародний документ від 25.09.1992
Документ 124_025, чинний, поточна редакція — Підписання від 25.09.1992

                   Меморандум взаємопорозуміння 
між Генеральною прокуратурою України та
Міністерством юстиції Канади

Дата підписання: 29.09.1992 Дата набуття чинності: 29.09.1992
Генеральна Прокуратура України (далі в тексті іменується як
"українська сторона") та Міністерство Юстиції Канади (далі в тексті іменується як
"канадська сторона") в дусі взаємного співробітництва і згідно із
відповідними законами сторін досягли домовленості щодо наступного:
I. Питання, які охоплює цей Меморандум про
взаємопорозуміння
1. Канадська сторона просить допомоги в української сторони,
а українська сторона відповідає згодою дати таку допомогу у
розслідуванні і започаткуванні юридичних акцій у справах осіб, які
живуть у Канаді і запідозрюються у вчиненні злочинів воєнного часу
або злочинів проти людства, - згідно з визначенням канадського
законодавства, - в період німецько-фашистської окупації в Європі.
II. Попереднє слідство
2. Для того, щоб розпочати слідство на території України,
канадська сторона у кожному випадку подаватиме українській стороні
офіційні запити, що включатимуть імена та інші особисті дані осіб
із Канади, які запідозрюються у вчиненні злочинів воєнного часу
або злочинів проти людства, разом із подробицями про місця, дати і
характер злочинів, у заподіянні яких запідозрюються ці особи, за
умови, що такі подробиці відомі канадській стороні; у запитах буде
описано характер бажаної допомоги, види якої конкретно
перераховуються в параграфах 4 і 5. 3. Як українська, так і канадська сторона не піддаватимуть
публічному розголосу будь-яких деталей, інформації, якою
обмінюватимуться сторони, не передаватимуть цієї інформації пресі,
іншій країні, чи особі без попередньої письмової згоди іншої
сторони, - маючи на увазі те, що канадська сторона звичайно
ділиться, - на конфіденційній основі, - подібною інформацію із
урядовими установами інших країн, що розслідують воєнні злочини,
після письмового повідомлення Української сторони. 4. Отримавши запит канадської сторони, українська сторона
невідкладно робитиме відповідні кроки, щоб: а) представляти документи та інші докази, включно із
будь-якими давнішими свідченнями очевидців, які могли б стати
свідками також для канадської сторони; б) встановлювати прізвища, імена і місце проживання ймовірних
свідків. Результати такої допоміжної діяльності української сторони
повідомлятимуться канадській стороні у найкоротші строки. 5. Українська сторона вживатиме всіх необхідних заходів, що
дозволятимуть канадській стороні проводити наступного роду
розслідування на території України: а) проводити опитування свідків і отримувати від них
добровільно підписані показання; б) отримувати повний доступ до всіх організацій, включно з
архівами і установами прокуратури, які мають у своєму
розпорядженні документи, судові справи або інші важливі для
слідства матеріали; мати право копіювати такі матеріали і судові
записи та інші матеріали і вивозити їх до Канади. Відповідно до
прохання канадської сторони, копії документів будуть завірятися
таким чином, щоб бути прийнятими для канадського суду; в) відвідувати місця, де були вчинені ймовірні злочини,
фотографувати ці місця і проводити там такого роду судову
експертизу, яка вважатиметься за доцільну; г) проводити експертний аналіз документів та інших здобутих
речових доказів. На прохання канадської сторони, українська сторона надаватиме
для допомоги своїх експертів, а також інші бажані види допомоги
для канадської сторони, щоб полегшувати ведення судової
експертизи, та експертного аналізу, а також відвідувати місця
подій.
III. Збирання доказів в Україні
6. У кожному випадку, коли канадський суд видаватиме
постанову щодо необхідності збирання доказів в - Україні, це
відбуватиметься наступним способом: а) українська сторона якнайшвидше вживатиме необхідних
заходів, щоб полегшувати збирання таких доказів; б) процес збирання доказів проходитиме під наглядом
канадського судді, і свідчення очевидців братимуться у
відповідності до канадських процедурних правил оформлення
доказових матеріалів; в) українська сторона дозволятиме представникам канадської
сторони, самим звинувачуваним, а також представникам
звинувачуваних були присутніми при проведенні допитів і
перехресних допитів свідків у відповідності до канадських
процедурних правил оформлення доказових матеріалів; г) українська сторона згідно із правилами процедури
забезпечуватиме обов'язкове прибуття свідків і дачу показань під
час слухань, а також виготовлення документів та інших доказових
матеріалів; д) перебіг всіх судових засідань перекладатиметься
англійською або французькою мовою, - як того бажатиме канадська
сторона; е) перекладачі, вибрані канадською стороною, здійснюватимуть
як усний, так і письмовий переклад; є) дослівно записані звіти з усіх засідань, включно із
запитаннями до свідків та їхніми відповідями, застереженнями
адвокатів і дискусіями учасників, вестимуться репортером
канадського суду для документального оформлення їх у Канаді, як
також, згідно з українським законом, службовець українського суду
робитиме протокольні записи судових засідань; ж) канадські представники влади зніматимуть на відеострічку
всі судові засідання для документального оформлення цих фільмів у
Канаді.
IV. Кінцеві погодження
7. Канадська сторона бере на себе наступні грошові витрати: а) гонорари і інші видатки для свідків, які звичайно прийняті
в Україні; б) усі кошти, пов'язані з дотримуванням умов параграфа 6; в) усі витрати, пов'язані з перебуванням представників
канадської сторони в Україні під час розслідувань. 8. Щоб забезпечити виконання умов цього Меморандуму, сторони
спілкуватимуться між собою за посередництвом поштових відправлень,
телефаксом, або іншими способами; уся інформація буде посилатися
на наступні адреси: а) українська сторона: Генеральний Прокурор України вул. Різницька, 13-15 252011, м. Київ, Україна Телефакс б) канадська сторона: Director Crimes Against Humanity and War Crimes Section The Department of Justice of Canada 239 Wellington Street, Ottawa, Ontario, Canada KIA 0H8 Телефакс (613) 952-7370
9. Сторони зобов'язуються негайно надати консультацію одна
одній у разі виникнення неясностей щодо інтерпретації, умов
застосування, або приведення в дію цього Меморандуму про
взаємопорозуміння - як у загальних рисах, так і в кожному окремому
випадку.
Вчинено в Києві, Україна, дня 25 місяця вересня 1992 року, і
в Оттаві, Онтаріо, Канада, дня 9 місяця вересня 1992 року, у двох
примірниках, кожен з яких укладено англійською, французькою та
українською мовами, при чому всі тексти після підписання набувають
однакової чинності.
(підпис) (підпис)
Генеральний прокурор За Міністерство юстиції
України Канадивгору