Документ 1244-IV, поточна редакція — Прийняття від 18.11.2003

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про віднесення міста Малин Малинського району
Житомирської області до категорії міст
обласного значення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 10, ст.131 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Віднести місто Малин Малинського району Житомирської області
до категорії міст обласного значення.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 18 листопада 2003 року
N 1244-IVвгору