Документ 1244-XIV, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 01.01.2000

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 3 Декрету Кабінету
Міністрів України "Про державне мито"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 52, ст. 470 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Підпункт "а" пункту 2 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів
України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито"
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113;
1995 р., N 30, ст. 229) викласти у такій редакції:
"а) із позовних заяв 1 відсоток ціни позову, але не майнового характеру менше 3 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2000 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 листопада 1999 року
N 1244-XIVвгору