Документ 1246-IV, поточна редакція — Прийняття від 18.11.2003

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про віднесення селища міського типу Миколаївка
Слов'янської міської ради Донецької області
до категорії міст
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 10, ст.133 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Віднести селище міського типу Миколаївка Слов'янської міської
ради Донецької області до категорії міст.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 18 листопада 2003 року
N 1246-IVвгору