Документ 1249/96, поточна редакція — Прийняття від 19.12.1996

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присвоєння почесного звання "Заслужений
юрист України" працівникам органів внутрішніх справ

За особистий внесок у зміцнення законності та правопорядку,
високу професійну майстерність присвоїти почесне звання
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЮРИСТ УКРАЇНИ"
ВЕРЕНИЧ - старшому викладачеві Донецького
Ганні Хомівні інституту внутрішніх справ, полковникові
міліції
ГОРЄЛКІНУ - старшому викладачеві Одеського інституту
Георгію Володимировичу внутрішніх справ, підполковникові
міліції
ДМИТРЕНКУ - професорові Української академії
Івану Адамовичу внутрішніх справ
КОНДРАТЬЄВУ - ректорові Української академії
Ярославу Юрійовичу внутрішніх справ, генерал-майорові
міліції
ПАНЬКОВУ - начальникові Управління МВС України в
Михайлу Дмитровичу Хмельницькій області, генерал-майорові
міліції
ПІДЮКОВУ - першому заступникові начальника Штабу
Петру Павловичу МВС України, полковникові міліції
ПОНОМАРЧУКУ - начальникові Павлоградського міського
Миколі Савелійовичу відділу Управління МВС України в
Дніпропетровській області, полковникові
міліції
СЛИВЦІ - начальникові кафедри Львівського
Степану Степановичу інституту внутрішніх справ,
підполковникові міліції
УДОДУ - начальникові Управління МВС України,
Анатолію Павловичу полковникові міліції
ХОЛОНДОВИЧУ - начальникові Оперативно-технічного
Володимиру Онисимовичу управління МВС України, генерал-майорові
міліції
ШАПОВАЛУ - начальникові Управління державної служби
Володимиру Івановичу охорони при МВС України,
генерал-майорові міліції
ЯРМИШУ - проректорові Університету внутрішніх
Олександру Назаровичу справ, докторові юридичних наук,
полковникові міліції, м. Харків.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 грудня 1996 року
N 1249/96вгору