Документ 124_001-18, чинний, поточна редакція — Підписання від 18.05.2018

DND Identification Number: 2017110004

ТЕХНІЧНА УГОДА
між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством національної оборони Канади і Канадськими Збройними Силами про проведення заходів військової підготовки, нарощування потенціалу та надання підтримки державі, що приймає


Дата підписання:

18.05.2018


Дата набрання чинності для України:

18.05.2018

ВСТУП

Міністерство внутрішніх справ України, та Міністерство національної оборони Канади і Канадські Збройні Сили, далі - Сторони:

ураховуючи необхідність покращення спільної безпеки, забезпечення миру та стабільності, та поглиблення співробітництва в галузі оборони та безпеки,

ураховуючи положення Рамкового документа «Партнерство заради миру», узгодженого главами держав і урядів, які брали участь у засіданні Північноатлантичної ради 10 січня 1994 року,

ураховуючи положення Угоди між сторонами Північноатлантичного договору стосовно статусу їхніх збройних сил від 19 червня 1951 року (далі - НАТО УСЗС),

ураховуючи положення Угоди між державами - учасницями Північноатлантичного договору та іншими державами, які беруть участь у програмі «Партнерство заради миру» щодо статусу їхніх збройних сил, від 19 червня 1995 року (далі - УСЗС-ПЗМ),

ураховуючи положення Додаткового протоколу до Угоди між державами - учасницями Північно-атлантичного договору та іншими державами, які беруть участь у програмі «Партнерство заради миру» щодо статусу їхніх збройних сил від 19 червня 1995 року,

визнаючи, що ця Технічна угода (далі - ТУ) не впливає на жодну з міжнародних угод, що стосуються України чи Канади,

домовилися про таке:

Розділ I
ВИЗНАЧЕННЯ

1. У цій ТУ застосовуватимуться такі визначення:

1.1. Держава, що направляє (далі - ДН) - Канада.

1.2. Держава, що приймає (далі - ДП) - Україна.

1.3. Уповноважені Сторонами органи, відповідальні за впровадження цієї ТУ:

1.3.1. Від Української Сторони: Головне управління Національної гвардії України в особі командувача або його уповноважених представників.

1.3.2. Від Канадської Сторони: Об’єднане оперативне командування Канади в особі командувача або його уповноважених представників.

1.4. Сили, що прибувають - особовий склад Міністерства національної оборони Канади (далі - МНОК), Канадських Збройних Сил (далі - КЗС) та всіх допоміжних організацій, які належать до МНОК та КЗС.

1.5. Сили, що приймають - особовий склад Міністерства внутрішніх справ та Національної гвардії України.

1.6. Заходи військової підготовки (далі - ЗВП) - навчання, нарощування потенціалу сил, що приймають, та інші заходи у сфері військової або безпекової взаємодії, які відбуваються в Україні між силами, що прибувають, та силами, що приймають.

1.7. Місце проведення військової підготовки (далі - МВП) - територія проведення навчань, на якій розгортаються сили, що прибувають для участі у ЗВП. МВП буде визначено в конкретних планах або інших документах відповідно до взаємних домовленостей між Сторонами.

1.8. Підтримка, яка надається державою, що приймає (далі - ПДП) - військова та невійськова підтримка, що включає логістичну підтримку, яка надається ДП, для проведення ЗВП.

1.9. Логістична підтримка (далі - ЛП) - забезпечення харчуванням, водою, розміщенням, транспортуванням, пально-мастильними матеріалами, формою одягу, послугами зв’язку, медичним забезпеченням, боєприпасами, базовим забезпеченням (будівельні роботи у разі порушення цілісності будівель), послугами зі зберігання та використання об’єктів, навчальними послугами, наданням запасних частин, послугами з ремонту і технічного обслуговування, послугами аеропортів, послугами з налагодження та тимчасового використання транспортних засобів загального призначення та інших нелетальних зразків військової техніки.

1.10. Лист-запит (далі - ЛЗ) - ця форма буде використовуватися для сприяння та відстеження конкретних вимог із забезпечення сил, що прибувають. ЛЗ стосуватиметься взаєморозуміння між Сторонами та/або уповноваженими представниками Сторін щодо здійснення ПДП. Він також включатиме детальну інформацію про необхідну і запропоновану підтримку. ЛЗ узгоджується та підписується уповноваженими представниками Сторін. Копія ЛЗ, який буде використовуватися Сторонами, розміщена в Спільній публікації союзників AJP-4.5 (видання В редакції 1 Спільної доктрини союзників для підтримки ДП, Додаток F).

1.11. Захист сил - усі заходи та засоби, необхідні для мінімізації будь-якої загрози персоналу, об’єктам, обладнанню та операціям в усіх ситуаціях для забезпечення свободи дій і оперативної ефективності сил (Словники НАТО AAP-06).

Розділ II
МЕТА ТА УМОВИ

1. Метою цієї ТУ є встановлення загальних принципів, що регулюють надання на території України підтримки силам, що прибувають, силами, що приймають, для забезпечення військової підготовки та нарощення потенціалу. Ця ТУ та Додатки до неї також визначають порядок надання та оплати послуг (у тому числі, логістичну підтримку), які надаються ДП силам, що прибувають, відповідно до вимог, визначених у ЛЗ.

2. Положення, що стосуються цієї ТУ:

2.1. Чисельність сил, що прибувають, які братимуть участь у ЗВП, взаємно визначається Сторонами перед проведенням кожного ЗВП.

2.2. Положення цієї ТУ стосовно ПДП діють з моменту приїзду сил, що прибувають, на територію ДП та до останнього відбуття сил, що прибувають, з території ДП.

2.3. Положення цієї ТУ не повинні суперечити чинному національному законодавству держав Сторін або міжнародним угодам, що застосовуються до Сторін. Положення чинного національного законодавства держав Сторін або міжнародних угод, що застосовуються до Сторін, матимуть переважну силу, якщо будь-яке з положень цієї ТУ суперечитиме вказаному вище законодавству. Сторони негайно повідомлятимуть один одного в разі виникнення таких суперечностей.

2.4. Ця ТУ не повинна вважатися інструментом закупівель. Будь-які матеріальні закупівлі, що випливають з неї, або необхідні для виконання положень цієї ТУ, мають здійснюватися відповідними фінансовими органами згідно із законодавством.

Розділ III
ЦІЛІ

1. Цілями проведення військової підготовки та нарощування потенціалу є:

1.1. Сприяння взаєморозумінню, довірі, досягненню ефективності, професіоналізму та співпраці між силами, що прибувають, та силами, що приймають; та

1.2. Підвищення тактичних навиків та взаємосумісності сил, що прибувають, та сил, що приймають.

2. Цілі досягаються за допомогою проведення наступних ЗВП та інших заходів, які взаємно визначатимуться уповноваженими представниками Сторін:

2.1. Підготовка підрозділів, у тому числі індивідуальна та колективна підготовка особового складу, у сфері забезпечення внутрішньої безпеки та колективної оборони.

2.2. Підготовка особового складу зі знешкодження боєприпасів, навчання з питань боротьби із саморобними вибуховими пристроями.

2.3. Медична підготовка та організація медичного забезпечення.

2.4. Модернізація логістики.

2.5. Професійний розвиток та освіта, а саме: мовні курси, підготовка штабних офіцерів, планування господарської діяльності, планування міжвідомчих заходів (операцій), питання гендерної рівності, безпеки, етики, стратегічного лідерства та інші заходи і семінари, що пропонуються в межах Програми військової підготовки та співробітництва сил, що прибувають.

3. Зазначені цілі в подальшому будуть розширені шляхом нарощування потенціалу, у тому числі, але не обмежуючись, проведенням курсів підготовки з розвитку лідерських якостей, стратегічних комунікацій, наставництва і наданням стратегічних радників.

4. За потреби Сторони розроблять взаємно прийнятну програму для кожного з вищезазначених напрямків підготовки. Будь-які зміни до цих програм будуть затверджуватись Сторонами у взаємно узгоджений строк.

5. ПДП щодо цих напрямків підготовки буде визначено надалі у відповідних ЛЗ.

Розділ IV
ВІДПОВІДНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ УКРАЇНСЬКОЇ СТОРОНИ

1. Українська Сторона забезпечуватиме регулярне та постійне відвідування ЗВП українським персоналом, як це взаємно визначено Сторонами.

2. На вимогу однієї Сторони інша Сторона повинна надати письмове засвідчення в тому, що персонал, який братиме участь у ЗВП, відповідає необхідним критеріям, надійний та має високий рівень етичної та професійної поведінки. У разі виникнення сумнівів з боку сил, що прибувають, вони мають право відмовити такій особі або особам в участі у ЗВП.

Розділ V
ЮРИДИЧНИЙ АСПЕКТ

1. Під час перебування на території ДП сили, що прибувають, дотримуватимуться законодавства ДП відповідно до статті II НАТО УСЗС, включеній до ПЗМ УСЗС. Українська Сторона надаватиме юридичну допомогу силам, що прибувають, за необхідності або на їх запит.

2. Під час розроблення планів та інструкцій з військової підготовки можуть використовуватись нормативні документи НАТО та ПЗМ.

3. Домовленості про юрисдикцію, що поширюватимуться на сили, що прибувають, визначені в статті VII НАТО УСЗС, включеній до ПЗМ УСЗС.

4. У разі взяття під варту будь-якої особи сил, що прибувають, уповноваженими органами ДП, про це негайно інформуватимуться сили, що прибувають.

Розділ VI
МИТО, ПОДАТКИ, ЗБОРИ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКУ

1. Відповідно до статей X та XI НАТО УСЗС, включених до ПЗМ УСЗС, рухоме майно сил, що прибувають (у тому числі, але не лише, зафрахтовані судна, літаки, інші транспортні засоби), звільнятимуться від податків, зобов’язань, дорожніх зборів чи інших офіційних платежів або зборів на період проведення ЗВП.

2. При перетині державного кордону ДП сили, що прибувають, повинні мати при собі і представляти на вимогу такі документи:

2.1. Військове посвідчення особи (національне посвідчення особи, видане ДН, або паспорт для цивільних осіб).

2.2. Наказ про відрядження зразка НАТО.

3. ДП розглядатиме перелічені вище документи як такі, що необхідні для в’їзду та виїзду на/з території ДП сил, що прибувають. Сили, що прибувають, не підпадають під дію правил паспортно-візового режиму і не підлягають імміграційному контролю, як це визначено в НАТО УСЗС, включеній до ПЗМ УСЗС.

4. Військова техніка та вантаж ДН, які прибувають на територію ДП, оформлюватимуться відповідно до законодавства та митних процедур ДП.

5. Доступ до військових аеропортів та їх пунктів вивантаження звільнятиметься від оподаткування.

6. У разі необхідності, сили, що прибувають, ввозитимуть обладнання та майно, яке необхідне для проведення військової підготовки, професійного розвитку та нарощування потенціалу. Сили, що прибувають, надаватимуть уповноваженому представнику Української Сторони, відповідальному за сприяння в митному оформленні, інформацію, необхідну для митного оформлення, за 30 днів до прибуття обладнання та майна на територію ДП. Ця інформація повинна містити відомості про найменування, серійні номери (за наявності), якісні та кількісні показники та режим увезення обладнання і майна відповідно до митного законодавства ДП. У разі необхідності швидкої доставки представник ДП сприятиме ДН у прискоренні процедур митного оформлення. Українська Сторона забезпечуватиме супровід під час перетинання кордону персоналом, транспортними засобами та військовим обладнанням ДН. Українська Сторона надаватиме представникам ДН контактну інформацію особи, яка здійснює супровід.

7. ДН сплачуватиме витрати, пов’язані з перевезенням вантажів та послугами посередників.

Розділ VII
ФІНАНСОВІ ПИТАННЯ

1. Сторони фінансово відповідальні за кошти, витрачені у власних інтересах, якщо інше не передбачено в цій ТУ та Додатках до неї. У цій ТУ та Додатках до неї перелічені види забезпечення, які здійснюються ДП.

2. Усі платежі та операції з ДП здійснюються в національній валюті України (гривні).

3. Комісійні збори, пов’язані з будь-якою оплатою або банківським переказом, покриваються за рахунок Сторони, що здійснює оплату.

4. Логістична підтримка, яка визначена в цій ТУ, надається на основі відшкодування згідно з Додатком A.

5. Оплата здійснюється за рахунками-фактурами, виданими відповідно до ЛЗ, підписаних уповноваженими представниками Сторін.

6. Рахунки-фактури передаються Канадському Аташе з питань оборони, акредитованому в Україні.

7. Будь-які зміни, що впроваджуються будь-якою зі Сторін та мають фінансові наслідки щодо ЗВП, які проводяться в рамках цієї ТУ, попередньо повідомляються іншій Стороні в письмовій формі перед їх впровадженням. Сторони проводять консультації до впровадження будь-яких запропонованих змін з метою мінімізації їх фінансового впливу на заходи, які проводяться в рамках цієї ТУ.

Розділ VIII
ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

1. Види ПДП, що здійснюються цивільними постачальниками, будуть надаватися на підставі окремих цивільно-правових договорів між силами, що прибувають, і цими постачальниками та не включаються до цієї ТУ.

2. Українська Сторона забезпечує:

2.1. ПДП, визначену в Додатку A.

2.2. Медичну та стоматологічну допомогу відповідно до Додатка B.

2.3. Зв’язок та підтримку роботи інформаційних систем відповідно до Додатка D.

2.4. Доступ до місць проведення підготовки, полігонів та об’єктів.

2.5. Забезпечення осіб, що беруть участь у ЗВП, транспортними послугами, місцями для проживання, пайками, паливом, обладнанням, зброєю і боєприпасами.

3. Сили, що прибувають:

3.1. Відшкодовують Українській Стороні витрати за ПДП, надану відповідно до положень цієї ТУ.

3.2. Здійснюють переміщення по території ДП відповідно до правил дорожнього руху ДП у координації з уповноваженими представниками ДП.

3.3. Обережно використовуватиме обладнання, що надається ДП, та повертатиме його до свого від’їзду в тому ж стані, у якому воно отримано, крім випадків його зносу за умови обережного використання.

4. Детальна інформація стосовно ПДП визначається у ЛЗ.

5. ЛЗ підписується керівником сил, що прибувають, або його/її уповноваженим представником та відповідним уповноваженим представником ДП.

6. Контактні особи Сторін:

Представник України

Представник Канади

Ім’я: полковник Грабчак Володимир

Ім’я: полковник Ірвін Браян

Підрозділ/Організація: Управління міжнародного співробітництва Головного управління Національної гвардії України

Підрозділ/Організація: військовий аташе, Посольство Канади в Україні

Телефон: +38 044 462 47 22

Телефон: +380 44 590 3140/3141

Електронна адреса:
international@ngu.gov.ua

Електронна адреса:
Brian.Irwin@international.gc.ca

Представник України

Представник Канади

Ім’я: полковник Мальцев Сергій

Ім’я: командувач Пол А.Гравел

Підрозділ/Організація:
Управління міжнародного співробітництва Головного управління
Національної гвардії України

Підрозділ/Організація:
Об’єднане оперативне командування Канади, J3 в Європі

Телефон: +38 044 249 28 48

Телефон: +1 613-945-2373

Електронна адреса:
international@ngu.gov.ua

Електронна адреса:
paul.gravel@forces.gc.ca

Розділ IX
ЗАХИСТ СИЛ, ЩО ПРИБУВАЮТЬ

1. Сили, що приймають, здійснюватимуть необхідні заходи для забезпечення захисту сил, що прибувають, впродовж періоду МВП.

2. Сторони тісно взаємодіють одна з одною для захисту сил, що прибувають, їх майна та обладнання, обмінюються інформацією щодо наявності загроз.

Розділ X
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Сили, що прибувають, мають дотримуватися законів та правил ДП, які стосуються охорони навколишнього середовища згідно з Додатком C.

Розділ XI
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

1. Відповідно до положень цього розділу ТУ може здійснюватися обмін лише інформацією НАТО (дозволеною до передачі відповідно до ПЗМ) з обмеженим доступом.

2. Інформація НАТО (дозволена до передачі відповідно до ПЗМ) з обмеженим доступом може використовуватися, передаватися, зберігатися, оброблятися, бути захищеною та знищеною згідно з документом «Безпека в рамках Організації Північноатлантичного договору», С-М (2002) 49 від 17 червня 2002 року і поправками до нього та в рамках Угоди про безпеку між Урядом України і Організацією Північноатлантичного Договору від 13 березня 1995 року, ратифікованою Верховною Радою України 12 вересня 2002 року, та Адміністративними домовленостями щодо охорони інформації з обмеженим доступом між Урядом України та Організацією Північноатлантичного Договору від 28 вересня 2016 року, ратифікованими Законом України від 24.05.2017 № 2068-VIII.

3. Інформація НАТО (дозволена до передачі відповідно до ПЗМ) з обмеженим доступом передаватиметься виключно міжурядовими каналами або каналами, погодженими уповноваженими органами Сторін у сфері забезпечення безпеки. Така інформація повинна мати гриф обмеження доступу та дані про державу-відправника.

4. Кожна Сторона вживає заходів для того, щоб інформація, отримана в результаті реалізації цієї ТУ, була захищена від подальшого розголошення без згоди на це іншої Сторони.

Відповідно, кожна Сторона гарантує, що:

4.1. Сторони не розголошуватимуть інформацію НАТО (дозволену до передачі відповідно до ПЗМ) з обмеженим доступом будь-якій організації чи третій стороні без попередньої письмової згоди на це Сторони, якій належить ця інформація.

4.2. Сторони не використовуватимуть інформацію НАТО (дозволену до передачі відповідно до ПЗМ) з обмеженим доступом з іншою метою, ніж це передбачено цією ТУ.

4.3. Сторони відповідають за нерозповсюдження та обмежений доступ до інформації, яка стосується цієї ТУ.

5. Сторони розслідують випадки, у яких інформація НАТО (дозволена до передачі відповідно до ПЗМ) з обмеженим доступом була втрачена або передана будь-якій іншій організації чи будь-якій третій стороні. Кожна Сторона повинна також своєчасно та в повному обсязі інформувати іншу Сторону про подробиці будь-яких таких випадків та кінцеві результати розслідування.

6. Сторони нестимуть відповідальність за використання, збереження та передачу будь-якій іншій організації чи будь-якій третій стороні інформації, отриманої під час реалізації цієї ТУ, і після припинення дії цієї ТУ.

Розділ XII
ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ

1. Претензії, що виникатимуть у зв’язку з діяльністю Сторін, вирішуватимуться відповідно до положень статті VIII НАТО УСЗС та ПЗМ УСЗС.

2. У випадку аварії або нещасного випадку, результатом яких є пошкодження або травми, сили, що прибувають, повинні в найкоротші терміни повідомити уповноважених осіб сил, що приймають.

Розділ XIII
ПОРЯДОК НОСІННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ФОРМИ ТА ЗБРОЇ

1. Відповідно до положень статті V НАТО УСЗС та ПЗМ УСЗС під час проведення заходів військової підготовки на території ДП сили, що прибувають, носять військову форму своєї держави та можуть носити цивільну форму одягу за дозволом керівника сил, що прибувають.

2. Відповідно до положень статті VI НАТО УСЗС та ПЗМ УСЗС сили, що прибувають можуть носити табельну зброю і боєприпаси в межах МВП, або пересування з/до МВП для забезпечення ЗВП.

Розділ XIV
ПРОЦЕДУРИ РОЗСЛІДУВАННЯ АВАРІЙ ТА НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

1. Розслідування аварій та нещасних випадків за участю сил, що прибувають, здійснюватиметься відповідним органом ДП. ДН має право на присутність свого спостерігача при розгляді обставин, які виникли в результаті аварії чи нещасного випадку за участю сил, що прибувають.

2. У разі необхідності, ДН може проводити додаткове службове розслідування, якщо це передбачено її законодавством та не суперечить законодавству ДП. Якщо до службового розслідування, яке проводиться ДН, залучається персонал ДП, участь ДП регулюється законодавством ДП.

3. ДН покриватиме всі витрати, пов’язані з її участю у проведенні розслідування.

4. ДП надаватиме уповноваженому представнику ДН копію звіту про розслідування аварії або нещасного випадку.

Розділ XV
ВИПАДКИ СМЕРТІ ПРЕДСТАВНИКА СИЛ, ЩО ПРИБУВАЮТЬ

Про смерть особи з числа персоналу ДН на території ДП терміново повідомляється уповноважений орган ДН. Детальний порядок дій після смерті особи з числа персоналу ДН визначено в Додатку B.

Розділ XVI
МЕДИЧНЕ ТА СТОМАТОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДН організовує домедичну допомогу персоналу ДН. У разі необхідності ДН та ДП надають невідкладну медичну допомогу з метою збереження життя, кінцівок, зору та проводять невідкладні заходи щодо стабілізації стану пацієнта до евакуації згідно з Додатком B.

Розділ XVII
ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

ДН забезпечує присутність свого представника, відповідального за зв’язки з громадськістю. Діяльність щодо зв’язків з громадськістю під час проведення ЗВП координується уповноваженими представниками Сторін. Політика щодо зв’язків з громадськістю по відношенню до ПК узгоджується ДН перед проведенням кожного ЗВП.

Розділ XVIII
Контроль якості

Кожна Сторона відповідає за якість власних матеріально-технічних засобів. Уповноважений орган України контролюватиме якість логістичного забезпечення ДП, що надається силам, що прибувають.

Розділ XIX
РОЗБІЖНОСТІ В ТЛУМАЧЕННІ ТА ЗАСТОСУВАННІ

Будь-які розбіжності в тлумаченні або застосуванні положень цієї ТУ вирішуватимуться уповноваженими представниками Сторін шляхом консультацій і не виноситимуться на розгляд національного або міжнародного суду або будь-якої третьої сторони.

Розділ XX
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

За взаємною згодою Сторін до цієї ТУ та її Додатків можуть вноситися зміни або доповнення в письмовій формі. Ці зміни та доповнення становитимуть невід’ємну частину цієї ТУ і набиратимуть чинності з дати їх підписання останньою Стороною.

Розділ XXI
НАБРАННЯ ЧИННОСТІ, ТЕРМІН ДІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ

1. Ця ТУ набирає чинності з дати її підписання останньою Стороною.

2. Дія цієї ТУ може припинятися за взаємною письмовою згодою Сторін. У випадку припинення дії ТУ відповідні положення будуть і надалі застосовуватися стосовно будь-яких питань, які не були вирішені на момент припинення її дії.

3. Будь-яка зі Сторін може в односторонньому порядку припинити дію цієї ТУ, повідомивши іншу Сторону в письмовій формі за 30 днів. Сторона, що припиняє дію цієї ТУ, не звільняється від тих фінансових зобов’язань перед іншою Стороною, які були взяті до припинення дії цієї ТУ. Фінансові витрати, що виникли внаслідок припинення дії цієї ТУ, подаються Стороні, що припиняє її дію, для відшкодування впродовж 60 календарних днів після припинення дії цієї ТУ.

4. Ця ТУ підписана у двох примірниках українською і англійською мовами по одному для кожної Сторони.


За Міністерство внутрішніх справ
України

За Міністерство Національної оборони
і Канадські Збройні Сили


(підпис)

(підпис)


Ю.В. АЛЛЕРОВ

У.Ф. СЕЙМУР


Генерал-полковник

Генерал-майор


Командувач
Національної гвардії України

Заступник командувача
Об’єднаного оперативного
командування Канади


Дата: 18.05.2018

Дата: 18.05.2018Додаток A

ПІДТРИМКА ДЕРЖАВИ, ЩО ПРИЙМАЄ

ПДП може бути надана силам, що прибувають, на основі фінансового відшкодування або безкоштовно.

1. ПДП, яка здійснюється безкоштовно. Сили, що приймають, надають нижченаведену підтримку безкоштовно в разі наявності (більш детально у подальших ЛЗ):

1.1. Використання спільно визначених військових об’єктів, майна та територій для проведення ЗВП. ДП забезпечуватиме справність та безпечний стан військових об’єктів, які надаються силам, що прибувають, включаючи, але не обмежуючись відсутністю загроз від нерозірваних боєприпасів, загроз екологічного характеру, електричного струму та газових сполук. Об’єкти, які надаватимуться силам, що прибувають, як мінімум, повертатимуться ДП у тому ж стані, у якому були надані.

1.2. Розміщення флагштоків з державним прапором та іншими прапорами сил, що прибувають.

1.3. Забезпечення меблями у відповідній кількості згідно з ЛЗ.

1.4. Доступ до джерел споживання електроенергії, води, каналізації та інших комунальних послуг.

1.5. Військовий телефонний зв’язок та військова дротова мережа.

1.6. Використання радіочастот.

1.7. Протипожежний захист об’єктів, обладнання та особового складу.

1.8. Географічні карти.

1.9. Юридична допомога в укладенні силами, що прибувають, договорів з цивільними підрядниками.

1.10. Доступ та використання навчальних приміщень і полігонів.

1.11. Забезпечення перекладачів на місцях проведення навчання.

1.12. Зовнішня та інфраструктурна безпека, пов’язана з об’єктами, що використовуються для ЗВП.

1.13. Підтримка, що надається військовим персоналом сил, що приймають, та військовим майном (крім додаткових витрат).

1.14. Місця для зберігання зброї та боєприпасів (конкретні вимоги Сторін повинні бути перелічені в ЛЗ).

1.15. Доступ до військових повітряних пунктів розвантаження без аеропортових зборів, які безпосередньо не пов’язані із запитуваними, наданими та отриманими послугами.

2. ПДП, яка відшкодовується.

За запитом, без порушень домовленостей щодо надання безкоштовних послуг, нижченаведена ПДП надається на основі відшкодування (згідно з тарифами, за якими ці послуги надаються представникам ДП):

2.1. Додаткові витрати, пов’язані із проживанням сил, що прибувають, на військових об’єктах.

2.2. Медичне та стоматологічне забезпечення за межами військових об’єктів ДП.

2.3. Матеріали та обладнання, необхідне для розгортання тимчасових об’єктів.

2.4. Придбання витратних матеріалів.

2.5. Харчування на військових об’єктах.

2.6. Телефонні послуги та інші послуги зв’язку.

2.7. Використання електроенергії, води, каналізації та інших комунальних послуг.

2.8. Тимчасовий найм цивільного персоналу.

2.9. Оренда цивільних об’єктів у разі відсутності або невідповідності військових об’єктів.

2.10. Вивезення сміття.

2.11. Пально-мастильні матеріали.

2.12. Транспортування.

2.13. Послуги з ремонту та відновлення техніки.

2.14. Будівельне обладнання та матеріали.

2.15. Мішені та додаткові послуги на полігонах та стрільбищах.

2.16. Оренда транспортних засобів для навантаження та розвантаження контейнерів.

2.17. Боєприпаси для сил, що прибувають.

3. За запитом, сили, що приймають, можуть надавати сприяння силам, що прибувають, в укладенні контрактів на постачання матеріалів та послуг, яких не може надати ДП, які зазначені у вищенаведених пунктах 1 та 2, шляхом надання переліків підрядників або відповідних контактів, а також забезпечення сил, що прибувають, перекладацькими послугами для укладення контрактів.

4. Для відшкодування витрат, передбачених цим Додатком, за послуги, які надає ДП, уповноважений орган ДП надаватиме рахунок-фактуру разом із ЛЗ та оригіналами документів на адресу Апарату аташе з питань оборони при Посольстві Канади в Україні.

5. Якщо сили, що прибувають, відмовляються від попередньо запитаних у ЛЗ та узгоджених матеріалів та послуг після проведення на них витрат з боку ДП, ДН відшкодовуватиме витрати на такі матеріали та послуги.

6. Платежі здійснюються протягом 60 діб з моменту отримання рахунку-фактури шляхом переведення коштів на визначений уповноваженим органом ДП банківський рахунок.

7. Будь-який ЛЗ сил, що прибувають, стосовно надання додаткової логістичної підтримки, не визначеної в цій ТУ та Додатках до неї, за умови, якщо вартість послуг може відшкодуватися ДН, подається на розгляд та оцінку уповноваженому органу ДП для визначення можливостей його забезпечення.

8. У випадку побудови силами, що прибувають, нових, удосконалення або реконструкції існуючих об’єктів інфраструктури, таких як об’єкти навчальної матеріально-технічної бази, положення щодо фінансування та права власності будуть спільно узгоджуватися Сторонами.Додаток B

МЕДИЧНЕ ТА СТОМАТОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. ДН надає медичну допомогу першого рівня (Рівень 1 НАТО) на ЗВП, у разі потреби, співпрацюючи з медичним персоналом ДП. ДП надає медичну допомогу другого та третього рівнів (лабораторні дослідження, радіологія, ЕКГ, госпіталізація, включаючи невідкладну допомогу) відповідно до оцінки стану головним медичним спеціалістом (ГМС) сил, що прибувають. Медична допомога четвертого рівня (догляд) надаватиметься відповідно до положень цього Додатка, а також відповідних ЛЗ.

2. ДН розгортатиме медичний пункт з необхідним медичним обладнанням та майном для надання медичної допомоги першого рівня. ДН координуватиме евакуацію хворого або травмованого персоналу сил, що прибувають, якщо вимоги перевищують можливості ДП.

3. ДП забезпечуватиме виділення автомобілів швидкої допомоги у разі необхідності транспортування пацієнтів з числа особового складу ДН до лікувальних закладів ДП. На запит ДП забезпечуватиме необхідну координацію для покращення надання медичної допомоги та лікування всього персоналу сил, що прибувають, який потребує медичної допомоги від ДП. Представник ДП призначатиме контактну особу, яка володіє українською та англійською мовами, яка перебуватиме в медичному пункті цілодобово на весь час проведення ЗВП. Персонал ДП, який володіє українською та англійською мовами, виконуватиме функції комунікації в процесі приймання осіб з числа персоналу ДН до медичних закладів ДП, якщо це буде необхідно. ГМС сил, що прибувають, призначатиме контактну особу, яка, по можливості, володіє українською та англійською мовами, з числа медичного персоналу сил, що прибувають, для роботи з контактною особою ДП.

4. Медична допомога першого рівня надаватиметься безкоштовно в медичних закладах Української Сторони.

5. Сили, що приймають, надаватимуть місце для функціонування медичного пункту. Це місце передбачатиме розташування одного офісу та наявність достатнього простору для надання медичної допомоги та розміщення пацієнтів в зоні проведення ЗВП. Робота медичного персоналу здійснюється на території розміщення сил, що прибувають, для створення сприятливих умов для надання медичної допомоги персоналу сил, що прибувають. ДП забезпечуватиме медичний пункт сил, що прибувають, медичним киснем для надання медичної допомоги першого рівня та для польових автомобілів швидкої допомоги і поновлюватиме його за запитом.

6. У разі необхідності перед початком кожного навчального циклу, ГМС сил, що прибувають, обладнуватимуть пункти приймання травмованих. Порядок евакуації травмованих з ЗВП до медичних закладів з відповідним рівнем надання медичної допомоги визначатиметься ГМС сил, що прибувають, спільно з ГМС сил, що приймають.

7. Сили, що прибувають, відшкодовуватимуть ДП витрати за надання персоналу сил, що прибувають, всіх медичних послуг вище першого рівня, включаючи витрати на здійснення евакуації до медичних установ, які надають медичну допомогу другого та третього рівнів, цивільними засобами медичної евакуації. Медичний персонал сил, що прибувають, за сприяння медичного персоналу ДП координуватиме будь-які виплати за надану медичну допомогу. Лікувальні заклади ДП визначатимуть порядок та механізми відшкодування витрат на надання медичної допомоги персоналу сил, що прибувають, шляхом вибору бажаного способу відшкодування безпосередньо з бланку-заяви про виплату страхового відшкодування, який надаватиметься закладу надання медичної допомоги ДП медичним персоналом сил, що прибувають. Рахунки передаватимуться компанії Медаві Блу Кросс (Medavie Blue Cross) через медичний персонал сил, що прибувають, або безпосередньо Координатору федеральної системи обробки запитів Групи з охорони здоров’я Збройних Сил Канади та включатиме:

а. Прізвище, ім’я, особистий номер, ідентифікаційний номер адміністратора з питань охорони здоров’я сил, що прибувають, тип наданої послуги, дату та вартість послуги.

b. Прізвище, ім’я, контактний номер та поштову адресу представника, що надав медичні послуги.

c. Найменування закладу, тип грошової валюти, тип оплати, назву банку, включаючи номер банківського рахунку, у разі необхідності, код Товариства всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій (SWIFT) та міжнародний номер банківського рахунку.

8. ДП надаватиме медичну та стоматологічну допомогу персоналу сил, що прибувають, у лікувальних закладах та стоматологічних клініках на тих самих умовах, на яких вона надається силам, що приймають.

9. Лікарі сил, що прибувають, відповідно до їх спеціалізації та кваліфікації можуть надавати рекомендації щодо надання медичної допомоги та сприяти лікуванню персоналу сил, що прибувають, у лікувальних закладах ДП за взаємним погодженням. За межами МВП та пунктів надання медичної допомоги лікарі сил, що прибувають, надаватимуть медичну допомогу лише персоналу сил, що прибувають.

10. ДП регулярно надаватиме інформацію англійською мовою щодо поточного стану всіх пацієнтів з числа персоналу сил, що прибувають, які перебуватимуть у медичних закладах ДП. Під час лікування персоналу сил, що прибувають, у медичних закладах, ДП робитиме все можливе, щоб забезпечити постійну присутність контактної особи, яка знайома з медичною справою та володіє англійською мовою, для забезпечення комунікації між пацієнтом з особового складу сил, що прибувають, медичним персоналом ДП та сил, що прибувають.

11. У разі можливості, представнику сил, що прибувають, може бути дозволено постійно залишатись з пацієнтом з числа персоналу сил, що прибувають. За наявності, госпіталізованим пацієнтам з особового складу сил, що прибувають, надаватимуться окремі палати.

12. Організація медичної допомоги четвертого рівня тa стоматологічних послуг покладається на сили, що прибувають.

13. Сили, що прибувають, надаватимуть одного (1) молодшого медичного працівника під час проведення медичної евакуації особи з особового складу сил, що прибувають. Автомобілі швидкої допомоги ДП знаходитимуться біля медичного пункту, якщо вони не залучені до евакуації персоналу сил, що приймають. Перед початком кожного ЗВП, ДП та персонал сил, що прибувають, координуватимуть з медичним персоналом порядок проведення евакуації.

14. У разі необхідності персоналу сил, що прибувають, надаватиметься доступ до цивільних лікувальних закладів третього та четвертого рівнів (повний спектр медичних послуг), а також засоби медичної повітряної/наземної евакуації. Координація заходів лікування та евакуації здійснюватиметься уповноваженим органом ДП за консультацій з ГМС сил, що прибувають.

15. Українська Сторона забезпечуватиме медичну евакуацію персоналу сил, що прибувають, протягом проведення ЗВП на тих самих умовах, що і для персоналу ДП.

16. На запит сил, що прибувають, Українська Сторона дозволятиме надання медичної допомоги в альтернативних лікувальних закладах, розташованих поблизу МВП. Відшкодування витрат здійснюватиметься згідно з пунктом 7 цього Додатка.

17. ДП здійснюватиме нагляд за дотриманням санітарних норм та правил охорони здоров’я і праці з метою контролю та забезпечення відповідності об’єктів відповідним національним стандартам охорони праці та охорони здоров’я. Сили, що прибувають, гарантуватимуть, що персонал сил, що прибувають, проходить повне медичне обстеження (до та після відрядження), а також проходить інструктаж з питань можливих загроз. Інструктаж повинен включати відповідні заходи медичної протидії загрозам.

18. Сили, що прибувають, відповідають за направлення підготовленого та оснащеного спеціаліста з медичної профілактики. ДП надає спеціалісту з медичної профілактики можливість проведення превентивних медичних оглядів з метою боротьби з хворобами та запобігання травмам, не непов’язаним з виконанням бойового завдання. Ці процедури включають: щоденні огляди місць проживання на наявність шкідників, слідкування за дотриманням особистої гігієни, санітарії та процедурою утилізації сміття; огляд інших об’єктів, що використовуються силами, що прибувають, наприклад, душові кабіни, вбиральні та робочі місця в МВП.

19. Якщо це не суперечить контрактам, ДП дозволятиме силам, що прибувають, регулярно проводити тестування води та харчових продуктів в їдальнях сил, що прибувають. ДП дозволятиме на регулярній основі силам, що прибувають, доступ до об’єктів, що належать ДП, для перевірки методів та способів приготування їжі, чистоту кухонь та їдалень.

20. Сили, що прибувають будуть координувати у взаємодії зі своїм медичним персоналом всі стратегічні медичні евакуації з місця проведення ЗВП до Канади з Об’єднаним центром проведення операцій 1-ї Повітряної Дивізії ЗС Канади через виклик офіцера, відповідального за координацію аеромедичних евакуацій, та хірурга Об’єднаного оперативного Командування Збройних Сил Канади.

21. У разі загибелі персоналу сил, що прибувають, у ході проведення ЗВП, про факт загибелі терміново доповідається уповноваженим органам Сторін. ДП забезпечує тимчасове зберігання тіла, включаючи використання моргів для будь-якого померлого персоналу сил, що прибувають.

22. Розтин здійснюється медичним персоналом ДП, якщо це передбачено законодавством ДП, або на запит сил, що прибувають. Сили, що прибувають, визначать представника для спостереження за розтином. За запитом ДП зобов’язується надати командиру та уповноваженому представнику сил, що прибувають, звіт про результати проведення розтину.

23. Необхідні витрати, що пов’язані із загибеллю особи з числа персоналу сил, що прибувають, включаючи транспортування, розтин, похоронні процедури, оплачуються силами, що прибувають.

24. Сили, що прибувають, відшкодовують витрати ДП, пов’язані з наданням медичних послуг та лікуванням персоналу сил, що прибувають, на території ДП, за винятком послуг, що надаються безкоштовно. Відповідні рахунки направляються уповноваженому сил, що прибувають, разом із перекладом наданих послуг.

25. Сили, що прибувають, та сили, що приймають, ведуть документацію, що стосується положень цього Додатка.Додаток C

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

1. Сторони вживатимуть спільний, превентивний підхід для захисту навколишнього середовища. З метою запобігання тривалого впливу на навколишнє середовище або загрози здоров’ю та безпеці людей, питання зменшення потенційних ризиків забезпечуватимуться за участю офіцерів з питань захисту навколишнього середовища, призначених командирами сил, що прибувають, та сил, що приймають.

2. Сили, що прибувають, вживатимуть заходів щодо захисту навколишнього середовища, як того вимагає відповідне законодавство з охорони навколишнього середовища. Ці заходи здійснюватимуться відповідно до стандартів та норм, прийнятих та запроваджених Сторонами. Сили, що приймають, до початку будь-яких ЗВП надаватимуть силам, що прибувають, інструктивні матеріали англійською мовою щодо захисту навколишнього середовища у МВП.

3. З урахуванням наявності, сили, що приймають, забезпечать зберігання, збір та знищення всіх типів відходів, включаючи тверді та медичні, відповідно до законодавства ДП щодо захисту навколишнього середовища. Сили, що приймають, забезпечать наявність контейнерів для шкідливих та нешкідливих відходів у МВП.

4. У разі екологічного інциденту або аварії (наприклад: розливу пально-мастильних матеріалів) у результаті діяльності сил, що прибувають, сили, що прибувають, забезпечуватимуть усунення будь-якої шкоди, заподіяної навколишньому середовищу, та негайно інформуватимуть сили, що приймають. На ранньому етапі планування кожного ЗВП, якщо власні можливості сил, що прибувають, розглядатимуться як недостатні, вони звертатимуться за додатковою підтримкою щодо реагування на загрози навколишньому середовищу, включаючи загрози розливу пально-мастильних матеріалів.

5. Все транспортування небезпечних матеріалів здійснюватиметься відповідно законодавства та правил ДП і відповідних міжнародних договорів щодо транспортування таких матеріалів. У разі необхідності врегулювання питань щодо забезпечення захисту навколишнього середовища від небезпечних відходів, сили, що прибувають, надаватимуть всю інформацію, необхідну для переміщення шкідливих матеріалів через кордон відповідно до Базельської конвенції про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням і законодавством, стандартами, вимогами та правилами ДП, прийнятими для імплементації Базельської конвенції.

6. Сили, що прибувають, здійснюватимуть, у разі необхідності, оцінку стану навколишнього середовища до, під час та після проведення ЗВП в МВП. Сили, що приймають, на запит надаватимуть підтримку відповідно до наявних ресурсів, на основі попереднього планування та відповідно до законодавства ДП.

7. Відповідно до типу та тривалості ЗВП, у разі необхідності за погодженням Сторін, сили, що прибувають, можуть здійснювати оцінку базового стану навколишнього середовища, оцінювання впливу на навколишнє середовище та/або підготовку доповідей щодо стану навколишнього середовища стосовно всіх спільно визначених місць. Сили, що приймають, вчасно надаватимуть будь-яку наявну інформацію, яка буде корисною для визначення, опису або характеристики базового стану навколишнього середовища.Додаток D

ЗВ’ЯЗОК ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

1. Сили, що прибувають, використовуватимуть обладнання зв’язку на погоджених із уповноваженим органом ДП діапазонах частот відповідно до законодавства ДП. Частоти надаватимуться силам, що прибувають, безкоштовно для використання під час ЗВП.

2. Сили, що прибувають, безоплатно використовуватимуть розташовані на об’єктах та МВП військові засоби телефонного зв’язку та військової дротової мережі.

3. Будь-які послуги міжнародного телефонного зв’язку, комерційні лінії факсового зв’язку та Інтернету підключатимуться та використовуватимуться на підставі договору між силами, що прибувають, та цивільними постачальниками або між силами, що прибувають, та представниками ДП за запитом (за рахунок сил, що прибувають).

4. Сили, що прибувають, використовуватимуть власну інформаційну комунікаційну систему, яка може включати антени супутникового зв’язку, ультракороткохвильові, короткохвильові та високочастотні антени для забезпечення виконання завдань сил, що прибувають, та зв’язку з Канадою відповідно до законодавства ДП.

5. Сили, що прибувають, можуть використовувати власні коди, криптографічні системи та інші засоби захисту зв’язку на всіх засобах зв’язку, що належать силам, що прибувають.

6. Деякі об’єкти зв’язку, які використовуватимуться силами, що прибувають, визначатимуться як зони доступу виключно канадського особового складу. Допуск до цих приміщень матимуть лише сили, що прибувають.

7. За взаємним погодженням, сили, що приймають, забезпечують доступ персоналу зв’язку до визначених засобів телефонного зв’язку та дротової мережі, комунікаційних систем та визначених об’єктів у МВП.

8. На запит сили, що приймають, надають схеми мережевого та телефонного зв’язку в усіх будинках/кімнатах, в яких сили, що прибувають, уповноважені розміщуватися.вгору